Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Zbigniew Kramek mgr inż. Jolanta Religa XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych 28 listopada – 1 grudnia 2011 Technologie informatyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Zbigniew Kramek mgr inż. Jolanta Religa XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych 28 listopada – 1 grudnia 2011 Technologie informatyczne."— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Zbigniew Kramek mgr inż. Jolanta Religa XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych 28 listopada – 1 grudnia 2011 Technologie informatyczne w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI Państwowy Instytut Badawczy RADOM

2 Plan prezentacji Diagnozowanie procesu pracy i kompetencji zawodowych Mapowanie kompetencji jako nowe narzędzie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie (Projekt LdV Transfer Innowacji 2008-2010) Stosowanie e-pakietów w doskonaleniu zawodowym System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach (Projekt LdV Transfer Innowacji 2011-2012) Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań System rozwoju zasobów ludzkich – szkolenie i doskonalenie pracowników innowacyjnej gospodarki (Program Strategiczny 2010-2012) XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych 28 listopada - 1 grudnia 2011

3 Problemy do rozwiązania Jak wykorzystać technologie informatyczne w diagnozowaniu i doskonaleniu kompetencji zawodowych? Jak połączyć potrzeby rynku pracy z kształceniem? Jak wdrożyć nowoczesne standardy i innowacyjne programy nauczania-uczenia się? XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych 28 listopada - 1 grudnia 2011

4 Diagnozowanie procesu pracy i kompetencji zawodowych Program LEONARDO DA VINCI (Transfer Innowacji) Mapowanie kompetencji jako nowe narzędzie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie (Mapping of Competencies as a New Tool in Knowledge Management in a Company) Projekt ukierunkowany na transfer metodologii i narzędzi zarządzania kompetencjami oraz adaptację modelu szkolenia zawodowego opartego na kompetencjach. - model analizy potrzeb szkoleniowych i kompetencji w firmie (analiza procesowa) - adaptacja i wykorzystanie narzędzia informatycznego MapCom - tworzenie map procesów pracy XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych 28 listopada - 1 grudnia 2011

5 Diagnozowanie procesu pracy i kompetencji zawodowych XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych 28 listopada - 1 grudnia 2011

6 Diagnozowanie procesu pracy i kompetencji zawodowych XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych 28 listopada - 1 grudnia 2011

7 Stosowanie e-pakietów w doskonaleniu zawodowym Projekt ukierunkowany na transfer materiałów szkoleniowych w formie e-pakietu, aktywizację edukacyjną osób o niskich kwalifikacjach oraz opracowanie i przetestowanie sposobów certyfikowania wyników uczenia się. - określenie potrzeb szkoleniowych osób montujących płyty gipsowo-kartonowe - opracowanie materiałów szkoleniowych w formie e-pakietów edukacyjnych - pilotażowe wdrożenie e-pakietów w formie szkolenia lub samokształcenia Program LEONARDO DA VINCI (Transfer Innowacji) System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach (Supporting system for nonformal and informal learning for low-skilled workers) XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych 28 listopada - 1 grudnia 2011

8 Stosowanie e-pakietów w doskonaleniu zawodowym Wykorzystanie interaktywnych form treści nauczania (pakiety edukacyjne, e-podręczniki, e-learning) kurs doskonalenia kompetencji na platformie informatycznej (wersja on-line) i na nośniku CD-R (wersja off-line) treści nauczania: forma opisowa, ćwiczenia, sprawdzian postępów po każdym ćwiczeniu, sprawdzian osiągnięć po jednostce modułowej Multimedialne pakiety szkoleń e-learningowych są rozwiązaniem ułatwiającym samodzielne przyswajanie wiedzy i kształtowanie umiejętności Umożliwiają bieżącą ocenę postępów w rozwoju kompetencji zawodowych, jak również ocenę zdobytej wiedzy (końcowych efektów) XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych 28 listopada - 1 grudnia 2011

9 Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań E-learning dla menadżerów innowacji (oferta samokształcenia, multimedialne i interaktywne środki przekazu, platforma informatyczna, narzędzia kontroli postępów) Luki kompetencyjne zarządzanie innowacjami prawo własności intelektualnej modele transferu technologii marketing innowacji technologicznych Kompetencje menadżera innowacji kreowanie polityki proinnowacyjnej zarządzanie innowacjami budowanie strategii marketingu innowacji Wortal internetowy platforma informatyczna EDUMATIC informator i artykuły naukowe programy szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych 28 listopada - 1 grudnia 2011

10 Wzbogacenie warsztatu nauczyciela o materiały multimedialne do stosowania w nowych formach i metodach kształcenia i szkolenia zawodowego Przygotowanie do wdrożenia innowacyjnych materiałów szkoleniowych wykorzystujących technologie informatyczne Współpraca partnerska przedstawicieli ośrodków naukowych z przedsiębiorstwami Wymiana doświadczeń z realizowanych projektów na rzecz edukacji ustawicznej w istniejących sieciach partnerskich Podsumowanie XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych 28 listopada - 1 grudnia 2011

11 Dziękuję za uwagę XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych 28 listopada - 1 grudnia 2011


Pobierz ppt "Dr inż. Zbigniew Kramek mgr inż. Jolanta Religa XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych 28 listopada – 1 grudnia 2011 Technologie informatyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google