Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego W Zielonej Górze Zielona Góra, dnia 16.03.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego W Zielonej Górze Zielona Góra, dnia 16.03.2012."— Zapis prezentacji:

1 Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego W Zielonej Górze Zielona Góra, dnia 16.03.2012 r.

2 2 PRZEBIEG OPRACOWANIA PLANU marzec 2007 r. – Podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa Lubuskiego o przystąpieniu do prac nad Zmianą Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego marzec – kwiecień 2008 r.- ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej, obwieszczenia, zawiadomienia instytucji, BIP listopad 2008 r. - Rozpatrzenie wniosków do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego sierpień 2009 r. - Sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

3 3 listopad 2008r., wrzesień 2009r., październik 2010 r. - Uzyskanie opinii o projekcie planu od Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej marzec 2011 r. - Wystąpienia o opinie o projekcie planu do instytucji i organów grudzień 2011 r. - Przedstawienie projektu planu Ministrowi właściwemu do spraw budownictwa gospodarki przestrzennej celem stwierdzenia zgodności z KPZK i programami rządowymi luty 2012 r. - Pozytywna opinia ministra w sprawie lubuskiego planu zagospodarowania przestrzennego województwa marzec 2012 r. - Przedstawienie projektu planu Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa

4 4 Umowy na wykonanie planu I. Umowy i aneksy podpisane przez marszałka Marcina Jabłońskiego Sierpień 2008 – Podpisanie umowy z Biurem Urbanistyczno – Architektonicznym Ewa Krzyżanowska – Walaszczyk Poznań Sierpień 2009 - Aneks nr 1 do umowy – zmiana terminu wykonania na dzień 30 czerwca 2010 r. Styczeń 2010 r. - Odstąpienie od umowy na sporządzenie Zmiany Planu z Biurem Urbanistyczno – Architektonicznym Ewa Krzyżanowska – Walaszczyk z Poznania Czerwiec 2010 - Zawarcie umowy z ATELIER PROJEKT - Krystyna Goińska z Zielonej Góry - termin realizacji 31.12.2010 r. Listopad 2010 – Podpisanie aneksu na zmianę terminu zakończenia prac; nowy termin: 30 września 2011 r.

5 5 Kwiecień 2011 r. - Podpisanie aneksu na zmianę terminu zakończenia prac; nowy termin 15 grudnia 2011 r. Grudzień 2011 r. - Podpisanie aneksu na zmianę terminu zakończenia prac; nowy termin 30 marca 2012 r. II. Aneksy podpisane przez wicemarszałka Jarosława Sokołowskiego

6 6 Konsultacje społeczne i transgraniczne Marzec 2011 r. – Umieszczenie informacji na BIP o udostępnieniu społeczeństwu Projektu Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 20 marca 2011 - 13 maja 2011 r. - wyłożenie projektu zmiany planu do publicznego wglądu. 20 kwietnia 2011 r. - konsultacje społeczne – Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego W konsultacjach uczestniczyły organy i instytucje oraz jednostki organizacyjne i branżowe.

7 7 Konsultacje transgraniczne dotyczące eliminowania lub ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadzone zostały: - 21 października 2011 r. - ze stroną polską – Starostwo Powiatowe Zielona Góra - 24 listopada 2011 r.- ze stroną niemiecką - Muzeum Ziemi Lubuskiej Zielona Góra 7

8 8 UWAGI I WNIOSKI DO PROJEKTU ZM. PLANU W ramach procedury formalno – prawnej wystąpiono do 246 podmiotów (w tym m.in. organów administracji rządowej i samorządowej) o wydanie opinii i niezbędnych uzgodnień. Do 13 maja 2011 wpłynęło: - 104 opinie - 21 uzgodnień (w tym 5 negatywnych) Ponowne uzgodnienia z 5 instytucjami: ZDW Zielona Góra, GDDKiA oddz. Zielona Góra, RZGW Poznań, Wrocław, Szczecin Grudzień 2011r. - ostateczne uzgodnienie – wszystkie pozytywne. W ramach konsultacji społecznych wpłynęło 10 wniosków W ramach konsultacji transgranicznych 1099 (w tym 1070 osoby fizyczne) Gównie poruszano zagadnienia związane m.in. ze złożami węgla brunatnego Gubin- Brody, infrastruktury drogowej, kolejowej, wodnej, elektronergetycznej i gazowej. 8

9 9 ZGODNOŚĆ PROJEKTU ZM. PZPWL Z DOKUMENTAMI KRAJOWYMI I REGIONALNYMI 9 2008 r. - Wskazanie przez Ministra Infrastruktury w projekcie Zmiany PZPWL uwzględnienia założeń Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 2008 r. - Wskazanie przez Ministra Gospodarki uwzględnienia w projekcie Zmiany PZPWL udokumentowanych złóż surowców naturalnych, w tym złóż węgla brunatnego GUBIN- BRODY. Kwiecień 2011 r. - Zgodność Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego ze Zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wynika z opinii Departamentu Rozwoju Regionalnego w dniu

10 10 Maj 2011 r. – Wskazanie przez Ministra Infrastruktury uwzględnienie założeń Koncepcji polityki zagospodarowania przestrzennego kraju w opracowywanej Zmianie Planu. Luty 2012 r. - stwierdzenie przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zgodności projektu Zmiany Planu z Koncepcją polityki przestrzennego zagospodarowania kraju i programami rządowymi zawierającymi zadania rządowe.

11 Dziękuje za uwagę Marszałek Województwa Lubuskiego Zielona Góra, dnia 16.03.2012 r.


Pobierz ppt "Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego W Zielonej Górze Zielona Góra, dnia 16.03.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google