Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość życia na obszarach wiejskich Wybrane zagadnienia Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość życia na obszarach wiejskich Wybrane zagadnienia Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia."— Zapis prezentacji:

1 Jakość życia na obszarach wiejskich Wybrane zagadnienia Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia

2 ●●●●●●●●●●● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 O metodzie Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.04 – 27.05.2013 roku na losowej próbie 7.111 mieszkańców województwa pomorskiego w wieku powyżej 15 lat. Badanie przeprowadzono metodą bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych (PAPI) w miejscu zamieszkania respondentów. Próba została podzielona na 20 części (powiatów) z uwzględnieniem miast powiatowych, gmin przylegających oraz pozostałych gmin.

3 ●●●●●●●●●●●●● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3 Co jest ważne w życiu? P6. Które z wymienionych warunków, są Pana(i) zdaniem najważniejsze dla udanego, szczęśliwego życia? (maksymalnie 3 z listy) Podstawa procentowania: wszyscy badani. miejsce zamieszkania kategoria gminyogółem

4 ●●●●●●●●●●●●● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogółem w ogóle nie ma dzieci nie ma dzieci na utrzymaniu 1 dziecko na utrzymaniu 2 dzieci na utrzymaniu >2 dzieci na utrzymaniu budynek jednorodzinny budynek wielorodzinny pracujący niepracujący miasto wieś miasta powiatowe gminy przylegające gminy peryferyjne 4 Zdrowie P5. Jak ocenia Pan(i) swój bieżący stan zdrowia? Podstawa procentowania: wszyscy badani. ogółem kobiety mężczyźni 15-29 lat 30-40 lat 41-50 lat 51-65 lat >65 lat żonaty, zamężna stanu wolnego do 700 zł 701 do 1000 zł 1001 do 1500 zł 1501 do 2000 zł >2000 zł płeć wiek stan cywilny dochód (os./gosp.) posiadane dzieci rodzaj budynku status zawodowy miejsce zamieszkania kategoria gminy

5 ●●●●●●●●●●●●● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5 Zdrowie Porównanie współczynnika zgonów ogółem ludności w wieku 15-64 lata (lata 2009- 2011) i wyników samooceny stanu zdrowia w powiatach województwa pomorskiego (2013 r.)

6 ●●●●●●●●●●●●● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6 Zdrowie ogółem kobiety mężczyźni 15-29 lat 30-40 lat 41-50 lat 51-65 lat >65 lat żonaty, zamężna stanu wolnego do 700 zł 701 do 1000 zł 1001 do 1500 zł 1501 do 2000 zł >2000 zł płeć wiek stan cywilny dochód (os./gosp.) ogółem w ogóle nie ma dzieci nie ma dzieci na utrzymaniu 1 dziecko na utrzymaniu 2 dzieci na utrzymaniu >2 dzieci na utrzymaniu budynek jednorodzinny budynek wielorodzinny pracujący niepracujący miasto wieś miasta powiatowe gminy przylegające gminy peryferyjne posiadane dzieci rodzaj budynku status zawodowy miejsce zamieszkania kategoria gminy Podstawa procentowania: wszyscy badani. P29B. Jak ocenia Pan(i) okolice swojego miejsca zamieszkania pod kątem: Dostęp do usług zdrowotnych

7 ●●●●●●●●●●●●● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7 Praca P10. Czy obecna lub była praca zawodowa przynosi(ła) Panu(i) satysfakcję? Podstawa procentowania: wszyscy badani. ogółem kobiety mężczyźni 15-29 lat 30-40 lat 41-50 lat 51-65 lat >65 lat żonaty, zamężna stanu wolnego do 700 zł 701 do 1000 zł 1001 do 1500 zł 1501 do 2000 zł >2000 zł płeć wiek stan cywilny dochód (os./gosp.) ogółem w ogóle nie ma dzieci nie ma dzieci na utrzymaniu 1 dziecko na utrzymaniu 2 dzieci na utrzymaniu >2 dzieci na utrzymaniu budynek jednorodzinny budynek wielorodzinny pracujący niepracujący miasto wieś miasta powiatowe gminy przylegające gminy peryferyjne posiadane dzieci rodzaj budynku status zawodowy miejsce zamieszkania kategoria gminy

8 ●●●●●●●●●●●●● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8 Praca P11. Jak ważne w osiągnięciu satysfakcji z pracy są: – zestawienie wszystkich ocenianych aspektów Podstawa procentowania: wszyscy badani. odsetki odpowiedzi średnia na skali 1-5, gdzie 1= nieważna, 5= bardzo ważna

9 ●●●●●●●●●●●●● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9 Jak ważne w osiągnięciu satysfakcji z pracy jest: Właściwe wynagrodzenie Pewność zatrudnienia Wykonywanie pracy, którą się lubi

10 ●●●●●●●●●●●●● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10 Praca Jak Pan(i) określił(a)by szanse obecnego pracodawcy na znalezienie nowego pracownika na Pana(i) miejsce, gdyby zaszła taka potrzeba? Jak Pan(i) określił(a)by szanse na znalezienie nowej pracy, gdyby zaszła taka potrzeba, np. w przypadku utraty pracy?

