Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie informatyczne w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie informatyczne w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych"— Zapis prezentacji:

1 Technologie informatyczne w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych
INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI Państwowy Instytut Badawczy RADOM Technologie informatyczne w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych dr inż. Zbigniew Kramek mgr inż. Jolanta Religa XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych 28 listopada – 1 grudnia 2011

2 Diagnozowanie procesu pracy i kompetencji zawodowych
Plan prezentacji Diagnozowanie procesu pracy i kompetencji zawodowych ― Mapowanie kompetencji jako nowe narzędzie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie (Projekt LdV Transfer Innowacji )  Stosowanie e-pakietów w doskonaleniu zawodowym ― System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach (Projekt LdV Transfer Innowacji )  Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań ― System rozwoju zasobów ludzkich – szkolenie i doskonalenie pracowników innowacyjnej gospodarki (Program Strategiczny ) XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych  28 listopada - 1 grudnia 2011

3 Problemy do rozwiązania
Jak wykorzystać technologie informatyczne w diagnozowaniu i doskonaleniu kompetencji zawodowych? Jak połączyć potrzeby rynku pracy z kształceniem? Jak wdrożyć nowoczesne standardy i innowacyjne programy nauczania-uczenia się? XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych  28 listopada - 1 grudnia 2011

4 Diagnozowanie procesu pracy i kompetencji zawodowych
Program LEONARDO DA VINCI (Transfer Innowacji) „Mapowanie kompetencji jako nowe narzędzie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie” <MapCom> (Mapping of Competencies as a New Tool in Knowledge Management in a Company) Projekt ukierunkowany na transfer metodologii i narzędzi zarządzania kompetencjami oraz adaptację modelu szkolenia zawodowego opartego na kompetencjach. - model analizy potrzeb szkoleniowych i kompetencji w firmie (analiza procesowa) adaptacja i wykorzystanie narzędzia informatycznego MapCom tworzenie map procesów pracy XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych  28 listopada - 1 grudnia 2011

5 Diagnozowanie procesu pracy i kompetencji zawodowych
XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych  28 listopada - 1 grudnia 2011

6 Diagnozowanie procesu pracy i kompetencji zawodowych
XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych  28 listopada - 1 grudnia 2011

7 Stosowanie e-pakietów w doskonaleniu zawodowym
Program LEONARDO DA VINCI (Transfer Innowacji) „System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach” <SkillSup> (Supporting system for nonformal and informal learning for low-skilled workers) Projekt ukierunkowany na transfer materiałów szkoleniowych w formie e-pakietu, aktywizację edukacyjną osób o niskich kwalifikacjach oraz opracowanie i przetestowanie sposobów certyfikowania wyników uczenia się. - określenie potrzeb szkoleniowych osób montujących płyty gipsowo-kartonowe opracowanie materiałów szkoleniowych w formie e-pakietów edukacyjnych pilotażowe wdrożenie e-pakietów w formie szkolenia lub samokształcenia XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych  28 listopada - 1 grudnia 2011

8 Stosowanie e-pakietów w doskonaleniu zawodowym
Wykorzystanie interaktywnych form treści nauczania (pakiety edukacyjne, e-podręczniki, e-learning) ― kurs doskonalenia kompetencji na platformie informatycznej (wersja on-line) i na nośniku CD-R (wersja off-line) ― treści nauczania: forma opisowa, ćwiczenia, sprawdzian postępów po każdym ćwiczeniu, sprawdzian osiągnięć po jednostce modułowej Multimedialne pakiety szkoleń e-learningowych są rozwiązaniem ułatwiającym samodzielne przyswajanie wiedzy i kształtowanie umiejętności Umożliwiają bieżącą ocenę postępów w rozwoju kompetencji zawodowych, jak również ocenę zdobytej wiedzy (końcowych efektów) XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych  28 listopada - 1 grudnia 2011

9 Transfer i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań
E-learning dla menadżerów innowacji (oferta samokształcenia, multimedialne i interaktywne środki przekazu, platforma informatyczna, narzędzia kontroli postępów) Luki kompetencyjne  zarządzanie innowacjami  prawo własności intelektualnej  modele transferu technologii  marketing innowacji technologicznych Kompetencje menadżera innowacji  kreowanie polityki proinnowacyjnej  zarządzanie innowacjami  budowanie strategii marketingu innowacji Wortal internetowy  platforma informatyczna EDUMATIC  informator i artykuły naukowe  programy szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych  28 listopada - 1 grudnia 2011

10 Podsumowanie Wzbogacenie warsztatu nauczyciela o materiały multimedialne do stosowania w nowych formach i metodach kształcenia i szkolenia zawodowego Przygotowanie do wdrożenia innowacyjnych materiałów szkoleniowych wykorzystujących technologie informatyczne Współpraca partnerska przedstawicieli ośrodków naukowych z przedsiębiorstwami Wymiana doświadczeń z realizowanych projektów na rzecz edukacji ustawicznej w istniejących sieciach partnerskich XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych  28 listopada - 1 grudnia 2011

11 Dziękuję za uwagę XI Kongres Budowy i Eksploatacji Urządzeń Technicznych  28 listopada - 1 grudnia 2011


Pobierz ppt "Technologie informatyczne w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google