Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Morze Bałtyckie Opracowała: Barbara Grabowska. . Podział na regiony.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Morze Bałtyckie Opracowała: Barbara Grabowska. . Podział na regiony."— Zapis prezentacji:

1 Morze Bałtyckie Opracowała: Barbara Grabowska

2 . Podział na regiony

3 G łębokość -średnia 52-56 m - maksymalna 459 m (Głębia Landsort

4 I Jezioro Zaporowe Około 10.200 lat temu istniało słodkowodne jezioro lodowe zasilane także wodami spływającymi z obszarów leżących na południe.

5 II Morze Yoldiowe Po tym okresie nastąpiło gwałtowne ocieplenie, które spowodowało podniesienie się poziomu wody i połączenie z wodami dzisiejszego Morza Północnego. Powstało morze Yoldia, zwane tak od żyjącego w nim małża.

6 III Jezioro Ancylusowe W wyniku zanikania pokrywy lodowej, spowodowanego ociepleniem się klimatu, następowało powolne podnoszenie się Skandynawii. Doprowadziło to do około 8.900 lat temu do powstania kolejnego jeziora, które od żyjącego w jego wodach mięczaka nazwano jeziorem ancylusowym.

7 IV Morze Litorynowe Dalsze wynoszenie Skandynawii, a równoczesne obniżenie południowych wybrzeży jeziora ancylusowego było przyczyną powstania nowego połączenia z Morzem Północnym. Utworzyło się morze litorynowe (od nazwy ślimaka) o większym zasięgu i bardziej słonych wodach niż obecny Bałtyk. Bałtyk o współczesnych rozmiarach powstał około 2.000 lat temu. W tym okresie zmniejszała się jego powierzchnia wskutek stałego podnoszenia się lądu, co miało wpływ na jeszcze bardziej ograniczony kontakt z Morzem Północnym w płytkich cieśninach duńskich.

8 Typy wybrzeży brzegi piaszczyste archipelagi/szkiery fiordy klify zatoki i zalewy

9 Brzegi piaszczyste

10 Zatoki i zalewy

11 Archipelagi/szkiery

12 Wymiana wód Bałtyk jest morzem o utrudnionym dopływie wód oceanicznych i dużym spływie wód rzecznych i opadowych.

13 Zasolenie

14 Zasolenie wód Bałtyku na przekroju Kattegat - Zatoka Botnicka

15 Wpływ zasolenia na organizmy bałtyckie Liczba gatunków fauny dennej w Bałtyku w zależności od zasolenia wody

16 Mieszkańcy Bałtyku Fitoplankton – mikroskopijne organizmy roślinne (glony) biernie unoszące się w prześwietlonej warstwie toni wodnej. W Bałtyku stwierdzono obecność ponad 700 gatunków – dominują: okrzemki, bruzdnice oraz sinice.

17 Mieszkańcy Bałtyku Fitobentos - rośliny porastające dno morskie.

18 Mieszkańcy Bałtyku Zooplankton - organizmy zwierzęce mniej lub bardziej biernie unoszące się w toni wodnej. W skład tej grupy wchodzą zarówno zwierzęta jednokomórkowe, jak i wielokomórkowe organizmy

19 Mieszkańcy Bałtyku Zoobentos - zwierzęta żyjące na dnie morskim. Wśród fauny dennej Bałtyku dominują przedstawiciele małży

20 Mieszkańcy Bałtyku Nekton - duże zwierzęta, aktywnie pływające w toni wodnej. Należą do nich ryby oraz ssaki morskie.

21 Ryby W wodach otwartych Morza Bałtyckiego występuje kilka gatunków ryb morskich o znaczeniu użytkowym.

22 Ryby szprot dorsz śledź dorsz

23 Ryby Ryby morskie bytujące w strefie przybrzeżnej to głównie gatunki nieużytkowe. babka mała węgorzyca

24 Ryby W wodach przybrzeżnych, zatokach i zalewach licznie występują ryby słodkowodne i dwuśrodowiskowe węgorz sandacz

25 Ssaki Rejony występowania fok bałtyckich foka szara foka pospolita foka obrączkowana

26 Ssaki morświn foka szara foka obrączkowanafoka pospolita

27 Bogactwa mineralne

28 Bursztyn – bogactwo Bałtyku Lądy i morza w okresie Trzeciorzędu Współczesne granice lądów Drogi transportu żywicy Miejsce gromadzenia się złóż żywicy

29 Główne ogniska zanieczyszczeń w zlewisku Morza Bałtyckiego

30 Drogi wprowadzania zanieczyszczeń

31 Źródła zanieczyszczeń Zanieczyszczenia powstające na lądzie Zanieczyszczenia wynikające z działalności na morzu

32 Skutki zanieczyszczenia Bałtyku Eutrofizacja

33 Skutki zanieczyszczenia Bałtyku Zatrucie organizmów morskich

34 Skutki zanieczyszczenia Bałtyku Kumulacja substancji toksycznych w organizmach

35 Skutki zanieczyszczenia Bałtyku Zachwianie równowagi biologicznej

36 Skutki zanieczyszczenia Bałtyku Degradacja środowiska naturalnego

37 Bałtyckie obszary chronione

38 Podstawy prawne i organizacyjne ochrony środowiska Bałtyku Konwencje globalne Konwencje regionalne (bałtyckie) Organizacje pozarządowe i naukowe

39 Konwencje globalne Konwencja "O prawie morza" (UNCLOS) (1982)Konwencja "O prawie morza" (UNCLOS) Konwencja "O zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez statki wszystkich typów i platformy wiertnicze" (MARPOL 73/78) (1973)Konwencja "O zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez statki wszystkich typów i platformy wiertnicze" (MARPOL 73/78)

40 Konwencje regionalne (bałtyckie) Konwencja "O ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego" tzw. Konwencja Helsińska (1974)Konwencja "O ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego" tzw. Konwencja Helsińska (1974) Komisja Helsińska (HELCOM)

41 Organizacje pozarządowe i naukowe Światowa Fundacja Ochrony Przyrody - World Wilde Found for Nature (WWF)Światowa Fundacja Ochrony Przyrody - World Wilde Found for Nature (WWF) Koalicja Czystego Bałtyku - Coalition Clean Baltic (CCB)Koalicja Czystego Bałtyku - Coalition Clean Baltic (CCB) Greenpeace International Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) Organizacja Bałtyckich Biologów Morza (BMB) Konferencja Oceanografów Bałtyckich (CBO)

42 Bibliografia: www.naszbaltyk.pl http://hel.hel.univ.gda.pl/ www.rurociagi.com/ www.eduskrypt.pl/


Pobierz ppt "Morze Bałtyckie Opracowała: Barbara Grabowska. . Podział na regiony."

Podobne prezentacje


Reklamy Google