Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Anna Murkowska dr Przemysław Wolski. 1. kształcenie dwuprzedmiotowych nauczycieli języków obcych 2. doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Anna Murkowska dr Przemysław Wolski. 1. kształcenie dwuprzedmiotowych nauczycieli języków obcych 2. doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych."— Zapis prezentacji:

1 dr Anna Murkowska dr Przemysław Wolski

2 1. kształcenie dwuprzedmiotowych nauczycieli języków obcych 2. doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych 3. udział w kształceniu językowym studentów Uniwersytetu Warszawskiego 4. udział w przygotowywaniu kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego do wymagań współczesnej dydaktyki szkoły wyższej 5. upowszechnianie społecznie wiedzy o nauczaniu i uczeniu się języków obcych 6. rozwijanie stałych i silnych związków z regionem w dziedzinie nauczania języków obcych 7. kształtowania postaw interkulturowych, opartych na wzajemnym poznaniu i poszanowaniu różnorodności językowej i kulturowej Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

3 1. kształcenie dwuprzedmiotowych nauczycieli języków obcych kultura jakości, rozpoznawalna przez studentów UW, szkoły, instytucje oraz rynek pracy stałe doskonalenie i rozwijanie programów studiów wdrażanie najnowszych badań naukowych i ekspertyz w dziedzinie nauczania języków obcych pozytywna ocena przez kandydatów na studia I stopnia pozytywna ocena przez szkoły i inne instytucje zatrudniające absolwentów Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

4 2. doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych analiza rynku edukacyjnego pod kątem potrzeb na konkretne kierunki studiów prowadzenie studiów niestacjonarnych poszerzenie oferty studiów podyplomowych (m.in. opracowanie studiów CLIL w języku niemieckim i francuskim) uatrakcyjnienie i zmniejszenie kosztów m.in. przez zwiększenie udziału e-learningu Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

5 3 udział w kształceniu językowym studentów Uniwersytetu Warszawskiego prowadzenia lektoratów w ramach Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych E-lektoraty wspólnie z COME lektoraty dedykowane dla zajęć dodatkowej specjalności nauczycielskiej prowadzenie całości zajęć w języku obcym Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

6 4. udział w przygotowywaniu kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego do wymagań współczesnej dydaktyki szkoły wyższej prowadzenie Studiów podyplomowych dla nauczycieli i nauczycieli akademickich w zakresie nauczania po angielsku przedmiotów humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych i artystycznych uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie kształcenia językowo-przedmiotowego w języku angielskim, francuskim i niemieckim tworzenie publikacji naukowych w językach obcych, propagowanie wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w nauczaniu na poziomie akademickim, rozwijanie metodyki nauczania na odległość oraz metodologii badań nad e-learningiem Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

7 5 upowszechnianie społeczne wiedzy o nauczaniu i uczeniu się języków obcych współpraca z ośrodkami realizującymi podobne zadania w kraju i za granicą publikacje naukowe, eksperckie i popularyzatorskie udział w krajowych i międzynarodowych projektach związanych z nauczaniem języków obcych szkolenia doskonalenia umiejętności dydaktycznych dla nauczycieli i opiekunów praktyk w szkołach prowadzenie praktyk opiekuńczo-wychowawczych i pedagogicznych w szkołach tworzenie materiałów egzaminacyjnych Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

8 6 rozwijanie stałych i silnych związków z regionem w dziedzinie nauczania języków obcych szkoły Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy stowarzyszenia/towarzystwa naukowe i zawodowe instytucje edukacyjne przedsiębiorstwa Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

9 7 kształtowanie postaw interkulturowych, opartych na wzajemnym poznaniu i poszanowaniu różnorodności językowej i kulturowej koncepcja kształcenia: kształcenie nauczycieli dwuprzedmiotowych (dwujęzyczność lub Historia i społeczeństwo) Moduł europejski (m.in. Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa) współpraca z partnerami zagranicznymi (wyjazdy pracowników i studentów) Współpraca z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW i Centrum Europejskim UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

10 1 Zespół ds. zapewniania doskonalenia jakości procesu dydaktycznego w CKNJOiEE UW raport samooceny CKNJOiEE UW (zgodność procesu dydaktycznego z efektami kształcenia i standardami kształcenia nauczycieli) raport nt. zgodności programów z modułowymi efektami kształcenia rekomendacje zmian organizacyjnych i programów Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

11 2 PROCES PROJEKTOWANIA DYDAKTYKI w CKNJOiEE UW weryfikacja programów (wiedza, umiejętności, postawy) metody i materiały dydaktyczne zgodność ze standardami (wymiar, kolejność, formy zajęć) kwalifikacje naukowe nauczycieli akademickich organizacja zajęć i praktyk (wymiar zajęć i przestrzeganie regulaminów) Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

12 Organizacja monitoringu – Analiza dokumentacji (dla potrzeb raportu samooceny) - zespół – Zebrania dyrekcji, pełnomocnika ds. programowych i kierowników kolegiów (programy studiów, potrzeby kadrowe, zasoby postulaty i potrzeby studentów) – Semestralne monitorowanie procedur związanych z tokiem studiów (zastępcy ds. studenckich) – Monitorowanie danych w USOS (pełnomocnicy ds. USOS) – Zasoby biblioteczne i sprzęt (kierownicy kolegiów) – Informacje na stronach internetowych (wyznaczeni koordynatorzy) – Treści kształcenia nauczycieli (zespół międzykolegialny) – Zgłaszanie zmian programowych (dyrekcja, kierownicy kolegiów, członkowie Rady Centrum, nauczyciele akademiccy, studenci interesariusze zewnętrzni) – ankiety Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

13 Współpraca: dyrekcja – kierownicy kolegiów– pracownicy – samorząd Zebrania pracowników kolegiów z kierownikami Zebrania kierowników kolegiów z samorządami Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

14 Ocena i samoocena pracowników ankiety studenckie arkusze samooceny pracowników wyjaśnienia pisemne w przypadku powtarzających się negatywnych wyników ankiet hospitacje zajęć Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

15


Pobierz ppt "Dr Anna Murkowska dr Przemysław Wolski. 1. kształcenie dwuprzedmiotowych nauczycieli języków obcych 2. doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google