Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

50+ na rynku pracy Michał Myck Polska 50+: pierwsze wyniki na podstawie bazy danych SHARE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "50+ na rynku pracy Michał Myck Polska 50+: pierwsze wyniki na podstawie bazy danych SHARE."— Zapis prezentacji:

1 50+ na rynku pracy Michał Myck Polska 50+: pierwsze wyniki na podstawie bazy danych SHARE

2 Zarys prezentacji 50-64: stan zdrowia i aktywność zawodowa w SHARE stan zdrowia i kategorie zatrudnienia co robią zdrowe osoby 50-64? Stabilność zatrudnienia i dynamika rynku pracy po 1990 roku w Polsce i Czechach. Charakterystyka miejsc pracy i jakości pracy deklaracje chęci odejścia na emeryturę Wnioski

3 Stan zdrowia, 50-64: samoocena

4 Stan zdrowia, 50-64:

5 Aktywność zawodowa, 50-64

6 Aktywność zawodowa, 50-64, mężczyźni

7 Aktywność zawodowa, 50-64, kobiety

8 Stan zdrowia, i status na rynku pracy: Odsetek osób w wieku deklarujących 3 lub więcej dolegliwości

9 Zdrowie i praca, 50-64: Na emeryturzeZatrudniony/samozatr.Inny

10 Zdrowie i praca, 50-64: Na emeryturzeZatrudniony/samozatr.Inny Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska

11 Zdrowie i praca, 50-64: Na emeryturzeZatrudniony/samozatr.Inny EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska Stan zdrowia: brak dolegliwości

12 Zdrowie i praca, 50-64, mężczyźni: Na emeryturzeZatrudniony/samozatr.Inny Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska Stan zdrowia: brak dolegliwości

13 Zdrowie i praca, 50-64, kobiety: Na emeryturzeZatrudniony/samozatr.Inny Stan zdrowia: doskonały, bardzo dobry, dobry EU10-Pn EU10-Pd Czechy Polska Stan zdrowia: brak dolegliwości

14 Cechy i ocena miejsca pracy Stabilność zatrudnienia i doświadczenia okresu transformacji Różnice w rodzaju zatrudnienia i wykonywanej pracy Ocena jakości zatrudnienia Deklaracje chęci przejścia na emeryturę

15 Cechy miejsca pracy: Od ilu lat w tym samym miejscu pracy?

16 Cechy miejsca pracy:

17 Ocena jakości pracy Stosunek respondentów do dziesięciu stwierdzeń dot. jakości pracy: Biorąc wszystko pod uwagę, jestem zadowolony/a ze swojej pracy (Overall) Moja praca wymaga dużego wysiłku fizycznego (Not PD) Jestem pod ciągłą presją czasową z powodu dużego obciążenia pracą (Not under TP) Mam bardzo niewiele swobody w decydowaniu o tym, w jaki sposób wykonuję moją pracę (Freedom at work) Mam możliwości zdobywania nowych umiejętności (Develop skills) Otrzymuję odpowiednie wsparcie w trudnych sytuacjach (Support) Spotykam się w mojej pracy z uznaniem, na które zasługuję (Recognition) Biorąc pod uwagę cały wysiłek, który wkładam w moją pracę i wszystkie moje osiągnięcia, wysokość moich zarobków jest odpowiednia (Adequate salary) Moje [szanse na awans w pracy/możliwości rozwoju zawodowego] są niewielkie (Good AP) Pewność zatrudnienia w mojej pracy jest niewielka (High JS)

18 Ocena jakości pracy

19

20 Chęć odejścia na emeryturę

21 Odsetek pracujących osób w wieku wyrażających chęć odejścia na emeryturę tak szybko, jak to możliwe >60% - Hiszpania, Polska 50-60% - Austria, Francja, Grecja, Włochy 35-49% - Czechy, Holandia, Niemcy <35% - Belgia, Dania, Szwecja, Szwajcaria

22 Chęć odejścia na emeryturę Ogólnie: edukacja i dobry stan zdrowia oraz pozytywna ocena jakości pracy bardzo silnie (negatywnie) skorelowane z chęcią odejścia na emeryturę. Dla Polski: negatywnie skorelowana z: edukacją dobrym stanem zdrowia wiekiem jakością pracy: odpowiednie wsparcie w trudnych sytuacjach możliwości rozwoju zawodowego odpowiednią wysokością zarobków

23 Wnioski Niski poziom aktywności zawodowej w Polsce w porównaniu z Czechami i pozostałymi krajami EU; Zły stan zdrowia emerytów w wieku 50-64; Bardzo niski poziom zatrudnienia wśród osób zdrowych (51% mężczyźni, 22% kobiety) Wśród osób pracujących w Polsce relatywnie niski odsetek osób zatrudnionych na czas nieokreślony (71%) i niska ocena jakości pracy. Jakość pracy silnie skorelowana z chęcią odejścia na emeryturę. Ponad 60% pracujących w Polsce chce odejść na emeryturę tak szybko, jak to możliwe.


Pobierz ppt "50+ na rynku pracy Michał Myck Polska 50+: pierwsze wyniki na podstawie bazy danych SHARE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google