Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie opinii i postaw członków Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN na temat aktualnej sytuacji w Polsce Wrzesień 2007 RAPORT PRZYGOTOWANY DLA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie opinii i postaw członków Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN na temat aktualnej sytuacji w Polsce Wrzesień 2007 RAPORT PRZYGOTOWANY DLA."— Zapis prezentacji:

1 Badanie opinii i postaw członków Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN na temat aktualnej sytuacji w Polsce Wrzesień 2007 RAPORT PRZYGOTOWANY DLA DATA

2 BADANIE OPINII NA TEMAT AKTUALNEJ SYTUACJI W POLSCE 2 Metoda badania: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo Populacja badana: członkowie PKPP LEWIATAN Dobór próby: losowa próba członków PKPP w podziale na klasy wielkości firmy Liczebność próby: Firmy 1-9 osób - N=64 Firmy 10-49 osób - N=64 Firmy 50-99 osób - N=64 Firmy 100-249 osób - N=64 Firmy 250 osób i więcej - N=64 Respondent: osoba kontaktowa wskazana przez PKPP lub jej zastępca Termin realizacji wywiadów: 12.09 – 27.09 METODOLOGIA BADANIA

3 BADANIE OPINII NA TEMAT AKTUALNEJ SYTUACJI W POLSCE 3 Opinia na temat podziału polski na SOLIDARNĄ I LIBERALNĄ P1. Proszę powiedzieć, czy uważa Pan/i za prawdziwy proponowany przez rządzących podział na Polskę solidarną i Polskę liberalną? Firmy: 1-9 osób10-49 osób50-99 osób 100-249 osób 250+ osób Zdecydowanie tak3%5%0%2%3% Raczej tak6%8%7%4%7% Raczej nie22%19%20% 17% Zdecydowanie nie59%61%66%73%72% Nie mam zdania9%8%7%2%0% Podstawa procentowania: Firmy 1-9 osób N=64 Firmy 10-49 osób N=64 Firmy 50-99 osób N=64 Firmy 100-249 osób N=64 Firmy 250 osób i więcej N=64 Cała badana grupa N=300 Podział na Polskę solidarną i liberalną jest zdecydowanie odrzucany przez członków PKPP Lewiatan.

4 BADANIE OPINII NA TEMAT AKTUALNEJ SYTUACJI W POLSCE 4 Opinia na temat podziału Polski na SZEROKĄ BIEDNĄ I NIELICZNYCH BOGATYCH P2. Czy uważa Pan/i, że – jak mówią rządzący – Polacy dzielą się na szeroką Polskę biednych i Polskę nielicznych bogatych? Firmy 1-9 osób10-49 osób50-99 osób 100-249 osób 250+ osób Zdecydowanie tak14% 5%9%7% Raczej tak13% 8%16% Raczej nie27% 37%27%36% Zdecydowanie nie41%44%47%45%41% Nie mam zdania6%3%2% 0% Podział na Polskę biednych i bogatych jest również odrzucany przez większość członków PKPP Lewiatan, jednak istnieje grupa przedsiębiorców – około 20%, którzy taki podział uznają za prawdziwy. Podstawa procentowania: Firmy 1-9 osób N=64 Firmy 10-49 osób N=64 Firmy 50-99 osób N=64 Firmy 100-249 osób N=64 Firmy 250 osób i więcej N=64 Cała badana grupa N=300

5 BADANIE OPINII NA TEMAT AKTUALNEJ SYTUACJI W POLSCE 5 Ocena wpływu na Polskę UKŁADU POLITYCZNO – BIZNESOWEGO Z III RP P3. A czy zgadza się Pan/i z poglądem, że Polska znajduje się pod wpływem układu polityczno-biznesowego z III RP, który trzeba odkryć i zniszczyć? Firmy 1-9 osób10-49 osób50-99 osób 100-249 osób 250+ osób Zdecydowanie tak5%13%3%7%3% Raczej tak16%11%7% 16% Raczej nie31%25%27%22%21% Zdecydowanie nie45%47%58% 53% Nie mam zdania3%5% 7% Członkowie PKPP Lewiatan w zdecydowanej większości nie uznają istnienia układu III RP. W istnienie układu wierzy około 20% przedsiębiorców. Podstawa procentowania: Firmy 1-9 osób N=64 Firmy 10-49 osób N=64 Firmy 50-99 osób N=64 Firmy 100-249 osób N=64 Firmy 250 osób i więcej N=64 Cała badana grupa N=300

6 BADANIE OPINII NA TEMAT AKTUALNEJ SYTUACJI W POLSCE 6 KORUPCJA W POLSCE P4. Proszę powiedzieć, która z opinii na temat korupcji w Polsce jest Pana/i zdaniem najbliższa prawdy: Firmy 1-9 osób10-49 osób50-99 osób 100-249 osób 250+ osób Korupcja to jeden z największych problemów Polski i trzeba na niej koncentrować siły aparatu państwa 16%11%8%9%10% Korupcja w Polsce występuje, ale nie na taką skalę, jak mówią politycy obozu rządzącego 41%45%59%60% Moim zdaniem są w Polsce znacznie ważniejsze problemy niż walka z korupcją 44% 32%31%29% Korupcja uznawana jest przez członków PKPP Lewiatan za istotny polski problem, jednak równocześnie uważają oni, że jej skala jest wyolbrzymiana przez aktualnie rządzących. Podstawa procentowania: Firmy 1-9 osób N=64 Firmy 10-49 osób N=64 Firmy 50-99 osób N=64 Firmy 100-249 osób N=64 Firmy 250 osób i więcej N=64 Cała badana grupa N=300