11 ●●●●●●●●●●●●● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11 Praca ogółem kobiety mężczyźni 15-29 lat 30-40 lat 41-50 lat 51-65 lat >65 lat żonaty, zamężna stanu wolnego do 700 zł 701 do 1000 zł 1001 do 1500 zł 1501 do 2000 zł >2000 zł płeć wiek stan cywilny dochód (os./gosp.) ogółem w ogóle nie ma dzieci nie ma dzieci na utrzymaniu 1 dziecko na utrzymaniu 2 dzieci na utrzymaniu >2 dzieci na utrzymaniu budynek jednorodzinny budynek wielorodzinny pracujący niepracujący miasto wieś miasta powiatowe gminy przylegające gminy peryferyjne posiadane dzieci rodzaj budynku status zawodowy miejsce zamieszkania kategoria gminy P16. Na ile jest Pan(i) zadowolony(a) z relacji pomiędzy ilością czasu, jaki w ciągu dnia spędza w pracy zarobkowej, a ilością czasu poświęconego innym zajęciom? Podstawa procentowania: tylko osoby aktualnie pracujące.

12 ●●●●●●●●●●●●● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12 Praca ogółem kobiety mężczyźni 15-29 lat 30-40 lat 41-50 lat 51-65 lat >65 lat żonaty, zamężna stanu wolnego do 700 zł 701 do 1000 zł 1001 do 1500 zł 1501 do 2000 zł >2000 zł płeć wiek stan cywilny dochód (os./gosp.) ogółem w ogóle nie ma dzieci nie ma dzieci na utrzymaniu 1 dziecko na utrzymaniu 2 dzieci na utrzymaniu >2 dzieci na utrzymaniu budynek jednorodzinny budynek wielorodzinny pracujący niepracujący miasto wieś miasta powiatowe gminy przylegające gminy peryferyjne posiadane dzieci rodzaj budynku status zawodowy miejsce zamieszkania kategoria gminy P17. Czy uważa Pan(i), że spędza wolny od pracy czas w satysfakcjonujący sposób? Podstawa procentowania: tylko osoby aktualnie pracujące.

13 ●●●●●●●●●●●●● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13 Praca miejsce zamieszkania kategoria gminy P18. Jakie formy spędzania wolnego czasu są przez Pana(ią) najczęściej praktykowane? (maksymalnie 4 z listy) Podstawa procentowania: wszyscy badani. ogółem

14 ●●●●●●●●●●●●● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 14 Praca P20A. Z jakich przyczyn nie realizuje Pan(i) wskazanych form spędzania wolnego czasu? - Brak w pobliżu odpowiedniego obiektu/ infrastruktury ogółem kobiety mężczyźni 15-29 lat 30-40 lat 41-50 lat 51-65 lat >65 lat żonaty, zamężna stanu wolnego do 700 zł 701 do 1000 zł 1001 do 1500 zł 1501 do 2000 zł >2000 zł płeć wiek stan cywilny dochód (os./gosp.) ogółem w ogóle nie ma dzieci nie ma dzieci na utrzymaniu 1 dziecko na utrzymaniu 2 dzieci na utrzymaniu >2 dzieci na utrzymaniu budynek jednorodzinny budynek wielorodzinny pracujący niepracujący miasto wieś miasta powiatowe gminy przylegające gminy peryferyjne posiadane dzieci rodzaj budynku status zawodowy miejsce zamieszkania kategoria gminy Podstawa procentowania: 40% próby (n=2900 osób).

15 ●●●●●●●●●●●●● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15 Praca P20B. Z jakich przyczyn nie realizuje Pan(i) wskazanych form spędzania wolnego czasu? - Zbyt wysokie koszty dostępu do obiektu/ infrastruktury/ koniecznego sprzętu ogółem kobiety mężczyźni 15-29 lat 30-40 lat 41-50 lat 51-65 lat >65 lat żonaty, zamężna stanu wolnego do 700 zł 701 do 1000 zł 1001 do 1500 zł 1501 do 2000 zł >2000 zł płeć wiek stan cywilny dochód (os./gosp.) ogółem w ogóle nie ma dzieci nie ma dzieci na utrzymaniu 1 dziecko na utrzymaniu 2 dzieci na utrzymaniu >2 dzieci na utrzymaniu budynek jednorodzinny budynek wielorodzinny pracujący niepracujący miasto wieś miasta powiatowe gminy przylegające gminy peryferyjne posiadane dzieci rodzaj budynku status zawodowy miejsce zamieszkania kategoria gminy Podstawa procentowania: 40% próby (n=2900 osób).

