Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skoro nie wiesz dokąd zmierzasz Nigdy tam nie dojdziesz Konwent zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego Pogorzelica 23-24.10.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skoro nie wiesz dokąd zmierzasz Nigdy tam nie dojdziesz Konwent zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego Pogorzelica 23-24.10.2011."— Zapis prezentacji:

1 Skoro nie wiesz dokąd zmierzasz Nigdy tam nie dojdziesz Konwent zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego Pogorzelica 23-24.10.2011 r.

2 Podział Krajowej Rezerwy Wykonania - Zgoda Komisji Europejskiej

3 Priorytet LRPODziałanie LRPO Dodatkowe środki PLN I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie 60 000 000 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza 15 000 000 II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa 20 000 000 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje 20 000 000 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu 10 000 000 III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 41 000 000 IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej 4.2.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury edukacyjnej 30 000 000 4.2.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej 15 000 000 VI. Pomoc techniczna 6.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania 4 000 000 Konwent zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

4 Programowanie strategiczne: Strategia Rozwoju Regionalnego Konwent zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

5 30 marca 2010 - uchwała nr XLVIII/495/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego czerwiec 2011 - Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, Lubuska Mapa Potrzeb i Aspiracji. Konwent zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

6 wrzesień 2011 - projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego wrzesień 2011 - konsultacje społeczne Debata Strategiczne kierunki rozwoju województwa lubuskiego. grudzień 2011 - Przedstawienie Zarządowi projektu SRWL. - Zlecenie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko. Konwent zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

7 maj 2012 - Przystąpienie do konsultacji społecznych i udostępnienie informacji o projekcie do publicznej wiadomości. II kwartał 2012 - przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Konwent zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

8 Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego Konwent zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

9 2008 r. - rozpoczęcie prac nad planem obecnie - prace nad uwagami wniesionymi przez wszystkich zainteresowanych, konsultacje transgraniczne listopad 2011 r. - skierowanie projektu Zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko na ponowne uzgodnienia. Konwent zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

10 grudzień 2011 r. - posiedzenie Zarządu Województwa Lubuskiego, na którym zostaną rozpatrzone uwagi i wnioski ok. luty 2012 r. - planowana data uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego Konwent zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

11 Przyszłość Europejskiej Współpracy Terytorialnej Konwent zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

12 Propozycja strony Brandenburskiej dotyczyła następujących kwestii: Połączenia dwóch dotychczasowych Programów Operacyjnych Współpracy Transgranicznej Polska (Lubuskie) – Brandenburgia oraz Meklemburgia Pomorze Przednie/BB/Polska (Zachodniopomorskie) w jeden program. Odpowiedzialność za wdrażanie programem, czyli Instytucja Zarządzająca programem miałaby się znajdować po stronie niemieckiej w Ministerstwie Gospodarki i Spraw Europejskich. Konwent zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

13 Stanowisko strony polskiej: Utrzymanie dotychczasowych programów wzdłuż polsko – niemieckiej granicy – w tym osobny program Polska (Lubuskie) – Brandenburgia. Utrzymanie Instytucji Zarządzającej po stronie polskiej oraz decentralizacja struktur zarządzających programem – przeniesienie Instytucji Zarządzającej na poziom samorządowy. Konwent zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

14 Rozwój gospodarczy priorytetem Zarządu Województwa Lubuskiego -Stanowisko w sprawie kopalni-elektrowni Gubin/Brody

15 Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 podtrzymuje strategiczny charakter złóż węgla brunatnego i konieczność ich ochrony. Cel Spółki PWE Gubin Sp. z o.o. - przygotowanie koncepcji zagospodarowania złóż węgla brunatnego zlokalizowanych w rejonie Gubina. Decyzja o sposobie zagospodarowania tych złóż zostanie podjęta za kilka lat, po przeprowadzeniu wszelkich niezbędnych analiz, konsultacji społecznych oraz badań środowiskowych Konwent zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

16 Złoża węgla brunatnego Gubin szacowane są na 1,6 mld ton Złoże Gubin, z uwagi na korzystne parametry geologiczno- górnicze oraz bogate zasoby umożliwia budowę nowego zagłębia paliwowo-energetycznego. W przyszłości zagłębie to może stanowić ważne źródło energii w krajowym systemie elektroenergetycznym Konwent zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego

17 Dziękuję Elżbieta Polak Marszałek Województwa Lubuskiego


Pobierz ppt "Skoro nie wiesz dokąd zmierzasz Nigdy tam nie dojdziesz Konwent zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego Pogorzelica 23-24.10.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google