Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Mieczysław S. Ostojski, Przewodniczący Komitetu Helsińskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Mieczysław S. Ostojski, Przewodniczący Komitetu Helsińskiego"— Zapis prezentacji:

1 HELCOM jako międzynarodowe narzędzie ochrony środowiska naturalnego Bałtyku
Prof. Mieczysław S. Ostojski, Przewodniczący Komitetu Helsińskiego 28 maja 2007 r., Senat RP, Polska

2 Spis treści Prezentacja HELCOM
Najważniejsze problemy w zakresie ochrony środowiska naturalnego Rzetelne naukowe doradztwo koniecznym warunkiem wdrożenia kompleksowego podejścia do ekosystemu Plan działań na rzecz Morza Bałtyckiego Wnioski

3 HELCOM Komitet Helsiński (HELCOM)
Organ zarządzający wdrażaniem Konwencji w sprawie ochrony środowiska naturalnego regionu Morza Bałtyckiego Ciało, które odgrywa ważną rolę w międzynarodowej współpracy w kwestii ochrony środowiska naturalnego regionu Morza Bałtyckiego Podstawowe zadanie: ochrona środowiska morskiego Bałtyku przed wszelkimi źródłami zanieczyszczeń pochodzenia lądowego 10 Umawiających się stron (9 Państw Nadbałtyckich i Wspólnota Europejska) Międzynarodowa współpraca od 1974 r. (nowa Konwencja została podpisana w 1992 r.)

4 Jak to robimy? Wspólne inicjatywy Państw Nadbałtyckich i organizacji międzynarodowych (EU, IMO) Ujednolicone, a w razie potrzeby najsurowsze, wdrażanie międzynarodowych uregulowań w zakresie ochrony środowiska naturalnego Działania podejmowane w regionie Morza Bałtyckiego: Środki (Konwencja, Zalecenia, Deklaracje ministerstw) Wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia

5 Morze Bałtyckie Główne problemy w zakresie ochrony środowiska naturalnego
Eutrofizacja spowodowana nadmierną ilością odprowadzanych substancji odżywczych Substancje niebezpieczne Zagrożenia dla środowiska związane z coraz intensywniejszą działalnością człowieka na lądzie i morzu Spadek bioróżnorodności i liczby siedlisk

6 Eutrofizacja – dopływ substancji odżywczych
Azot, odprowadzana ilość głowę mieszkańca Fosfor, odprowadzana ilość głowę mieszkańca 35.00 1.00 0.90 30.00 0.80 25.00 0.70 0.60 20.00 kg/ind kg/ind 0.50 15.00 0.40 0.30 10.00 0.20 5.00 0.10 0.00 0.00 Finlandia Łotwa SUMA Estonia Finlandia Łotwa Polska Rosja Polska Szwecja Średnia Niemcy Estonia Rosja Szwecja Niemcy Dania Dania Litwa Litwa Ilość azotu i fosforu odprowadzanego do Bałtyku na głowę mieszkańca, dane uśrednione za lata

7 Eutrofizacja Zmiany w środowisku naturalnym
Azot x 2.4 Fosfor x 3.1 Ogółem N % Ogółem P % Produkcja biomasy x 2.5 Dopływ Stężenia Skutki

8 Spadek bioróżnorodnoci i liczby siedlisk
Zmiany gęstości trawy morskiej i biomasy epifitów przy wzrastającej eutrofizacji ZdjęciaL Nanna Rask (Funen County) i Georg Martin (Uniwersytet w Tartu).

9 Stężenie substancji niebezpiecznych
Maksymalny dopuszczalny poziom Na wschód od Bornholmu Morze Północne Na południe od Gotlandii Wsch. Zatoka Fińska Na południe od Bornholmu Wybrzeże Polski Wybrzeże Litwy Zach. Zatoka Fińska Archipelag Fiński Morze Botnickie Zatoka Botnicka Wybrzeże Meklemburgii Region Rugii Zawartość dioksyn w mięśniach dorsza w równych łowiskach (HELCOM 2004).

10 Działalność na morzu i związane z tym zagrożenia dla środowiska naturalnego
HELCOM Rodzaje wypadków na Morzu Bałtyckim w 2006 r. Liczba i miejsca wypadków morskich w 2006 r. Rodzaj wypadku Kolizja Wejście na mieliznę Pożar Uszkodzenie maszyn Inne Łączna liczba wypadków: Dane:

11 Osiągnięcia HELCOM Uzgodnienie programów monitoringu w Państwach Nadbałtyckich Obniżenie dopływu substancji odżywczych i substancji niebezpiecznych (zwłaszcza z punktowych źródeł zanieczyszczeń) Dostępność zaawansowanych środków służących ograniczaniu wpływu żeglugi na środowisko naturalne Potwierdzona gotowość reagowania w przypadkach zanieczyszczeń powstałych na skutek katastrof Sieć Chronionych Obszarów Morza Bałtyckiego Poprawa stanu populacji : orła bielika kormorana dzikiego łososia bałtyckiego fok (w północnych rejonach Bałtyku)

12 Nadal istnieje wyraźna potrzeba podejmowania dalszych działań
Długi okres oczekiwania na widoczne skutki oddziaływania zastosowanych środków na środowisko naturalne Ograniczone uprawnienia legislacyjne Umawiających się Stron i HELCOM w niektórych sektorach o najwyższym znaczeniu np. Rolnictwo (Wspólna Polityka Rolna EWG) Rybołówstwo (Wspólna Polityka Rybołówstwa EWG) „Niedoskonałe” wdrażanie środków uzgodnionych przez Umawiające się Strony

