Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego"— Zapis prezentacji:

1 Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego W Zielonej Górze Zielona Góra, dnia r.

2 PRZEBIEG OPRACOWANIA PLANU
marzec 2007 r. – Podjęcie uchwały przez Sejmik Województwa Lubuskiego o przystąpieniu do prac nad Zmianą Planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego marzec – kwiecień 2008 r.- ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej, obwieszczenia, zawiadomienia instytucji, BIP listopad 2008 r. - Rozpatrzenie wniosków do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego sierpień 2009 r. - Sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

3 listopad 2008r. , wrzesień 2009r. , październik 2010 r
listopad 2008r., wrzesień 2009r. , październik 2010 r. - Uzyskanie opinii o projekcie planu od Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej marzec 2011 r. - Wystąpienia o opinie o projekcie planu do instytucji i organów grudzień 2011 r. - Przedstawienie projektu planu Ministrowi właściwemu do spraw budownictwa gospodarki przestrzennej celem stwierdzenia zgodności z KPZK i programami rządowymi luty 2012 r. - Pozytywna opinia ministra w sprawie lubuskiego planu zagospodarowania przestrzennego województwa marzec r. - Przedstawienie projektu planu Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa

4 Umowy na wykonanie planu
Umowy i aneksy podpisane przez marszałka Marcina Jabłońskiego Sierpień 2008 – Podpisanie umowy z Biurem Urbanistyczno – Architektonicznym Ewa Krzyżanowska – Walaszczyk Poznań Sierpień Aneks nr 1 do umowy – zmiana terminu wykonania na dzień 30 czerwca 2010 r. Styczeń 2010 r. - Odstąpienie od umowy na sporządzenie Zmiany Planu z Biurem Urbanistyczno – Architektonicznym Ewa Krzyżanowska – Walaszczyk z Poznania Czerwiec Zawarcie umowy z ATELIER PROJEKT - Krystyna Goińska z Zielonej Góry - termin realizacji r. Listopad 2010 – Podpisanie aneksu na zmianę terminu zakończenia prac; nowy termin: 30 września 2011 r.

5 II. Aneksy podpisane przez wicemarszałka Jarosława Sokołowskiego
Kwiecień 2011 r. - Podpisanie aneksu na zmianę terminu zakończenia prac; nowy termin 15 grudnia 2011 r. Grudzień 2011 r. - Podpisanie aneksu na zmianę terminu zakończenia prac; nowy termin 30 marca 2012 r.

6 Konsultacje społeczne i transgraniczne
Marzec 2011 r. – Umieszczenie informacji na BIP o udostępnieniu społeczeństwu Projektu Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 20 marca maja 2011 r. - wyłożenie projektu zmiany planu do publicznego wglądu. 20 kwietnia 2011 r. - konsultacje społeczne – Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego W konsultacjach uczestniczyły organy i instytucje oraz jednostki organizacyjne i branżowe.

7 Konsultacje transgraniczne dotyczące eliminowania lub ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadzone zostały: - 21 października 2011 r. - ze stroną polską – Starostwo Powiatowe Zielona Góra - 24 listopada 2011 r.- ze stroną niemiecką - Muzeum Ziemi Lubuskiej Zielona Góra 7

8 UWAGI I WNIOSKI DO PROJEKTU ZM. PLANU
  W ramach procedury formalno – prawnej wystąpiono do 246 podmiotów (w tym m.in. organów administracji rządowej i samorządowej) o wydanie opinii i niezbędnych uzgodnień. Do 13 maja 2011 wpłynęło: - 104 opinie - 21 uzgodnień (w tym 5 negatywnych) Ponowne uzgodnienia z 5 instytucjami: ZDW Zielona Góra, GDDKiA oddz. Zielona Góra, RZGW Poznań, Wrocław, Szczecin Grudzień 2011r. - ostateczne uzgodnienie – wszystkie pozytywne. W ramach konsultacji społecznych wpłynęło 10 wniosków W ramach konsultacji transgranicznych 1099 (w tym 1070 osoby fizyczne) Gównie poruszano zagadnienia związane m.in. ze złożami węgla brunatnego Gubin- Brody, infrastruktury drogowej, kolejowej, wodnej , elektronergetycznej i gazowej. 8

9 ZGODNOŚĆ PROJEKTU ZM. PZPWL Z DOKUMENTAMI KRAJOWYMI I REGIONALNYMI
2008 r. - Wskazanie przez Ministra Infrastruktury w projekcie Zmiany PZPWL uwzględnienia założeń Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 2008 r. - Wskazanie przez Ministra Gospodarki uwzględnienia w projekcie Zmiany PZPWL udokumentowanych złóż surowców naturalnych, w tym złóż węgla brunatnego GUBIN- BRODY. Kwiecień 2011 r. - Zgodność Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego ze Zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wynika z opinii Departamentu Rozwoju Regionalnego w dniu 9

10 Maj 2011 r. – Wskazanie przez Ministra Infrastruktury uwzględnienie założeń Koncepcji polityki zagospodarowania przestrzennego kraju w opracowywanej Zmianie Planu. Luty 2012 r. - stwierdzenie przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zgodności projektu Zmiany Planu z „Koncepcją polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” i programami rządowymi zawierającymi zadania rządowe. 10

11 Marszałek Województwa Lubuskiego
Dziękuje za uwagę Marszałek Województwa Lubuskiego Zielona Góra, dnia r.


Pobierz ppt "Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google