Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Scenariusze awaryjne w systemowym zarządzaniu ryzykiem awarii w przemyśle spożywczym Andrzej Cieślak - Zakład Bezpieczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Scenariusze awaryjne w systemowym zarządzaniu ryzykiem awarii w przemyśle spożywczym Andrzej Cieślak - Zakład Bezpieczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 1 Scenariusze awaryjne w systemowym zarządzaniu ryzykiem awarii w przemyśle spożywczym Andrzej Cieślak - Zakład Bezpieczeństwa Procesowego i Ekologicznego Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej Konferencja naukowo-techniczna Bezpieczeństwo produkcji w przemyśle spożywczym Awarie i zagrożenia. Systemy kontroli i monitoringu Wrocław, listopada 2007

2 2 Cel prezentacji Zwrócenie uwagi analityków bezpieczeństwa w zakładach przemysłu spożywczego na praktyczne znaczenie i zalety informacji uzyskanych za pomocą drzew błędów i drzew zdarzeń dla zarządzania bezpieczeństwem.

3 3 Identyfikacja zagrożeń jako element zarządzania ryzykiem Diagnostyczna funkcja identyfikacji zagrożeń w zasadniczy sposób rzutuje na skuteczność i efektywność ograniczania strat w przedsiębiorstwie. Proces ten ma doprowadzić do określenia potencjalnych przyczyn awaryjnego uwolnienia niebezpiecznych substancji i do sprecyzowania scenariuszy awaryjnych.

4 4 Schemat ideowy sytuacji zagrożenia

5 5 Scenariusze awaryjne wyrażane poprzez drzewa błędów i drzewa zdarzeń

6 Przykładowe drzewo błędów dotyczące rozszczelnienia pompy tłoczącej amoniak w instalacji chłodniczej

7 7 Powiązanie zidentyfikowanych zdarzeń w strukturze drzewa błędów pozwala na dobry ogląd problematyki bezpieczeństwa procesowego w kwestiach: zrównoległych scenariuszy, którymi może dojść do rozszczelnienia pompy; zsekwencji zdarzeń, które wydają się szczególnie prawdopodobne w warunkach przedsiębiorstwa; zwszelkich zdarzeń inicjujących, które odpowiadają za powstanie zdarzenia szczytowego; Zalety scenariusza awaryjnego wyrażonego poprzez drzewo błędów (1)

8 8 Powiązanie zidentyfikowanych zdarzeń w strukturze drzewa błędów pozwala na dobry ogląd problematyki bezpieczeństwa procesowego w kwestiach: zroli i wagi dotychczasowych środków technicznych i organizacyjnych w zadaniach zapobiegania awaryjnym uwolnieniom niebezpiecznych substancji; zpotrzeby dodatkowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które mogłyby utrudnić rozwój najbardziej prawdopodobnych scenariuszy awaryjnych; zwpływu zmian technicznych i organizacyjnych na kształtowanie się poziomu ryzyka (z pozycji taktycznych i operacyjnych). Zalety scenariusza awaryjnego wyrażonego poprzez drzewo błędów (2)

9 Przykładowe drzewo zdarzeń dotyczące potencjalnych skutków rozszczelnienia pompy tłoczącej amoniak w instalacji chłodniczej na tle działania środków bezpieczeństwa

10 10 Analiza przeprowadzona techniką drzewa zdarzeń ułatwia wyrobienie poglądów w kwestiach: zzakresu potencjalnej skuteczności (efektywności) wykorzystywanego systemu środków bezpieczeństwa przy ograniczaniu skutków awaryjnych uwolnień; zwagi poszczególnych środków bezpieczeństwa w kształtowaniu prawdopodobieństwa strat; zczynników odpowiedzialnych za określoną niezawodność poszczególnych środków; Zalety scenariusza awaryjnego wyrażonego poprzez drzewo zdarzeń (1)

11 11 Analiza przeprowadzona techniką drzewa zdarzeń ułatwia wyrobienie poglądów w kwestiach: z potrzeby rozwiązań techniczno-organizacyjnych zwiększających niezawodność systemu i skuteczność ochrony w przypadkach awaryjnych uwolnień; zwpływu zmian dotyczących stosowanych środków bezpieczeństwa na kształtowanie się poziomu ryzyka (z pozycji taktycznych i operacyjnych). Zalety scenariusza awaryjnego wyrażonego poprzez drzewo zdarzeń (2)

12 12 Uwagi końcowe zIdentyfikowanie scenariuszy awaryjnych za pomocą drzew błędów i drzew zdarzeń prowadzi do uzyskania praktycznej wiedzy operacyjnej z zakresu zarządzania ryzykiem oraz ułatwia podejmowanie decyzji związanych z alokacją środków bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. zWarunkiem koniecznym zapewnienia pożytków z proponowanej metody identyfikacji scenariuszy awaryjnych jest staranne zebranie informacji na temat sytuacji zagrożenia w ramach zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem. zZalecane podejście analityczne dotyczące identyfikacji zagrożeń może być z powodzeniem wykorzystane w zarządzaniu ryzykiem zawodowym..

13 13 Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "1 Scenariusze awaryjne w systemowym zarządzaniu ryzykiem awarii w przemyśle spożywczym Andrzej Cieślak - Zakład Bezpieczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google