Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie informacyjno- komunikacyjne w kształceniu ustawicznym Barbara Kędzierska Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Akademia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie informacyjno- komunikacyjne w kształceniu ustawicznym Barbara Kędzierska Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Akademia."— Zapis prezentacji:

1 Technologie informacyjno- komunikacyjne w kształceniu ustawicznym Barbara Kędzierska Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Akademia Pedagogiczna w Krakowie Krosno - grudzień 2007

2 Zagadnienia: Społeczno-technologiczny kontekst współczesnej edukacji Społeczno-technologiczny kontekst współczesnej edukacji Kształcenie ustawiczne odpowiedzią na nieustannie zmieniające się uwarunkowania rynku pracy Kształcenie ustawiczne odpowiedzią na nieustannie zmieniające się uwarunkowania rynku pracy Nowoczesna edukacja czy e-learning w procesie kształcenia i doskonalenia Nowoczesna edukacja czy e-learning w procesie kształcenia i doskonalenia Refleksje końcowe Refleksje końcowe

3 Edukacyjne konsekwencje technologiczno- społecznych zmian i transformacji Potrzeba wyrównania szans w globalizującej się Europie & świecie Potrzeba wyrównania szans w globalizującej się Europie & świecie Konieczność efektywnego wykorzystywania coraz częściej oferowanych nowych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych Konieczność efektywnego wykorzystywania coraz częściej oferowanych nowych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych Konieczność dostosowania stylu życia do nieustannie zmieniających się informacyjnych uwarunkowań społecznych Konieczność dostosowania stylu życia do nieustannie zmieniających się informacyjnych uwarunkowań społecznych Potrzeba rozumienia nowych uwarunkowań gospodarczych (nowoczesne technologie w zarządzaniu) Potrzeba rozumienia nowych uwarunkowań gospodarczych (nowoczesne technologie w zarządzaniu) Konieczność bieżącego dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku pracy Konieczność bieżącego dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku pracy Potrzeba dynamicznej odpowiedzi pracownika na zmienne w czasie oczekiwania pracodawcy Potrzeba dynamicznej odpowiedzi pracownika na zmienne w czasie oczekiwania pracodawcy Konieczność rozumienia wpływu ogólnospołecznych uwarunkowań na codzienne życie jednostki Konieczność rozumienia wpływu ogólnospołecznych uwarunkowań na codzienne życie jednostki Potrzeba rozwijania indywidualnych zainteresowań Potrzeba rozwijania indywidualnych zainteresowań Potrzeba aktywnego udziału w życiu społecznym Potrzeba aktywnego udziału w życiu społecznym

4 Proces kształcenia dzisiaj: Zaciera się wyraźna granica pomiędzy uczeniem się i nauczaniem Zaciera się wyraźna granica pomiędzy uczeniem się i nauczaniem Społeczeństwo bazujące na wiedzy, poprzez proces kształcenia ustawicznego, staje się społeczeństwem uczących się wracając do idei Universitas (społeczności uczących się poprzez wspólne poszukiwanie wiedzy) Społeczeństwo bazujące na wiedzy, poprzez proces kształcenia ustawicznego, staje się społeczeństwem uczących się wracając do idei Universitas (społeczności uczących się poprzez wspólne poszukiwanie wiedzy)

5 Kształcenie ustawiczne Kładzie akcent na uczącego się Kładzie akcent na uczącego się Dotyczy kształcenia formalnego, nieformalnego oraz poza-formalnego Dotyczy kształcenia formalnego, nieformalnego oraz poza-formalnego Nie jest połączeniem edukacji formalnej i doskonalenia zawodowego ale stylem życia Nie jest połączeniem edukacji formalnej i doskonalenia zawodowego ale stylem życia Łączy osobisty rozwój jednostki z wewnętrznym rozwojem przedsiębiorstwa Łączy osobisty rozwój jednostki z wewnętrznym rozwojem przedsiębiorstwa Podstawowym założeniem koncepcji kształcenia ustawicznego jest konieczność nie tyle doskonalenia, co uczenia się przez całe życie Podstawowym założeniem koncepcji kształcenia ustawicznego jest konieczność nie tyle doskonalenia, co uczenia się przez całe życie

