Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 KOBIETY NA RYNKU PRACY

2 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Plan prezentacji Podstawowe informacje o rynku pracy Kobieta na rynku pracy na przykładzie badań ZORP Najbardziej sfeminizowane zawody

3 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Podstawowe informacje o rynku pracy* PolskaWoj. zachodniopomorskie Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – 5352,1 tys. osób; Liczba zarejestrowanych bezrobotnych – 1800,2 tys. osób; Stopa bezrobocia – 11,3 %; Bezrobotne kobiety stanowią 52,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – 159,4 tys. osób; Liczba zarejestrowanych bezrobotnych – 96,4 tys. osób; Stopa bezrobocia – 15,1 %; Bezrobotne kobiety stanowią 51,5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. *Dane na koniec sierpnia 2010 roku

4 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Podstawowe informacje o rynku pracy Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz wg badania BAEL w woj. zachodniopomorskim Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR GUS

5 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Podstawowe informacje o rynku pracy Stopa bezrobocia wg badania BAEL w woj. zachodniopomorskim z podziałem na płeć Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDR GUS

6 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Podstawowe informacje o rynku pracy Pracujące kobiety wg badania BAEL w II kw. 2010 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL

7 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Podstawowe informacje o rynku pracy Współczynnik aktywności zawodowej w II kw. 2010 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL

8 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Podstawowe informacje o rynku pracy Wskaźnik zatrudnienia w II kw. 2010 r. [%] Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BAEL

9 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Podstawowe informacje o rynku pracy Najliczniejsze grupy zawodów wśród pracujących kobiet w II kw. 2010 r. (BAEL) Specjaliści – 24,9%; Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy – 21,5%; Technicy i inny średni personel – 14,3%.

10 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Podstawowe informacje o rynku pracy Najmniej liczne zawody wśród pracujących kobiet w II kw. 2010 r. (BAEL) Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – 2,3%; Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy – 3,0%; Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy– 5,3%; Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 6,0%.

11 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Kobiety na rynku pracy na podstawie badań ZORP Przeszkody w podjęciu pracy Przeszkody w podjęciu pracy Badanie: Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w powiatach województwa zachodniopomorskiego z 2009 r.

12 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Kobiety na rynku pracy na podstawie badań ZORP Ocena własnych umiejętności, umożliwiających podjęcie pracy Ocena własnych umiejętności, umożliwiających podjęcie pracy Badanie: Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w powiatach województwa zachodniopomorskiego z 2009 r.

13 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Kobiety na rynku pracy na podstawie badań ZORP Praca na czarno Praca na czarno Badanie: Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w powiatach województwa zachodniopomorskiego z 2009 r.

14 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Kobiety na rynku pracy na podstawie badań ZORP Jak ocenia Pani relacje służbowe pomiędzy pracodawcą a pracownikami w Pani miejscu zatrudnienia? Jak ocenia Pani relacje służbowe pomiędzy pracodawcą a pracownikami w Pani miejscu zatrudnienia? Badanie: Kobiety na rynku pracy z 2006 r. N=617

15 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Kobiety na rynku pracy na podstawie badań ZORP Czy w miejscu zatrudnienia kobiety i mężczyźni są traktowani w ten sam sposób? Czy w miejscu zatrudnienia kobiety i mężczyźni są traktowani w ten sam sposób? Badanie: Kobiety na rynku pracy z 2006 r.

16 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Kobiety na rynku pracy na podstawie badań ZORP Czy w miejscu zatrudnienia kobiety i mężczyźni mają równe szanse na awans? Czy w miejscu zatrudnienia kobiety i mężczyźni mają równe szanse na awans? Badanie: Kobiety na rynku pracy z 2006 r.

17 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Kobiety na rynku pracy na podstawie badań ZORP Jakie miesięczne wynagrodzenia netto za pracę Pani otrzymuje? Jakie miesięczne wynagrodzenia netto za pracę Pani otrzymuje? Badanie: Kobiety na rynku pracy z 2006 r.

18 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Kobiety na rynku pracy na podstawie badań ZORP Jaki był stosunek pracodawcy do Pani ciąży i macierzyństwa? Jaki był stosunek pracodawcy do Pani ciąży i macierzyństwa? Badanie: Kobiety na rynku pracy z 2006 r.

19 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Kobiety na rynku pracy na podstawie badań ZORP Czy uważa Pani, że urodzenie dziecka wpływa na sytuację zawodową kobiety? Czy uważa Pani, że urodzenie dziecka wpływa na sytuację zawodową kobiety? Badanie: Kobiety na rynku pracy z 2006 r.

20 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Najbardziej sfeminizowane zawody Położne; Pracownicy domowej opieki osobistej; Dietetycy i żywieniowcy; Nauczyciele przedszkoli; Pielęgniarki; Technicy analityki medycznej; Sekretarki; Opiekunki dziecięce; Szwaczki, hafciarki i pokrewni; Technicy farmaceutyczni; Źródło: Struktura wynagrodzeń według zawodów, raport GUS opublikowany w listopadzie 2009 r.

21 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Przeciętne wynagrodzenie brutto w sfeminizowanych grupach zawodów w woj. zachodniopomorskim Grupa zawodowa Położne Pracownicy domowej opieki osobistej Dietetycy i żywieniowcy Nauczyciele przedszkoli Pielęgniarki Technicy analityki medycznej Sekretarki Opiekunki dziecięce Szwaczki, hafciarki i pokrewni Technicy farmaceutyczni Przeciętne wynagrodzenie brutto 2908,32 2897,74 2853,70 2704,61 2600,03 2457,56 2359,32 1815,17 1734,16 1556,31 Źródło: dane z GUS

22 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Udział kobiet w szkolnictwie wyższym w województwie zachodniopomorskim w 2009 r. Płeć Procent kobiet ogółemkobiety nauczyciele akademiccy4032192145% profesorowie101525725% docenci31723% adiunkci189989247% asystenci56533159% absolwenci szkół publicznych13448826661% absolwenci szkół niepublicznych3781261569% Źródło: BDR GUS

23 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Dziękuję za uwagę Marta Mróz

24 Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Biuro Projektu Wojewódzki Urząd Pracy ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin Kierownik ZORP Paweł Nowak tel./fax: 091 425 61 79 tel./fax: 091 425 61 20 Koordynator Zespołu Organizacyjnego Andrzej Świeboda tel./fax: 091 425 61 20


Pobierz ppt "Projekt Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google