Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PRZYGOTOWANIA DO REACH W POLSCE PIOTR ZABADAŁA MINISTERSTWO GOSPODARKI REACH WCHODZI W ŻYCIE POZNAŃ, 19-21 MARCA 2007 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PRZYGOTOWANIA DO REACH W POLSCE PIOTR ZABADAŁA MINISTERSTWO GOSPODARKI REACH WCHODZI W ŻYCIE POZNAŃ, 19-21 MARCA 2007 ROKU."— Zapis prezentacji:

1 1 PRZYGOTOWANIA DO REACH W POLSCE PIOTR ZABADAŁA MINISTERSTWO GOSPODARKI REACH WCHODZI W ŻYCIE POZNAŃ, 19-21 MARCA 2007 ROKU

2 2 ADMINISTRACJA (1) Rozporządzenie REACH przewiduje szereg obowiązków dla państw członkowskich: –Powołanie właściwego organu lub organów odpowiedzialnych za wykonywanie zadań przydzielonych państwom członkowskim. –Zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli urzędowych i innych działań. –Utworzenie krajowych centrów informacyjnych, –Zapewnienie przez państwa członkowskie właściwym organom odpowiednich zasobów gwarantujących terminowe wypełnianie zadań przewidzianych przepisami rozporządzenia.

3 3 Instytucje zaangażowane we wdrożenie REACH: Ministerstwo Gospodarki. Ministerstwo Zdrowia: –Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych, –Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ministerstwo Środowiska: –Inspekcja Ochrony Środowiska. Ministerstwo Finansów: –Służba Celna. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: –Inspekcja Handlowa. Państwowa Inspekcja Pracy. ADMINISTRACJA (2)

4 4 ADMINISTRACJA (3) MINISTER ZDROWIA: dokonanie analizy obowiązujących przepisów prawnych w zakresie substancji i preparatów chemicznych, przygotowanie propozycji zmian przepisów w związku z wejściem w życie pakietu REACH (1/6/2007), po zasięgnięciu opinii Ministra Gospodarki i Ministra Środowiska zgłoszenie polskich ekspertów do prac w grupach roboczych Komitetu Państw Członkowskich, Komitetu ds. Oceny Ryzyka oraz forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów rozporządzenia, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą.

5 5 ADMINISTRACJA (4) MINISTER GOSPODARKI: określanie stanowiska Polski w zakresie wprowadzania ograniczeń produkcji, obrotu i stosowania substancji chemicznych oraz w zakresie wprowadzania substancji do załącznika XVII, utworzenie Punktu Konsultacyjnego ds. REACH dla Przedsiębiorców, z którego usług mogłyby korzystać krajowe firmy, po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia zgłaszanie przedstawiciela / przedstawicieli Polski do prac w Komitecie w ramach procedury komitetu, podjęcie akcji informacyjnej dotyczącej wstępnej rejestracji w formie ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

6 6 ADMINISTRACJA (5) BIURO DS. SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH: przedstawienie Ministrowi Zdrowia wstępnej analizy przepisów prawnych w zakresie substancji i preparatów chemicznych, współpracę z organami nadzoru w zakresie ułatwiania i koordynowania działań tych organów, szkolenia organów nadzoru, przekazywanie do wiadomości publicznej informacji dotyczących ryzyka stwarzanego przez substancje, pełnienie roli właściwego organu.

7 7 ADMINISTRACJA (6) ORGANY NADZORU: Nadzór nad: –przestrzeganiem obowiązku rejestracji, –przestrzeganiem prawdziwości przekazywanych danych w procesie rejestracji, –przestrzeganiem warunków stosowania substancji zgodnie z udzielonymi zezwoleniami, –spełnianiem przepisów dotyczących ograniczeń, –przekazywaniem informacji w łańcuchu dostaw w postaci kart charakterystyk, –przestrzeganiem przez dalszych użytkowników ich obowiązków dotyczących oceny bezpieczeństwa chemicznego.

8 8 WSPARCIE Krajowe centrum informacjiKrajowe centrum informacji (w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych). Punkt konsultacyjny ds. REACHPunkt konsultacyjny ds. REACH. Punkty informacyjnePunkty informacyjne organizowane przez stowarzyszenia branżowe, firmy konsultingowe itp.

9 9 INFORMACJA Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)www.mg.gov.pl Biuro Do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych (www.chemikalia.gov.pl)www.chemikalia.gov.pl Komisja Europejska (www.europa.eu)www.europa.eu Stowarzyszenia branżowe

10 10 Dziękuję bardzo MINISTERSTWO GOSPODARKI DEPARTAMENT PRZEMYSŁU Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Tel. 0 22-693-50-12, e-mail: REACH@mg.gov.pl


Pobierz ppt "1 PRZYGOTOWANIA DO REACH W POLSCE PIOTR ZABADAŁA MINISTERSTWO GOSPODARKI REACH WCHODZI W ŻYCIE POZNAŃ, 19-21 MARCA 2007 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google