Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA

2 Strategia rozwoju Małopolski Strategia RWM 2007-2013 Strategia RWM 2011-2020 Konkurencyjna gospodarka, region dobry do życia 200720132020 Program Strategiczny Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy Małopolski Zintegrowany Regionalny Program Operacyjny 2014 - 2020

3 Wysoka jakość życia mieszkańców Małopolski Praca i płaca Inwestorzy i przedsiębiorcy Dobre zasoby ludzkie Uczący sięPracującyNiepracujący dorośli

4 ja pracodawca związki pracodawców związki zawodowe doradca zawodowy rodzice szkoła doradca zawodowy ja rodzice przedszkole ja uczelnia pracodawca doradca zawodowy Troska o kapitał intelektualny na wszystkich etapach życia Konieczne wspólne zaangażowanie instytucji rynku pracy, mieszkańców i pracodawców

5 Struktura Programu Strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy Wspieranie talentów Uczenie przez całe życie Kształcenie zawodowe Wspieranie zatrudnienia Poradnictwo zawodowe przez całe życie KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH

6 Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy Cel główny Rozwój kapitału intelektualnego i podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców Małopolski warunkiem rozwoju regionu Priorytet 1 Wdrożenie mechanizmów odkrywania, kształtowania i wspierania talentów Priorytet 2 Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego Priorytet 3 Wsparcie mieszkańców Małopolski w planowaniu ścieżki rozwoju edukacyjno- zawodowego na każdym etapie życia Priorytet 4 Rozwój mechanizmów uczenia się przez całe życie Priorytet 5 Wsparcie zatrudnienia Kształcenie dorosłych to element rozwoju kapitału intelektualnego Małopolski. OŚ 11 OŚ 9 ; OŚ11 RPO

7 Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego Uruchomienie 20 Centrów Kompetencji Zawodowych w oparciu o istniejącą w powiatach bazę techno-dydaktyczną MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE – Centra Kompetencji Zawodowych Zakres: Wykorzystanie istniejącej bazy techno-dydaktycznej na terenach tradycyjnie kształcących w danej branży/zawodzie Szkolenia uczniów i dorosłych

8 Wsparcie mieszkańców Małopolski w planowaniu ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego na każdym etapie życia MAŁOPOLSKI PROGRAM NA RZECZ ROZWOJU CAŁOŻYCIOWEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO - Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej dla dorosłych w każdym subregionie Dostęp dla Małopolan do poradnictwa zawodowego na każdym etapie życia w każdym subregionie Małopolski oraz koordynacja poradnictwa całożyciowego w całym województwie Zakres: Usługi doradztwa zawodowego dla osób dorosłych w każdej sytuacji zawodowej Wdrożenie nowej usługi Bilans Kompetencji Koordynacja całożyciowego poradnictwa w województwie małopolskim Wsparcie metodyczne dla doradców zawodowych

9 Rozwój mechanizmów uczenia się przez całe życie ( 1 ) PROGRAM WSPARCIA NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce Zwiększenie skuteczności mechanizmów finansowania kształcenia. Zakres: weryfikacji jakości firm szkoleniowych w oparciu o Małopolski standard usług edukacyjno- szkoleniowych system podmiotowego finansowania szkoleń – bon szkoleniowy system grantowego wsparcia instytucji szkoleniowych na rozwój oferty szkoleniowej oraz wzmocnienie wewnętrznego systemu zapewniania jakości opartego na efektach kształcenia zbudowanie mechanizmów potwierdzania i uznawania kwalifikacji uzyskanych drogą pozaformalną i nieformalną – w tym Bilans Kompetencji uruchomiony w WUP

10 Rozwój mechanizmów uczenia się przez całe życie (2) PROGRAM WSPARCIA NA RZECZ UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DLA PRACODAWCÓW i PRACOWNIKÓW - Uczące się kadry MŚP i Społeczna odpowiedzialność biznesu Zakres: Zindywidualizowany program wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców polegający na dopasowaniu i wdrożeniu w danym przedsiębiorstwie adekwatnego dla niego sposobu stałego zabezpieczenie środków na kształcenia jego pracowników. Przewidywane źródła finansowania szkoleń: bon szkoleniowy, fundusz szkoleniowy, płatny urlop szkoleniowy, refundacji kosztów szkoleń. Wdrażanie u pracodawców rozwiązań systemowych (w zakresie CSR) związanych z kulturą, ochrona zdrowia, edukacją, zarządzaniem wiekiem, elastycznością zatrudnienia Zwiększenie skuteczności mechanizmów finansowania kształcenia.

11 Rozwój mechanizmów uczenia się przez całe życie (3) SYSTEM UZUPEŁNIANIA KOMPETENCJI OSÓB UCZĄCYCH – Uczyć ciekawie Zapewnienie wysokich kwalifikacji i kompetencji osób uczących dzieci, młodzież i osoby dorosłe Zakres: Szkolenia metodyczne dla nauczycieli w zakresie: form pracy z małymi dziećmi (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna), rozwijania kreatywności wśród uczniów, przekazywania wiedzy matematyczno-przyrodniczej i wykorzystania jej w życiu codziennym, wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu (w tym IT), umiejętności pracy zespołowej i metodą projektu wśród uczniów, umiejętności organizacji pracy własnej wśród uczniów. Wsparcie dla trenerów - uzyskanie certyfikatów potwierdzających kompetencje trenerskie zgodnie z wymogami Małopolskich standardów usług edukacyjno- szkoleniowych

12 WSPARCIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA WYBRANYCH GRUP W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Wsparcie zatrudnienia Wsparcie osób pracujących i bezrobotnych, w tym wybranych grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osób młodych (do 30. roku życia), osób starszych (powyżej 50. roku życia) oraz osób opiekujących się osobami zależnymi Zakres: Aktywni do emerytury - Wsparcie na rzecz utrzymania aktywności zawodowej do emerytury Rodzina i praca - godzenie życia zawodowego i rodzinnego osób opiekujących się osobami zależnymi Działaj.pl - nabywanie kompetencji dobrego pracownika i w ramach wolontariatu.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach 1 30-107 Kraków Tel.(12) 428 78 70 Faks (12) 422 97 85


Pobierz ppt "Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google