16 ●●●●●●●●●●●●● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 16 Relacje społeczne P2. Uważa Pan(i), że warto ufać innym ludziom? Podstawa procentowania: wszyscy badani. ogółem kobiety mężczyźni 15-29 lat 30-40 lat 41-50 lat 51-65 lat >65 lat żonaty, zamężna stanu wolnego do 700 zł 701 do 1000 zł 1001 do 1500 zł 1501 do 2000 zł >2000 zł płeć wiek stan cywilny dochód (os./gosp.) ogółem w ogóle nie ma dzieci nie ma dzieci na utrzymaniu 1 dziecko na utrzymaniu 2 dzieci na utrzymaniu >2 dzieci na utrzymaniu budynek jednorodzinny budynek wielorodzinny pracujący niepracujący miasto wieś miasta powiatowe gminy przylegające gminy peryferyjne posiadane dzieci rodzaj budynku status zawodowy miejsce zamieszkania kategoria gminy

17 ●●●●●●●●●●●●● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17 Relacje społeczne Podstawa procentowania: wszyscy badani. ogółem kobiety mężczyźni 15-29 lat 30-40 lat 41-50 lat 51-65 lat >65 lat żonaty, zamężna stanu wolnego do 700 zł 701 do 1000 zł 1001 do 1500 zł 1501 do 2000 zł >2000 zł płeć wiek stan cywilny dochód (os./gosp.) ogółem w ogóle nie ma dzieci nie ma dzieci na utrzymaniu 1 dziecko na utrzymaniu 2 dzieci na utrzymaniu >2 dzieci na utrzymaniu budynek jednorodzinny budynek wielorodzinny pracujący niepracujący miasto wieś miasta powiatowe gminy przylegające gminy peryferyjne posiadane dzieci rodzaj budynku status zawodowy miejsce zamieszkania kategoria gminy P7U. Czy ma Pan(i) zaufanie do: Członków własnej rodziny?

18 ●●●●●●●●●●●●● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 18 Relacje społeczne Podstawa procentowania: wszyscy badani. ogółem kobiety mężczyźni 15-29 lat 30-40 lat 41-50 lat 51-65 lat >65 lat żonaty, zamężna stanu wolnego do 700 zł 701 do 1000 zł 1001 do 1500 zł 1501 do 2000 zł >2000 zł płeć wiek stan cywilny dochód (os./gosp.) ogółem w ogóle nie ma dzieci nie ma dzieci na utrzymaniu 1 dziecko na utrzymaniu 2 dzieci na utrzymaniu >2 dzieci na utrzymaniu budynek jednorodzinny budynek wielorodzinny pracujący niepracujący miasto wieś miasta powiatowe gminy przylegające gminy peryferyjne posiadane dzieci rodzaj budynku status zawodowy miejsce zamieszkania kategoria gminy P7T. Czy ma Pan(i) zaufanie do: Sąsiadów?

19 ●●●●●●●●●●●●● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 19 Relacje społeczne P9. Na kogo Pana(i) zdaniem można liczyć w trudnej sytuacji? – zestawienie wszystkich ocenianych aspektów Podstawa procentowania: wszyscy badani. odsetki odpowiedzi średnia na skali 1-5, gdzie 1= zdecydowanie nie, 5= zdecydowanie tak

20 ●●●●●●●●●●●●● Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 20 Ocena jakości życia P1. Czy jest Pan(i) obecnie zadowolony(a) ze swojego życia? Podstawa procentowania: wszyscy badani. ogółem kobiety mężczyźni 15-29 lat 30-40 lat 41-50 lat 51-65 lat >65 lat żonaty, zamężna stanu wolnego do 700 zł 701 do 1000 zł 1001 do 1500 zł 1501 do 2000 zł >2000 zł płeć wiek stan cywilny dochód (os./gosp.) ogółem w ogóle nie ma dzieci nie ma dzieci na utrzymaniu 1 dziecko na utrzymaniu 2 dzieci na utrzymaniu >2 dzieci na utrzymaniu budynek jednorodzinny budynek wielorodzinny pracujący niepracujący miasto wieś miasta powiatowe gminy przylegające gminy peryferyjne posiadane dzieci rodzaj budynku status zawodowy miejsce zamieszkania kategoria gminy

21 ●●●●●●●●●●●●● Dziękuję za uwagę przemyslaw.susmarski@ibngr.pl


Pobierz ppt "Jakość życia na obszarach wiejskich Wybrane zagadnienia Wzorcowy System Regionalny Monitoringu Jakości Usług Publicznych i Jakości Życia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google