Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DREWNO W GOSPODARCE UE I POLSKI Prof. nadzw. dr hab. Ewa Ratajczak Instytut Technologii Drewna, Poznań Foresight technologiczny sektora drzewnego w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DREWNO W GOSPODARCE UE I POLSKI Prof. nadzw. dr hab. Ewa Ratajczak Instytut Technologii Drewna, Poznań Foresight technologiczny sektora drzewnego w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 DREWNO W GOSPODARCE UE I POLSKI Prof. nadzw. dr hab. Ewa Ratajczak Instytut Technologii Drewna, Poznań Foresight technologiczny sektora drzewnego w Polsce Katowice, 17 maja 2011

2 Drewno w gospodarce UE i Polski Katowice, 17 maja 2011 DLACZEGO FORESIGHT W DRZEWNICTWIE? Specyfika branż drzewnych = oparte na surowcu naturalnym lasy i drewno dobrem narodowym obiektywne ograniczenia w innowacjach Dla wzrostu innowacyjności sektora drzewnego - konieczna intensyfikacja współpracy sfery b+r i przemysłu Projekty o charakterze foresightu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Foresight pozwala nie tylko poznać przyszłość, ale … ją kreować

3 Drewno w gospodarce UE i Polski Katowice, 17 maja 2011 INNOWACYJNOŚĆ Źródło: GUS Wydatki na b+r w relacji do PKB0,64% (2009) 1,9% (2009) Odsetek MŚP wprowadzających 19,1% (2008) 22,0% (2007) własne innowacje Charakter innowacji Techniczne Produktowe * dla firm > 49 osób Polska UE

4 Drewno w gospodarce UE i Polski Katowice, 17 maja 2011 ODSETEK PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE PROWADZIŁY DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ 2005 2009 Przetwórstwo przemysłowe38%18% Przemysł drzewny27%11% Przemysł meblarski35%16% Przemysł cel.-pap. 38% 22% Źródło: GUS * dla firm > 49 osób

5 Drewno w gospodarce UE i Polski Katowice, 17 maja 2011 WYROBY NOWE I ZMODERNIZOWANE W PRODUKCJI OGÓŁEM Źródło: GUS Uruchomienie produkcji: 2003-2005 2007-2009

6 Drewno w gospodarce UE i Polski Katowice, 17 maja 2011 J AKIE KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH SĄ NIEZBĘDNE DLA WZROSTU INNOWACYJNOŚCI POLSKIEGO SEKTORA DRZEWNEGO DO 2020 ROKU ? Drewno w gospodarce UE i Polski Katowice, 17 maja 2011

7 Drewno w gospodarce UE i Polski Katowice, 17 maja 2011 FORESIGHT W DRZEWNICTWIE – scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku FORESIGHT W DRZEWNICTWIE – scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku POIG.01.01.01-30-022/08 1 CZERWCA 2009 – 31 STYCZNIA 2011 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

8 Drewno w gospodarce UE i Polski Katowice, 17 maja 2011 INTERDYSCYPLINARNOŚĆ DRZEWNICTWA ZRÓŻNICOWANE KRYTERIA GENEROWANIA KIERUNKÓW BADAŃ 1.Obszary badawcze o charakterze branżowym: -Mechaniczny przerób drewna -Kompozyty drzewne -Celulozownictwo i papiernictwo 2.Obszary badawcze o charakterze problemowym: -Ochrona środowiska -Bioenergia -Ekonomika (i aspekty społeczne) drzewnictwa

9 Drewno w gospodarce UE i Polski Katowice, 17 maja 2011 GŁÓWNE NURTY BADAŃ Z ZAKRESU DRZEWNICTWA W POLSCE W ŚWIETLE FORESIGHTU Optymalizacja wykorzystania surowca Poznawanie właściwości drewna w różnej postaci (okrągłe, odpady przemysłowe, poużytkowe) i kombinacji z innymi surowcami (rośliny jednoroczne, tworzywa sztuczne) oraz zastosowania surowców alternatywnych wobec drewna z lasu Doskonalenie procesów przetwarzania drewna Wykorzystywanie inżynierii genetycznej w sterowaniu procesami biosyntezy Przedłużanie trwałości drewna Doskonalenie metod uszlachetniania materiałów i wyrobów drzewnych (m.in.: nano-powłoki, nano-warstwy, technologie antystatyczne) Nowe materiały i produkty drzewne Inżynieria materiałowa Ograniczanie uciążliwości procesów technologicznych dla otoczenia i środowiska naturalnego

10 Drewno w gospodarce UE i Polski Katowice, 17 maja 2011 KLUCZOWE DETERMINANTY ROZWOJU BADAŃ W DRZEWNICTWIE Pozytywne (sprzyjające): - potencjał i kompetencje kadr (ilość i jakość kadr), - potencjał techniczny (zasoby techniczne i możliwości ich wykorzystania) Negatywne (bariery): - koszty realizacji (prowadzenia badań i wdrażania ich wyników do praktyki gospodarczej), - ograniczony popyt (na badania naukowe i produkty drzewne), - niedobory surowca drzewnego

11 Drewno w gospodarce UE i Polski Katowice, 17 maja 2011 Do 2020 roku największy wpływ na innowacyjność polskiego sektora drzewnego - badania w obszarach: Kompozyty drzewne i Bioenergia. Najważniejsze spodziewane efekty badań naukowych: – ekonomiczne: nowe produkty i technologie, optymalizacja wykorzystania surowca drzewnego z wszystkich dostępnych źródeł, wzrost eksportu (zwłaszcza wyrobów wysoko przetworzonych), – społeczne: lepsza ochrona środowiska naturalnego (w tym przeciwdziałanie zmianom klimatu) i poprawa jakości życia społeczeństwa W obszarach: Bioenergia i Ochrona środowiska - duży potencjał badawczy oraz duży potencjalny popyt na wyniki badań W obszarze Kompozyty drzewne - mimo dużego popytu na badania, bariera wysokich kosztów wdrożeń GŁÓWNE OBSZARY INNOWACYJNOŚCI W DRZEWNICTWIE

12 Drewno w gospodarce UE i Polski Katowice, 17 maja 2011 W kreowaniu rozwoju sektora leśno-drzewnego – spodziewany wzrost znaczenia kwestii społecznych, między innymi: zmiana percepcji pozyskiwania drewna przez społeczeństwo (postrzeganego niekiedy jako niszczenie lasów), zaspokajanie różnorodnego popytu na zasoby lasów i zrównoważonego zarządzania nimi, uwzględnienie popytu na ekologiczne produkty drzewne (np. zielone budownictwo), nowe formy rynku oraz zmiany w popycie w kontekście gospodarki elektronicznej. Ważne dla drzewnictwa – urzeczywistnianie idei zrównoważonego rozwoju poprzez podejście holistyczne (łączenie celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych) dla ochrony zasobów WZROST ZNACZENIA BADAŃ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH W DRZEWNICTWIE

13 Drewno w gospodarce UE i Polski Katowice, 17 maja 2011 WYNIKI FORESIGHTU

14 Drewno w gospodarce UE i Polski Katowice, 17 maja 2011 RAPORTY PRZEKROJOWE

15 Drewno w gospodarce UE i Polski Katowice, 17 maja 2011 DREWNO W GOSPODARCE UE I POLSKI Dziękuję za uwagę! Więcej informacji na stronie: www.itd.poznan.pl/foresight


Pobierz ppt "DREWNO W GOSPODARCE UE I POLSKI Prof. nadzw. dr hab. Ewa Ratajczak Instytut Technologii Drewna, Poznań Foresight technologiczny sektora drzewnego w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google