Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYGOTOWANIA DO REACH W POLSCE PIOTR ZABADAŁA MINISTERSTWO GOSPODARKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYGOTOWANIA DO REACH W POLSCE PIOTR ZABADAŁA MINISTERSTWO GOSPODARKI"— Zapis prezentacji:

1 PRZYGOTOWANIA DO REACH W POLSCE PIOTR ZABADAŁA MINISTERSTWO GOSPODARKI
REACH WCHODZI W ŻYCIE POZNAŃ, MARCA 2007 ROKU PRZYGOTOWANIA DO REACH W POLSCE PIOTR ZABADAŁA MINISTERSTWO GOSPODARKI

2 ADMINISTRACJA (1) Rozporządzenie REACH przewiduje szereg obowiązków dla państw członkowskich: Powołanie właściwego organu lub organów odpowiedzialnych za wykonywanie zadań przydzielonych państwom członkowskim. Zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli urzędowych i innych działań. Utworzenie krajowych centrów informacyjnych, Zapewnienie przez państwa członkowskie właściwym organom odpowiednich zasobów gwarantujących terminowe wypełnianie zadań przewidzianych przepisami rozporządzenia.

3 ADMINISTRACJA (2) Instytucje zaangażowane we wdrożenie REACH:
Ministerstwo Gospodarki. Ministerstwo Zdrowia: Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych, Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ministerstwo Środowiska: Inspekcja Ochrony Środowiska. Ministerstwo Finansów: Służba Celna. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Inspekcja Handlowa. Państwowa Inspekcja Pracy.

4 ADMINISTRACJA (3) MINISTER ZDROWIA:
dokonanie analizy obowiązujących przepisów prawnych w zakresie substancji i preparatów chemicznych, przygotowanie propozycji zmian przepisów w związku z wejściem w życie pakietu REACH (1/6/2007), po zasięgnięciu opinii Ministra Gospodarki i Ministra Środowiska zgłoszenie polskich ekspertów do prac w grupach roboczych Komitetu Państw Członkowskich, Komitetu ds. Oceny Ryzyka oraz forum wymiany informacji o egzekwowaniu przepisów rozporządzenia, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie procedurą.

5 ADMINISTRACJA (4) MINISTER GOSPODARKI:
określanie stanowiska Polski w zakresie wprowadzania ograniczeń produkcji, obrotu i stosowania substancji chemicznych oraz w zakresie wprowadzania substancji do załącznika XVII, utworzenie Punktu Konsultacyjnego ds. REACH dla Przedsiębiorców, z którego usług mogłyby korzystać krajowe firmy, po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia zgłaszanie przedstawiciela / przedstawicieli Polski do prac w Komitecie w ramach procedury komitetu, podjęcie akcji informacyjnej dotyczącej wstępnej rejestracji w formie ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

6 ADMINISTRACJA (5) BIURO DS. SUBSTANCJI I PREPARATÓW CHEMICZNYCH:
przedstawienie Ministrowi Zdrowia wstępnej analizy przepisów prawnych w zakresie substancji i preparatów chemicznych, współpracę z organami nadzoru w zakresie ułatwiania i koordynowania działań tych organów, szkolenia organów nadzoru, przekazywanie do wiadomości publicznej informacji dotyczących ryzyka stwarzanego przez substancje, pełnienie roli właściwego organu.

7 ADMINISTRACJA (6) ORGANY NADZORU: Nadzór nad:
przestrzeganiem obowiązku rejestracji, przestrzeganiem prawdziwości przekazywanych danych w procesie rejestracji, przestrzeganiem warunków stosowania substancji zgodnie z udzielonymi zezwoleniami, spełnianiem przepisów dotyczących ograniczeń, przekazywaniem informacji w łańcuchu dostaw w postaci kart charakterystyk, przestrzeganiem przez dalszych użytkowników ich obowiązków dotyczących oceny bezpieczeństwa chemicznego.

8 WSPARCIE Krajowe centrum informacji (w Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych). Punkt konsultacyjny ds. REACH. Punkty informacyjne organizowane przez stowarzyszenia branżowe, firmy konsultingowe itp.

9 INFORMACJA Ministerstwo Gospodarki (www.mg.gov.pl)
Biuro Do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ( Komisja Europejska ( Stowarzyszenia branżowe

10 Dziękuję bardzo MINISTERSTWO GOSPODARKI DEPARTAMENT PRZEMYSŁU
Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa Tel ,


Pobierz ppt "PRZYGOTOWANIA DO REACH W POLSCE PIOTR ZABADAŁA MINISTERSTWO GOSPODARKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google