Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gazociąg Północny - z perspektywy ochrony środowiska Jochen Lamp WWF Baltic Ecoregion Programme Warszawa, 28.05.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gazociąg Północny - z perspektywy ochrony środowiska Jochen Lamp WWF Baltic Ecoregion Programme Warszawa, 28.05.2007."— Zapis prezentacji:

1 Gazociąg Północny - z perspektywy ochrony środowiska Jochen Lamp WWF Baltic Ecoregion Programme Warszawa,

2 Stanowisko WWF WWF nie jest zasadniczo przeciwnikiem gazociągów i gazu naturalnego Wybudowanie gazociągu w środowisku morskim bez dokonania dużych zniszczeń jest możliwe Oceny Wpływu na Środowisko są ważne i niezbędne Przejrzystość i zaangażowanie zainteresowanych stron usprawnią proces i budowę

3 Plan wystąpienia Krótki zarys aktualnych procedur Główne zagrożenia ze strony gazociągu dla różnorodności biologicznej oraz rodzaje ryzyka Braki informacyjne i niepewności w aktualnej Ocenie Wpływu na Środowisko Procedury Oceny i harmonogram czasowy Sugestie WWF

4 Wpływ gazociągu na otoczenie Zmiany dna morskiego Zmiany prądów, procesów sedymentacji i erozji (Zatoka Fińska, Szwecja) Dyspersja osadów na dużym obszarze Oddziaływanie na dziedzictwo kulturalne (wraki statków)? Zagrożenia dla natury: Środowiska naturalne (ławice piasku, rafy, termiczne otwory denne, flora i fauna denna oraz obszary ptactwa morskiego) Obszary chronione: Gotlandia, wydmy, Archipelag Fiński, dotarcie do wybrzeża niemieckiego, Rosja Nowe wyzwania Jak będą oceniane najnowsze dodatkowe drogi (Estonia, Północny Bornholm)?

5 Ryzyko Rurociąg może pęknąć z uwagi na ograniczoną elastyczność rur stalowych / betonowych w zróżnicowanej topografii Techniczne trudności głębinowego układania rur Niejednorodność osadów (od skały do błota) – wyzwanie dla bezpieczeństwa i stabilizacji rurociągu Woda morska może spowodować korozję rur Zatopiona amunicja i niebezpieczne substancje: brak dokładnej koncepcji postępowania Awaryjne kotwiczenie może być zagrożeniem dla gazociągu

6 Brak przejrzystości Batymetria i podłoże nie zbadane szczegółowo Brak danych o substancjach szkodliwych Brak danych o osadach Stosowanie przestarzałych danych (ptaki, foki, przewozy morskie, ryby) Brak koncepcji postępowania odnośnie: Usuwanych materiałów (wyrównywanie grzbietów i wypełnianie dolin) Szczegóły postępowania z zatopioną amunicją Brak informacji o inspekcjach w czasie prowadzenia operacji Odszkodowania za zniszczenia?

7 Sugestie WWF odnośnie Oceny Wpływu na Środowisko: procedura Uzgodnienie norm wspólnego działania przy projekcie Udostępnienie wyników badań zainteresowanym krajom, organizacjom pozarządowym, ludności Uzgodnienie ostatecznego programu badawczego w oparciu o wyniki Konwencji z Espoo; wdrożenie uzgodnionej i kompleksowej Oceny Wpływu na Środowisko Rewizja harmonogramu czasowego oraz zapewnienie czasu na realizację Oceny Wpływu na Środowisko i zmianę planów zgodnie z wynikami Oceny Brak zgody przed rozwiązaniem najistotniejszych kwestii!

8 WWF-Suggestions for EIA: content Szczegółowa mapa Szczegółowe koncepcje techniczne Drogi alternatywne Postępowanie z zatopioną amunicją i substancjami niebezpiecznymi Oceny ryzyka Skutki skumulowane Pełne odszkodowanie za szkody New route alternative New route alternative Route alternative?

9 Harmonogram Według Konsorcjum Nord Stream: jesień 2007: Przedstawienie Raportu z Oceny Wpływu 2008: Rozpoczęcie budowy 2010: Uruchomienie jednej nitki gazociągu Harmonogram realistyczny: jesień 2007: Uzgodnienie programu badań do Oceny 2008:Badania w terenie 2009:Decyzja o zezwoleniu

10 Dziękuję! Więcej informacji:


Pobierz ppt "Gazociąg Północny - z perspektywy ochrony środowiska Jochen Lamp WWF Baltic Ecoregion Programme Warszawa, 28.05.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google