7 BADANIE OPINII NA TEMAT AKTUALNEJ SYTUACJI W POLSCE 7 SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA W POLSCE P5. W jaki sposób Pana/i zdaniem powinno się odbywać w Polsce zapewnianie spójności społecznej (likwidowanie obszarów biedy, wyrównywanie szans) Firmy 1-9 osób10-49 osób50-99 osób 100-249 osób 250+ osób Bezpośrednio poprzez działanie państwa – politykę socjalną, ulgi i zasiłki 6%13%5%2%7% Pośrednio – poprzez wzrost gospodarczy 92%84%95%96%88% Nie mam zdania2%3%0%2%5% Wśród członków PKPP Lewiatan istnieje praktycznie jednomyślność w sprawie sposobu zapewniania spójności społecznej w Polsce. Prawie wszyscy uznają, że powinno się to dziać w sposób pośrednio – poprzez wzrost gospodarczy. Podstawa procentowania: Firmy 1-9 osób N=64 Firmy 10-49 osób N=64 Firmy 50-99 osób N=64 Firmy 100-249 osób N=64 Firmy 250 osób i więcej N=64 Cała badana grupa N=300

8 BADANIE OPINII NA TEMAT AKTUALNEJ SYTUACJI W POLSCE 8 OCENA POLITYKI GOSPODARCZEJ RZĄDU P6. Czy uważa Pan/i, za słuszne następujące elementy polityki gospodarczej rządu: Próba wzmocnienia władzy Państwa nad firmami prywatnymi Rozbudowa aparatu kontroli i zwiększenie restrykcyjności prawa dotyczącego przedsiębiorców Wstrzymywanie lub zahamowanie prywatyzacji Umacnianie firm państwowych i zwiększanie kontroli państwa Firmy 1-9 osób10-49 osób50-99 osób 100-249 osób 250+ osób Próba wzmocnienia władzy państwa nad firmami prywatnymi 3%/95%8%/92%2%/98%0%/96%3%/ 97% Rozbudowa aparatu kontroli i zwiększenie restrykcyjności prawa dotyczącego przedsiębiorców 9%/89%6%/94%7%/93%4%/95%7%/90% Wstrzymywanie lub zahamowanie prywatyzacji 5%/94%8%/92%3%/97%0%/96%5%/90% Umacnianie firm państwowych i zwiększanie kontroli państwa nad nimi 22%/75%20%/78%17%/80%11%/87%10%/86% Odpowiedzi: tak/nie Działania władz w stosunku do przedsiębiorców oceniane są przez zdecydowaną większość członków PKPP Lewiatan bardzo krytycznie. Podstawa procentowania: Firmy 1-9 osób N=64 Firmy 10-49 osób N=64 Firmy 50-99 osób N=64 Firmy 100-249 osób N=64 Firmy 250 osób i więcej N=64 Cała badana grupa N=300

9 BADANIE OPINII NA TEMAT AKTUALNEJ SYTUACJI W POLSCE 9 WPŁYW POLITYKI RZĄDU NA ROZWÓJ POLSKIEJ GOSPODARKI P7. Czy Pana/i zdaniem polityka dotychczasowego układu rządzącego sprzyja rozwojowi polskiej gospodarki? Firmy 1-9 osób10-49 osób50-99 osób 100-249 osób 250+ osób Zdecydowanie tak 3% 2%0% Raczej tak 11%14%7%11%16% Raczej nie 28% 32%35%33% Zdecydowanie nie 53%50%56%51%47% Nie mam zdania 5% 3%4%5% Zdecydowana większość członków PKPP Lewiatan uważa, że polityka rządu nie sprzyja rozwojowi polskiej gospodarki. Podstawa procentowania: Firmy 1-9 osób N=64 Firmy 10-49 osób N=64 Firmy 50-99 osób N=64 Firmy 100-249 osób N=64 Firmy 250 osób i więcej N=64 Cała badana grupa N=300

10 BADANIE OPINII NA TEMAT AKTUALNEJ SYTUACJI W POLSCE 10 WPŁYW POLITYKI RZĄDU NA FIRMĘ P8. A jaki wpływ ma polityka dotychczasowego układu rządzącego na Pana/i firmę? Firmy 1-9 osób10-49 osób50-99 osób 100-249 osób 250+ osób Jest zagrożeniem dla jej rozwoju 39%38%25% 33% Nie ma wpływu na działanie i rozwój mojej firmy 50%58%71% 57% Sprzyja działaniu i rozwojowi mojej firmy 6%3%2% 3% Nie mam zdania5%2% 7% Większość członków PKPP Lewiatan uważa, że polityka rządu nie ma wpływu na działalność ich własnej firmy. Jednak aż co trzeci przedsiębiorca, uważa że taki wpływ istnieje i ma charakter negatywny. Podstawa procentowania: Firmy 1-9 osób N=64 Firmy 10-49 osób N=64 Firmy 50-99 osób N=64 Firmy 100-249 osób N=64 Firmy 250 osób i więcej N=64 Cała badana grupa N=300


Pobierz ppt "Badanie opinii i postaw członków Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN na temat aktualnej sytuacji w Polsce Wrzesień 2007 RAPORT PRZYGOTOWANY DLA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google