Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KORZYSTANIE Z INTERNETU – przemiany i konsekwencje dla użytkowników INTERNET A SZANSE ŻYCIOWE I NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE - problem 'cyfrowego wykluczenia'

Коpie: 1
KORZYSTANIE Z INTERNETU – przemiany i konsekwencje dla u ż ytkowników INTERNET A SZANSE Ż YCIOWE I NIERÓWNO Ś CI SPO Ł ECZNE - problem 'cyfrowego wykluczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KORZYSTANIE Z INTERNETU – przemiany i konsekwencje dla użytkowników INTERNET A SZANSE ŻYCIOWE I NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE - problem 'cyfrowego wykluczenia'"— Zapis prezentacji:

1 KORZYSTANIE Z INTERNETU – przemiany i konsekwencje dla użytkowników INTERNET A SZANSE ŻYCIOWE I NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE - problem 'cyfrowego wykluczenia'

2 Korzystanie z internetu
na świecie: 1,668,870,408 osób (27,4% populacji) – dane z czerwca 2009 ( ponad połowa Polaków w wieku 16 i więcej lat (51,4 proc.) przyrost użytkowników internetu jest systematyczny i wynosi około 8,5-9 punktów procentowych w okresie dwóch lat.

3 Użytkownicy internetu na świecie

4 Wskaźnik penetracji Internetu

5

6

7 Procent osób w wieku 16 i więcej lat korzystających z nowoczesnych technologii komunikacyjnych w latach

8 Sposoby łączenia z internetem

9 Procent gospodarstw domowych z dostępem do internetu

10 Przyczyny braku dostępu do internetu:
„internet nie jest mi potrzebny” (50%) brak odpowiedniego sprzętu (36,6%) wysokie koszty dostępu (31,6%) brak umiejętności korzystania (28,6%)

11 Cyfrowy podział (digital divide)
różnice w dostępie i korzystaniu z komputerów i internetu pomiędzy osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym (wykształceniu, dochodach, zawodzie), pomiędzy osobami na różnych etapach życia, mężczyznami i kobietami, a także pomiędzy różnymi regionami i krajami bardziej i mniej rozwiniętymi; nierówności w zdolności do oceny jakości informacji; nierówności w samym Internecie.

12 Wymiary cyfrowych nierówności
1. Środki techniczne 2. Autonomia życia 3. Sposób wykorzystania internetu 4. Wsparcie społeczne 5. Kompetencje techniczno-kulturowe

13 Cyfrowe wykluczenie różnice związane z dostępem, faktem oraz umiejętnościami korzystania, które prowadzą do społecznego i ekonomicznego wykluczenia.

14 Bariery 1. Brak dostępu do komputerów i internetu 2. Bariery finansowe
3. Brak motywacji 4. Brak wiedzy i umiejętności

15 Dwie Polski Z internetu korzysta 53% mężczyzn i 47% kobiet.

16 Struktura wieku wśród internautów i osób niekorzystających z internetu

17

18 Struktura wykształcenia wśród internautów i osób niekorzystających z internetu

19

20 Status społeczno zawodowy a korzystanie z Internetu
Prac. sektora publicznego 76,4% Prac. sektora prywatnego 66,3% Prywatni przedsiębiorcy 80,5% Rolnicy 25,3% Renciści 20,3% Emeryci 13,3% Uczniowie i studenci 93,7% Bezrobotni 40,9% Inni bierni zawodowo

21 Wielkość miejscowości zamieszkania
Miasta powyżej 500 tys. 67,3% Miasta tys. 64,3% Miasta tys. 60,6% Miasta tys. 54,9% Miasta poniżej 20 tys. 50,2% Wieś 38%

22 Aktywność zawodowa internautów i osób niekorzystających
15,7 proc. internautów znalazło lepiej płatną pracę lub dodatkową internauci znacznie częściej podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności (24 proc. z nich zdobyło nowe kwalifikacje, podczas gdy wśród osób, które z sieci nie korzystają było to zaledwie 3,5 proc.) w okresie ostatniego roku awansowało trzy razy więcej pracujących użytkowników, niż osób niekorzystających Internauci znacznie częściej zaczynają własną działalność gospodarczą

23 Relacje i zaangażowanie społeczne a internet
Osoby korzystające z internetu mają większą liczbę przyjaciół Użytkownicy internetu wykazują także większe zaufanie do innych ludzi Znacznie częściej w sytuacjach trudnych mobilizują się do działania. znacznie częściej angażują się na rzecz społeczności lokalnej Znacznie częściej biorą udział w różnego rodzaju zebraniach publicznych

24 Różnice między internautami a osobami niekorzystającymi z internetu w sposobach radzenia sobie z kłopotami i trudnymi sytuacjami w życiu.

25 Różnice między internautami a osobami niekorzystającymi z internetu pod względem aktywności społecznej

26 Spędzanie czasu wolnego, uczestnictwo w kulturze i religijność

27 Wykorzystanie komputerów

28

29

30 Sposoby korzystania z internetu

31 Wymiary nierówności związane z dostępem i korzystaniem z Internetu
WIEDZA SZANSE EKONOM. ZAGROŻENIA KAPITAŁ SPOŁECZNY KORZYŚCI

32 Umiejętności korzystania z Internetu
Wyszukiwanie informacji Ocena przydatności i wiarygodności informacji Zdolność do wykorzystania informacji

33 Umiejętności korzystania z Internetu
Wyszukiwanie informacji Zdolność do wykorzystania informacji Ocena przydatności i wiarygodności informacji


Pobierz ppt "KORZYSTANIE Z INTERNETU – przemiany i konsekwencje dla użytkowników INTERNET A SZANSE ŻYCIOWE I NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE - problem 'cyfrowego wykluczenia'"

Podobne prezentacje


Reklamy Google