13 Polityka i działania regulujące działalność człowieka
Wizja: Zdrowe środowisko naturalne Bałtyku o zróżnicowanym składzie biologicznym pozostającym w równowadze, co skutkuje dobrym stanem ekologicznym korzystnym dla szerokiego zakresu zrównoważonej gospodarczej i społecznej działalności człowieka. Zdrowe Morze Bałtyckie Polityka i działania regulujące działalność człowieka Zróżnicowane czynniki biologiczne pozostające w równowadze Dobry stan ekologiczny Szeroki zakres zrównoważonej działaności gospodarczej i społecznej

14 Od wizji do Planu działań na rzecz Morza Bałtyckiego Wyjątkowe szanse i przykład dla innych regionalnych programów ochrony mórz Wykorzystanie ugruntowanej współpracy regionalnej i szeroki udział zainteresowanych stron (na szczeblu rządów, przedstawicieli przemysłu, organizacji pozarządowych itp.) Oparcie w rzetelnej naukowej wiedzy o środowisku Skuteczne powiązanie z działaniami podejmowanymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym : Plan uznawany przez EWG jako pilotażowy przykład regionalnej realizacji Europejskiej Strategii Morskiej, Wkład do Planów Zarządzania Dorzeczem (River Basin Management Plans) Jednolite ustawodawstwo w zakresie ochrony środowiska naturalnego na większości obszaru objętego planem działania Wysoka świadomość społeczna

15 Od Wizji do Planu działań na rzecz Morza Bałtyckiego Wyjątkowe szanse i przykład dla innych regionalnych programów ochrony mórz Wykorzystanie ugruntowanej współpracy regionalnej i szeroki udział zainteresowanych stron (na szczeblu rządów, przedstawicieli przemysłu, organizacji pozarządowych itp.) Oparcie w rzetelnej naukowej wiedzy o środowisku Skuteczne powiązanie z działaniami podejmowanymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym : Plan uznawany przez EWG jako pilotażowy przykład regionalnej realizacji Europejskiej Strategii Morskiej, Wkład to Planów Zarządzania Dorzeczem (River Basin Management Plans) Jednolite ustawodawstwo w zakresie ochrony środowiska naturalnego na większości obszaru objętego planem działania Wysoka świadomość społeczna

16 BSAP - Eutrofizacja Przejrzystość wód wskaźniki i wstępne zamierzenia

17 BSAP - Eutrofizacja Przykładowy scenariusz Przejrzystość wód otwartego morza
Wymagana łączna redukcja dla Bałtyku : 35 % P i 10% N Wpływ na wiązanie azotu i produkcję biomasy

18 BSAP – Eutrofizacja Odpowiedź wobec potrzeby ograniczeń
Możliwość przyspieszenia wdrażania dotychczasowej legislacji EWG (np. UWWTD); Włączenie stwierdzonych potrzeb Bałtyku do Planów Zarządzania Dorzeczem (River Basin Management Plans) i programów krajowych; Wprowadzanie detergentów nie zawierających fosforu, Wkład w kontrolę skuteczności realizacji Wspólnej Polityki Rolnej EWG, Paleta środków do wyboru zależnie od potrzeb poszczególnych podregionów …

19 Terminarz 2003 przyjęcie ekosystemowego podejścia na szczeblu HELCOM
2005 decyzja o opracowaniu Planu działań na rzecz Morza Bałtyckiego przyjęcie Planu działań na rzecz Morza Bałtyckiego HELCOM zawierajacego cele, zamierzenia, działania (ministrowie ds. środowiska) 2009 przyjęcie Planów Zarządzania Dorzeczem ( River Basin Management Plans) 2016 opracowanie programów wprowadzenia środków służących osiągnięciu dobrego stanu środowiska morskiego (projekt Dyrektywy EWG w sprawie strategii działań na rzecz morza)

20 Wnioski Rola HELCOM dla Bałtyku
Ważny uczestnik działań podejmowanych w regionie Morza Bałtyckiego Stała współpraca 9 państw i EWG od ponad 30 lat Potwierdzone osiągnięcia w rozwiązywaniu problemów środowiska naturalnego Centrum wiedzy - HELCOM regularnie prezentuje ukierunkowane, terminowe oceny rzetelne pod względem naukowym.

21 Wnioski Recepta na sukces Planu działań na rzecz Morza Bałtyckiego
Wykorzystanie wspólnej wiedzy i priorytetów przy tworzeniu zasad polityki regionalnej, europejskiej i światowej Potrzeby środowiska naturalnego Bałtyku powinny zostać uwzględnione we wszystkich zasadach polityki i programach wdrażanych w regionie Morza Bałtyckiego Silne zaangażowanie Państw Nadbałtyckich w sprawie finalizacji i wdrożenia Planu działań na rzecz Morza Bałtyckiego HELCOM zaangażowanie polityczne zaangażowanie finansowe zapewnienie wystarczających zasobów kadrowych.

22 Dziękuję Państwu! W sprawie dalszych informacji, prosimy o kontakt z:
Komitet Helsiński (HELCOM) Katajanokanlaituri 6 B FI Helsinki Finlandia


Pobierz ppt "Prof. Mieczysław S. Ostojski, Przewodniczący Komitetu Helsińskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google