Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SMG/KRC Emerytury pomostowe Badanie SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SMG/KRC Emerytury pomostowe Badanie SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska."— Zapis prezentacji:

1 SMG/KRC Emerytury pomostowe Badanie SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska

2 SMG/KRC 2 Niemal 2/3 osób w wieku lat popiera utrzymanie obecnych przywilejów dotyczących wcześniejszych emerytur. Częściej za likwidacją obecnych przywilejów są mężczyźni, osoby posiadające stałą pracę, osoby o wyższym statusie społeczno-zawodowym, mieszkańcy największych miast oraz rolnicy indywidualni. Czy uważasz, że powinniśmy utrzymać obecne przywileje wcześniejszego emerytur dla niektórych grup pracowników? Podstawa: Osoby w wieku lat – N=1002 Badanie MB SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska

3 SMG/KRC 3 Ponad 40% osób deklaruje, że nie wie, jaką część osób odchodzących na emeryturę stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Brak wiedzy deklarują najczęściej osoby najmłodsze oraz najsłabiej wykształcone. Jedynie 5% osób uważa, że wśród osób przechodzących na emeryturę, więcej niż połowa, to osoby w wieku produkcyjnym. Są to przede wszystkim mieszkańcy największych miast, dyrektorzy i wolne zawody oraz osoby bezrobotne. Jak Pan(i) sądzi ile osób spośród tych, którym ZUS w ubiegłym roku po raz pierwszy przyznał prawo do emerytury stanowią osoby w wieku produkcyjnym (mają mniej niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn)? Podstawa: Osoby w wieku lat – N=1002 Badanie MB SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska

4 SMG/KRC 4 Połowa osób w wieku lat uważa, że finansowanie wcześniejszych emerytur nie powinno pochodzić z ich składek. Częściej są to osoby z najstarsze, z wykształceniem podstawowym, mieszkające na wsi, uczące się / studiujące, bezrobotni i pracownicy niewykwalifikowani, ale również właściciele firm. Jedynie 8% osób jest skłonnych przeznaczać na finansowanie wcześniejszych emerytur więcej niż 100 zł. miesięcznie. Jaką część płaconych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne jesteś gotów przeznaczać miesięcznie na finansowanie innym pracownikom wczesnych emerytur? Podstawa: Osoby w wieku lat – N=1002 Badanie MB SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska

5 SMG/KRC 5 Po podaniu informacji o rzeczywistych kosztach finansowania wcześniejszych emerytur, stopień poparcia dla tego typu świadczeń spada o 1/3. Jeszcze wyraźniejszy jest spadek w przypadku osób, które zdecydowanie popierają wcześniejsze emerytury. Mimo znajomości rzeczywistych kosztów finansowania nadal 45% osób popiera tę formę przechodzenia na emeryturę. W 2007 roku wszystkie emerytury i świadczenia przedemerytalne dla osób w wieku produkcyjnym kosztowały każdą osobę pracującą i płacącą składki do ZUS ok. 175 zł miesięcznie. Czy uważa Pan/Pani, że powinniśmy utrzymać obecne przywileje wcześniejszego odchodzenia z rynku pracy dla niektórych grup pracowników? Podstawa: Osoby w wieku lat – N=1002 Poparcie dla wcześniejszych emerytur bez świadomości kosztów Poparcie dla wcześniejszych emerytur po podaniu informacji o rzeczywistych kosztach Badanie MB SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska

6 SMG/KRC 6 Po uświadomieniu sobie kosztów finansowania wcześniejszych emerytur, poparcie dla tego typu świadczeń spada najsilniej wśród osób najstarszych, osób z wykształceniem podstawowym, robotników niewykwalifikowanych, emerytów / rencistów i bezrobotnych. Ogółem Płeć respondenta mężczyzna kobieta Kategoria wieku (4 kategorie) lata lat lat 60 lub więcej Poziom wykształcenia (4 kategorie) podstawowe zasadnicze zawodowe średnie ponadśrednie Aktualny status społeczno-zawodowy dyrektorzy, wolne zawody pozostali umysłowi właściciele firm robotnicy wykwalifikowani robotnicy do prac prostych rolnicy indywidualni emeryci/renciści studenci/uczniowie bezrobotni zajmujący się domem Wielkość miejscowości (4 kategorie) wieś miasta do 100 tys. miasta tys. miasta ponad 500 tys. Poparcie dla wcześniejszych emerytur bez świadomości kosztów Poparcie dla wcześniejszych emerytur po podaniu informacji o rzeczywistych kosztach zmiana Badanie MB SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska


Pobierz ppt "SMG/KRC Emerytury pomostowe Badanie SMG/KRC dla FOR i Projekt: Polska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google