Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Irena Wóycicka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Zaangażowanie w opiekę Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20 czerwiec 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Irena Wóycicka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Zaangażowanie w opiekę Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20 czerwiec 2007."— Zapis prezentacji:

1 1 Irena Wóycicka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Zaangażowanie w opiekę Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20 czerwiec 2007 Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20 czerwiec 2007 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Pytania Jaki model sprawowania opieki dominuje? Jakie są cechy osób sprawujących opiekę? Jakie występują różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami sprawującymi opiekę? Jaka jest dystrybucja opieki pomiędzy opiekę wewnętrzną i zewnętrzną? Czy sprawowanie opieki ma wpływ na dochody gospodarstw domowych?

3 3 Zapotrzebowanie na opiekę Potrzeba sprawowania opieki występuje w co trzecim GD, Zapotrzebowanie na opiekę występuje głównie ze strony dzieci do 14 lat (69%) i osób starszych -65+ (9%), Opieki potrzebują nieco częściej kobiety, zwłaszcza w wieku 65+ i osoby żyjące na wsi,

4 4 Cechy modelu opieki Ze sprawowaniem opieki najczęściej GD radzą sobie same – 3/4 GD opiekujących się dziećmi i 4/5 opiekujących się osobami starszymi, W pomocy zewnętrznej dominuje pomoc krewnych. Członkowie rodziny (najbliższej i zewnętrznej) w ponad 4/5 zaspokajają zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi a nad osobami starszymi – prawie w całości, Wsparcie środowiska lokalnego (osób niespokrewnionych i instytucji) jest marginalne, Z placówek opiekuńczych korzysta niewiele gospodarstw domowych - kilkanaście procent gospodarstw domowych z dziećmi oraz niecałe 2% gospodarstw opiekujących się dorosłymi; z pomocy płatnych opiekunów – bardzo nieliczne,

5 5 Dominujący model opieki Uwarunkowania kulturowe i Uwarunkowania strukturalne Rodzinny model opieki

6 6 Cechy osób sprawujących opiekę Źródło: Obliczenia własne na podstawie ankiety AZER CechaWartości cechyMężczyżniKobiety Płeć 29%36% Wiek %36% %78% % %28% %15% Poziom wykształcenia wyższe 30%37% policealne, średnie ogólnokształcące i zawodowe 29%36% zasadnicze zawodowe 34%45% gimnazjalne, podstawowe i brak wykształcenia 20%25% Status na rynku pracy pracujący 39%43% bierni 15%29% bezrobotni 27%46% Klasa miejscowości zamieszkania miasto 100 tys. mieszkańców i więcej 24%29% miasto poniżej 100 tys. mieszkańców 29%34% Wieś 32%41%

7 7 Zaangażowanie w opiekę kobiet i mężczyzn

8 8 Determinanty sprawowania opieki przez kobiety i mężczyzn (wyniki regresji) Kobiety Dwie fazy o nieco odmiennej charakterystyce I faza: występowanie w GD dzieci w wieku do 3 lat, praca niewielkim substytutem opieki; II faza: występowaniem w GD zarówno dzieci jak i osób dorosłych wymagających opieki, otrzymywanie emerytur i świadczeń przedemerytalnych; Mężczyżni Występowanie osób dorosłych wymagających opieki, słabiej małych dzieci; Praca komplementarna wobec opieki Pobieranie świadczeń – słaby wpływ

9 9 Wpływ opieki na sytuację ekonomiczną kobiet i mężczyzn Mężczyżni sprawujący opiekę: Częściej pracują i rzadziej pozostają bierni zawodowo. Częściej utrzymują się z pracy oraz częściej mają własne źródło utrzymania niż mężczyźni ogółem Rzadziej utrzymują się ze świadczeń społecznych; Rzadziej utrzymują się z emerytury (renty), za wyjątkiem mężczyzn sprawujących opiekę w wieku 60+ Kobiety sprawujące opiekę: Częściej są poza rynkiem pracy niż kobiety nie sprawujące opieki; Rzadziej utrzymują się z pracy oraz częściej nie posiadają własnych źródeł utrzymania, zwłaszcza w wieku lat; Częściej utrzymują się ze świadczeń społecznych w wieku 30-49; Częściej utrzymują się z emerytury (renty) oraz częściej je pobierają w wieku lat

10 10 Wpływ opieki na dochody GD Wycofywanie się kobiet z pracy jest kompensowane wzrostem aktywności zawodowej mężczyzn Nie wystarcza to jednak na pokrycie wzrostu kosztów utrzymania związanych z liczbą osób wymagających opieki

11 11 Formy sprawowania opieki OPIEKA WEWNĘTRZNA Głównie nad dziećmi, kobiety w wieku do 40 lat, Opieka nad dorosłymi, osoby w wieku powyżej 40 lat Częściej na wsi niż w mieście OPIEKA ZEWNĘTRZNA W równej niemal mierze nad dziećmi i osobami dorosłymi, Osoby w wieku powyżej 40 roku życia, Częściej kobiety niż mężczyżni, Częściej w mieście niż na wsi

12 12 Kto sprawuje opiekę wewnętrzną i zewnętrzną? opieka wewnętrznaopieka zewnętrzna

13 13 Wnioski Duże obciążenie osób dorosłych (zwłaszcza kobiet) obowiązkami opiekuńczymi, Płeć jest podstawowym czynnikiem determinującym aktywność opiekuńczą, Sprawowanie opieki ma odmienne konsekwencje dla mężczyzn i kobiet, Wysokie koszty pośrednie i bezpośrednie posiadania dzieci dla kobiet i GD, Świadczenie przez osoby w starszym wieku produkcyjnym opieki może być barierą podnoszenia wieku emerytalnego, zwłaszcza dla kobiet.

14 14 Wnioski (cd) Zamiany w strukturze demograficznej ludności i gospodarstw domowych będą powodować: Wzrost zapotrzebowania na opiekę zewnętrzną nad osobami dorosłymi, Wzrost zapotrzebowania na opiekę sprawowaną przez kobiety w starszym wieku produkcyjnym, Polaryzację obciążenia gospodarstw domowych i ich członków funkcjami opiekuńczymi. Nadmierne obciążenie członków niektórych GD. Konieczność zamiany modelu opieki


Pobierz ppt "1 Irena Wóycicka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Zaangażowanie w opiekę Konferencja: Praca zawodowa a obowiązki rodzinne Warszawa, 20 czerwiec 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google