Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REFLEKSJE NA TEMAT ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REFLEKSJE NA TEMAT ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 REFLEKSJE NA TEMAT ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO
CELE PREZENTACJI - przedstawienie historii rozwoju teorii Zarządzania Strategicznego (jako podstawa do zrozumienie problemów z zastosowaniem tych teorii); - omówienie zalet i wad tych teorii; - przedstawianie podstawowego modelu (procesu) Zarządzania Strategicznego. PLAN PREZENTACJI 1. Wprowadzenie do tematyki Zarządzania Strategicznego 2. Cechy Zarządzania Strategicznego 3. Model (procedura) Zarządzania Strategicznego 4. Sugestie na przyszłość 3/24/2017 (c) W.Nasierowski - sws-wa-ZS'12-11reflek

2

3 (c) Wojciech Nasierowski, grud-5-zarz.strat
Zarządzanie strategiczne dotyczy wszelkich funkcji, zakresów, perspektyw zarządzania Jest tym samym dobrym obiektem do pokazania typowych błędów przy planowaniu Różne szkoły zarządzania strategicznego (c) Wojciech Nasierowski, grud-5-zarz.strat 3

4 (c) W.Nasierowski - sws-wa-ZS'12-11reflek
3/24/2017 (c) W.Nasierowski - sws-wa-ZS'12-11reflek

5 (c) Wojciech Nasierowski, grud-5-zarz.strat

6 Podejścia opisowe do zagadnień zarządzania strategicznego
szkoła uczenia się (learning school, logical incrementalism) socjologiczna/kulturowa szkoła szkoła drobnej przedsiębiorczości szkoła polityczna 3/24/2017 (c) W.Nasierowski - sws-wa-ZS'12-11reflek

7 Zastosowanie zasad Zarządzania Strategicznego pozwala kierownikom na:
przewidywanie zmian w otoczeniu i określenie logicznej hierarchii ważności elementów otoczenia; określenie pozycji przedsiębiorstwa w przemyśle; zidentyfikowanie czynników sukcesu na konkurencyjnym rynku i zdobycie przewagi konkurencyjnej. skoncentrowanie się na najważniejszych decyzjach dotyczących poprawy pozycji konkurencyjnej; określenie jasnych celów i kierunków działania; włączenie elementów dalekosiężnej filozofii do działania przedsiębiorstwa i przegląd długoterminowych konsekwencji bieżących decyzji; wyjaśnienie zużycia zasobów w procesach działania, oraz koordynacje pozyskiwania i zużycia deficytowych zasobów; udoskonalenie komunikowania się w ramach przedsiębiorstwa, i na linii przedsiębiorstwo-otoczenie. 3/24/2017 (c) W.Nasierowski - sws-wa-ZS'12-11reflek

8 Cechy charakterystyczne Zarządzania Strategicznego
zarządzanie strategiczne jest sztuką i jest złożonym procesem; z reguły niewiele jest wiarygodnych danych, na których oprzeć można decyzje strategiczne; ograniczone są sposoby mierzenia zagadnień rozpatrywanych w Zarządzaniu Strategicznym; występuje znaczny poziom niepewności wyników planowania strategicznego; strategie można sformułować w oparciu o różne teorie, przykłady, reguły; nie istnieje jeden jedyny najwłaściwszy sposób formułowania strategii; opracowywanie strategii uwzględniać musi zarówno podejście ilościowe jak i jakościowe, metody empiryczne jak i dedukcyjne; -Zarządzanie Strategiczne, definiowane, jako zestaw decyzji i działań tworzących proces, może być podzielone na dwie fazy: planowania strategicznego (formułowania strategii) i wdrażania strategii. Te fazy te można podzielić na etapy takie jak analizowanie i diagnozowanie sytuacji, wybór strategii, wdrażanie, oceny skutków; 3/24/2017 (c) W.Nasierowski - sws-wa-ZS'12-11reflek

9 Cechy charakterystyczne Zarządzania Strategicznego
- formułowanie strategii poprzedza wdrażanie strategii; - proces Zarządzania Strategicznego kładzie nacisk na przyszłe cele i misje przedsiębiorstwa, ale stosowanie tego procesu nie powinno powodować ignorowania krótkoterminowych problemów; - Zarządzanie Strategiczne jest procesem i dlatego zmiana w jakimkolwiek aspekcie, który może mieć wpływ na strategie powoduje potrzebę zmiany kilku albo wszystkich elementów planu; - formułowanie strategii jest dynamicznym procesem powiązanych i zależnych działań; - występują trudności w syntetyzowaniu wyników prac teoretycznych i empirycznych dotyczących Zarządzania Strategicznego; - metody używane w Zarządzaniu Strategicznym ograniczają swobodę podejmowania błędnych decyzji: wykorzystanie tych metod nie może być uznane za procedurę, która zawsze prowadzi do jedynego najlepszego rozwiązania: z reguły jest wiele dobrych koncepcji prowadzących do dobrych wyników. 3/24/2017 (c) W.Nasierowski - sws-wa-ZS'12-11reflek

10 Analiza strategiczna dotyczy:
- określenia jaka jest sytuacja: tu: jakie jest otoczenie, jakie są elementy, które będą przynosiły w przyszłości sukcesy; jaka jest pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa; - określenia podstawowych elementów niezbędnych dla sukcesu działania; - zidentyfikowania strategii konkurujących przedsiębiorstw; - poszukiwania efektywnych sposobów osiągania przewagi nad konkurentami; - określenia silnych i słabych punktów przedsiębiorstwa; - łączenia specyficznych zalet produktów i rynków z możliwościami, zaletami i finansowymi zasobami przedsiębiorstwa. 3/24/2017 (c) W.Nasierowski - sws-wa-ZS'12-11reflek

11 (c) W.Nasierowski - sws-wa-ZS'12-11reflek
Zaangażowanie się w proces zarządzania strategicznego ułatwia odpowiedź na takie pytania jak: DOKĄD ZMIERZAMY? - poprzez określenie misji przedsiębiorstwa, ustalenie celów i zdefiniowanie zasięgu operacji. DOKĄD MOGLIBYŚMY ZMIERZAĆ? - dzięki przeegzaminowaniu otoczenia, określeniu zasobów przedsiębiorstwa, zidentyfikowaniu możliwości sukcesu, przeanalizowaniu występujących braków (np. luki informacyjne). JAK SIĘ DOSTAĆ TAM DOKĄD ZMIERZAMY? - czyli ocenienie alternatyw; sformułowanie strategii; określenie planów i projektów o małym zasięgu czasowym; oraz uaktywnienie ludzi. 3/24/2017 (c) W.Nasierowski - sws-wa-ZS'12-11reflek

12 (c) W.Nasierowski - sws-wa-ZS'12-11reflek
3/24/2017 (c) W.Nasierowski - sws-wa-ZS'12-11reflek

13 SUGESTIE NA PRZYSZŁOŚĆ
3/24/2017 (c) W.Nasierowski - sws-wa-ZS'12-11reflek


Pobierz ppt "REFLEKSJE NA TEMAT ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google