6 Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez całe życie: Porozumiewanie się w języku ojczystym Porozumiewanie się w języku ojczystym Porozumiewanie się w językach obcych Porozumiewanie się w językach obcych Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne Kompetencje informatyczne Kompetencje informatyczne Zdolność uczenia się Zdolność uczenia się Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne oraz kompetencje obywatelskie Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne oraz kompetencje obywatelskie Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość Ekspresja kulturalna Ekspresja kulturalna Dokument Kluczowe kompetencje w uczeniu się przez całe życie – Europejskie ramy referencyjne, opracowany został jako załącznik do Wniosku Komisji Wspólnot Europejskich dotyczącego Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady - COM(2005)548 końcowy

7 Trzy podstawowe kategorie kompetencji kluczowych: I. Wykorzystywać narzędzia interaktywnie II. Współpracować w heterogenicznej grupie III. Pracować autonomicznie Koncepcja przyjęta w projekcie OECD DeSeCo (definition and Selection of Competence), 2003

8 Kompetencje informacyjne......to zbiór wiedzy, umiejętności i sprawności niezbędnych człowiekowi do rozpoznania kiedy i jaka informacja jest potrzebna, zlokalizowania jej, krytycznej oceny, efektywnego pozyskania i wykorzystania a także przekazania jej w odpowiedniej formie przy pomocy właściwie dobranych nośników

9 Kompetencje, jakie nauczyciele powinni kształtować w swoich uczniach na wszystkich poziomach edukacji: świadomość roli informacji w budowaniu własnej wiedzy oraz umiejętność mądrego jej wartościowania i efektywnego pozyskiwania i przetwarzania świadomość roli informacji w budowaniu własnej wiedzy oraz umiejętność mądrego jej wartościowania i efektywnego pozyskiwania i przetwarzania umiejętność transparentnego wykorzystywania elektronicznych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w realizacji celów i zadań umiejętność transparentnego wykorzystywania elektronicznych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych w realizacji celów i zadań zdolność elastycznego dostosowywania się do nieustannych zmian społeczno-politycznych uwarunkowań zdolność elastycznego dostosowywania się do nieustannych zmian społeczno-politycznych uwarunkowań

10 Rola szkoły Szkoła - etapem edukacji formalnej etapem edukacji formalnej miejscem współpracy nauczyciela, uczniów, rodziców, środowiska miejscem współpracy nauczyciela, uczniów, rodziców, środowiska miejscem przygotowania uczniów do życia w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości miejscem przygotowania uczniów do życia w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości elementem systemu kształcenia ustawicznego elementem systemu kształcenia ustawicznego

11 Dobre przykłady: szeroko rozumiana współpraca z uczniami i rodzicami (e- maile, listy dyskusyjne, wspólne zasoby) szeroko rozumiana współpraca z uczniami i rodzicami (e- maile, listy dyskusyjne, wspólne zasoby) wewnątrz-szkolne warsztaty n.t. wykorzystania TI w codziennym życiu (nauczycielami – uczniowie) wewnątrz-szkolne warsztaty n.t. wykorzystania TI w codziennym życiu (nauczycielami – uczniowie) między-przedmiotowe projekty realizowane przy pomocy nauczycieli poszczególnych przedmiotów między-przedmiotowe projekty realizowane przy pomocy nauczycieli poszczególnych przedmiotów wspólne dla nauczycieli i uczniów projekty, konkursy – III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Innowacyjny nauczyciel wspólne dla nauczycieli i uczniów projekty, konkursy – III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Innowacyjny nauczyciel

12 Dziękuję za uwagę..


Pobierz ppt "Technologie informacyjno- komunikacyjne w kształceniu ustawicznym Barbara Kędzierska Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Akademia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google