Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gazociąg Północny - z perspektywy ochrony środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gazociąg Północny - z perspektywy ochrony środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Gazociąg Północny - z perspektywy ochrony środowiska
Jochen Lamp WWF Baltic Ecoregion Programme Warszawa,

2 Stanowisko WWF WWF nie jest zasadniczo przeciwnikiem gazociągów i gazu naturalnego Wybudowanie gazociągu w środowisku morskim bez dokonania dużych zniszczeń jest możliwe Oceny Wpływu na Środowisko są ważne i niezbędne Przejrzystość i zaangażowanie zainteresowanych stron usprawnią proces i budowę

3 Plan wystąpienia Krótki zarys aktualnych procedur
Główne zagrożenia ze strony gazociągu dla różnorodności biologicznej oraz rodzaje ryzyka Braki informacyjne i niepewności w aktualnej Ocenie Wpływu na Środowisko Procedury Oceny i harmonogram czasowy Sugestie WWF so far (notification, Espoo-consultation, national consultations for the whole project following the same standards in all countries hot spots (landfalls, free span areas, concerned habitats) (few data, no precise information on research design and mitigation measures) implications of the current re-routing plans (new states concerned)

4 Wpływ gazociągu na otoczenie
Zmiany dna morskiego Zmiany prądów, procesów sedymentacji i erozji (Zatoka Fińska, Szwecja) Dyspersja osadów na dużym obszarze Oddziaływanie na dziedzictwo kulturalne (wraki statków)? Zagrożenia dla natury: Środowiska naturalne (ławice piasku, rafy, termiczne otwory denne, flora i fauna denna oraz obszary ptactwa morskiego) Obszary chronione: Gotlandia, wydmy, Archipelag Fiński, dotarcie do wybrzeża niemieckiego, Rosja Nowe wyzwania Jak będą oceniane najnowsze dodatkowe drogi (Estonia, Północny Bornholm)?

5 Ryzyko Rurociąg może pęknąć z uwagi na ograniczoną elastyczność rur stalowych / betonowych w zróżnicowanej topografii Techniczne trudności głębinowego układania rur Niejednorodność osadów (od skały do błota) – wyzwanie dla bezpieczeństwa i stabilizacji rurociągu Woda morska może spowodować korozję rur Zatopiona amunicja i niebezpieczne substancje: brak dokładnej koncepcji postępowania Awaryjne kotwiczenie może być zagrożeniem dla gazociągu

6 Brak przejrzystości Batymetria i podłoże nie zbadane szczegółowo
Brak danych o substancjach szkodliwych Brak danych o osadach Stosowanie przestarzałych danych (ptaki, foki, przewozy morskie, ryby) Brak koncepcji postępowania odnośnie: Usuwanych materiałów (wyrównywanie grzbietów i wypełnianie dolin) Szczegóły postępowania z zatopioną amunicją Brak informacji o inspekcjach w czasie prowadzenia operacji Odszkodowania za zniszczenia?

7 Sugestie WWF odnośnie Oceny Wpływu na Środowisko: procedura
Uzgodnienie norm wspólnego działania przy projekcie Udostępnienie wyników badań zainteresowanym krajom, organizacjom pozarządowym, ludności Uzgodnienie ostatecznego programu badawczego w oparciu o wyniki Konwencji z Espoo; wdrożenie uzgodnionej i kompleksowej Oceny Wpływu na Środowisko Rewizja harmonogramu czasowego oraz zapewnienie czasu na realizację Oceny Wpływu na Środowisko i zmianę planów zgodnie z wynikami Oceny Brak zgody przed rozwiązaniem najistotniejszych kwestii! so far (notification, Espoo-consultation, national consultations for the whole project following the same standards in all countries hot spots (landfalls, free span areas, concerned habitats) (few data, no precise information on research design and mitigation measures) implications of the current re-routing plans (new states concerned)

8 WWF-Suggestions for EIA: content
Szczegółowa mapa Szczegółowe koncepcje techniczne Drogi alternatywne Postępowanie z zatopioną amunicją i substancjami niebezpiecznymi Oceny ryzyka Skutki skumulowane Pełne odszkodowanie za szkody New route alternative Route alternative? Detailed mapping (bathymetry, sediment, chemistry, habitats/biotopes) Detailed technical concepts (disposal of material, safety of pipe material, pipe laying technology, …) Alternative routeing Handling of ammunitions and dumped hazardous substances Risk assessments (shipping and technical safety) Cumulative effects Full compensation for losses New route alternative

9 Według Konsorcjum Nord Stream:
Harmonogram Według Konsorcjum Nord Stream: jesień 2007: Przedstawienie Raportu z Oceny Wpływu 2008: Rozpoczęcie budowy 2010: Uruchomienie jednej nitki gazociągu Harmonogram realistyczny: jesień 2007: Uzgodnienie programu badań do Oceny 2008: Badania w terenie 2009: Decyzja o zezwoleniu

10 Dziękuję! Więcej informacji:


Pobierz ppt "Gazociąg Północny - z perspektywy ochrony środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google