Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WRK. ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 41% ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH PO 2000 ROKU 1949 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WRK. ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 41% ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH PO 2000 ROKU 1949 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA."— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WRK

2 ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 41% ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH PO 2000 ROKU 1949 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA 2004 ROK – OSTATNIO ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA 2002 ROK – W TYM ROKU ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH NAJWIĘCEJ (7) ORGANIZACJI

3 WRK LOKALIZACJA ORGANIZACJI WIEŚ - 2 MIASTO 5 - 15 TYSIĘCY – 3 MIASTO 15 – 50 TYSIĘCY – 3 MIASTO 50 – 100 TYSIĘCY – 2 MIASTO POWYŻEJ 500 TYSIĘCY – 34

4 WRK STATUS PRAWNY ORGANIZACJI STOWARZYSZENIE ZAREJESTROWANE – 38 FUNDACJA – 6

5 WRK ADRESACI ORGANIZACJI OSOBY INDYWIDUALNE – 38 GRUPY SPOŁECZNE – 13 ORGANIZACJE I INSTYTUCJE – 3

6 WRK STATUS OPP 4 ORGANIZACJE POSIADAJĄ STATUS OPP 6 ORGANIZACJI STARAŁO SIĘ GO UZYSKAĆ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT

7 WRK PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI PARASOLOWYCH 10 ORGANIZACJI NALEŻY DO ORGANIZACJI PARASOLOWYCH O ZASIĘGU KRAJOWYM (POZA WRZOS) 3 ORGANIZACJE NALEŻĄ DO ORGANIZACJI PARASOLOWYCH O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

8 WRK CHARAKTERYSTYKA OSÓB PRACUJCYCH NA RZECZ ORGANIZACJI

9 WRK ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW 23 ORGANIZACJE ZATRUDNIAJĄ OSOBY NA ETAT 18 ORGANIZACJI NIE ZATRUDNIA NIKOGO NIEZALEŻNIE OD FORMY UMOWY

10 WRK LICZBA PRACOWNIKÓW 167 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA CAŁY ETAT 124 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA NIEPEŁNY ETAT 84 (887) – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ - ZLECENIE 33 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ O DZIEŁO

11 WRK WYKSZTAŁCENIE I WIEK PRACOWNIKÓW 72% - WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE 76% - WIEK PRACOWNIKÓW DO 35 ROKU ŻYCIA

12 WRK PŁEĆ PRACOWNIKÓW 59% KOBIET 41% MĘŻCZYZN

13 WRK WOLONATIRUSZE 37 ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJE Z WOLONTARIUSZAMI 339 – LICZBA WOLONTARIUSZY PRACUJĄCYCH DLA ORGANIZACJI 64% - WOLONTARIUSZE STALE WSPÓŁPRACUJĄCY Z ORGANIZAJĄ 37 ORGANIZACJI PODPISUJE Z WOLONTARIUSZAMI UMOWY ZGODNIE Z USTAWĄ O WOLONTARIACIE

14 WRK ZARZĄD ORGANIZACJI 283 OSÓBY PRACUJĄ W ZARZĄDACH WSZYSTKICH ORGANIZACJI 6 OSÓB LICZY ŚREDNIO ZARZĄD ORGANIZACJI 17 – MAKSYMALNA LICZBA CZŁONKÓW ZARZĄDU ORGANIZACJI 73% ORGANIZACJI ZARZĄD ZBIERA SIĘ CZĘŚCIEJ NIŻ CO 2 MIESIĄCE

15 WRK ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI Administracja polska samorządowa – 29 Darowizna od firm prywatnych – 28 Składki członkowskie – 27 Administracja polska centralna – 24 Darowizna od osób fizycznych – 18 Sponsoring – 12 Odsetki z kapitału – 7 EFS – 5 Pomoc zagraniczna spoza UE – 5 Polskie NGOs – 4 Zagraniczne NGOs – 4 Dochody z działalności gospodarczej – 4 Opłaty za usługi świadczone przez organizację – 4 Z 1% - 4 Zbiórki pieniędzy – 3 Nawiązki i spadki – 2

16 WRK GŁÓWNE PROBLEMY KTÓRYCH ROZWIĄZYWANIEM ZAJMUJĄ SIĘ ORGANIZACJE niepełnosprawność fizyczna dorosłych – 25 niepełnosprawność fizyczna dzieci - 19 niepełnosprawność intelektualna dorosłych - 15 bezrobocie – 12 niepełnosprawność intelektualna dzieci – 11 problemy rodzin wielodzietnych – 14 problemy rodzin niepełnych – 14 problemy wychowawcze dzieci i młodzieży – 14 problemy edukacyjne dzieci i młodzieży - 12 problemy kobiet - 12 ubóstwo – 11

17 WRK ŁĄCZNA LICZBA PODOPIECZNYCH 41186 OSÓB

18 WRK GŁÓWNE TYPY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE Reprezentowanie interesów podopiecznych - 34 Organizowanie czasu wolnego – 31 Pomoc terapeutyczna – 30 Szkolenia – 30 Doradztwo i poradnictwo specjalistyczne – 29 Organizowanie wypoczynku – 28 Pomoc żywieniowa – 20 Leczenie i rehabilitacja – 19 Pomoc materialna – 19

19 WRK WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI Z INNYMI ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI Miasto i jego agendy – 38 Powiat i jego agendy – 28 Media – 28 Kościół i organizacje wyznaniowe – 25 Gmina i jej agendy – 22 Polskie NGO – 22 Marszałek i jego agendy – 21 Społeczność lokalna – 21 Wojewoda i jego agendy – 20 Środowiska biznesowe – 14 Rząd, ministerstwa, agendy centralne – 12 Zagraniczne NGO – 8 Partie i środowiska polityczne – 3

20 WRK GŁÓWNE KATEGORIE PROBLEMÓW, Z KTÓRYMI BORYKAJĄ SIĘ ORGANIZACJE brak funduszy na działania organizacji; brak lub niedoskonałość przepisów dotyczących działań organizacji pozarządowych; brak zainteresowania środowisk i partii politycznych na działania organizacji

21 WRK SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI 34 ORGANIZACJE ODCZUWAJĄ POTRZEBĘ ORGANIZACJI SZKOLEŃ I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH 18 ORGANIZACJI BRAŁO UDZIAŁ W SZKOLENIACH W ZESZŁYM ROKU 37 ORGANIZACJI ODCZUWA POTRZEBĘ ZORGANIZOWANIA SYSTEMU INFORMACJI SZKOLENIOWEJ W RAMACH STRUKTURY WRZOS 5 ORGANIZACJI STAĆ NA UCZESTNICTWO W PŁATNYCH SZKOLENIACH

22 WRK MISJA I STRATEGIA ORGANIZACJI 42 ORGANIZACJE MAJĄ JASNO OKREŚLONĄ MISJĘ 23 ORGANIZACJE MAJĄ OPRACOWANY STRATEGICZNY PLAN DZIAŁANIA

23 WRK DZIĘKUJĘ! www.wrzos.org.pl


Pobierz ppt "WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WRK. ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI 41% ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH PO 2000 ROKU 1949 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google