Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ICT dla regionów – Polska Wschodnia Bruksela, 26 czerwca 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ICT dla regionów – Polska Wschodnia Bruksela, 26 czerwca 2013"— Zapis prezentacji:

1 ICT dla regionów – Polska Wschodnia Bruksela, 26 czerwca 2013
Anna Krzyżanowska Szymon Pogorzelski DG CONNECT

2 ICT jako katalizator wzrostu
Bezpośrednia zależność między Technologiami Informacyjno - Komunikacyjnymi (ICT) a konkurencyjnością i wzrostem gospodarczym ICT ułatwia szybszy rozwój małym i średnim przedsiębiorstwom oraz dostęp do nowoczesnych technologii Rozwój ICT w regionach jest korzystny dla wszystkich, a szczególnie dla ludzi młodych, mobilnych i przedsiębiorczych

3 ICT generuje wzrost gospodarczy
- More connectivity equals more growth - The more people have a better access to the network, the stronger boost to the economy, more people have better access to services, and will be more to demand new services Source Czernich (2009)

4 Pozycja w swiecie

5 Popyt Source: 2012 Broadband Commission Report, United Nations

6 Potrzeby

7 Regionalne nisze popytowe: mikro-przedsiębiorstwa
Jednoosobowe podmioty gospodarcze, które najczęściej działają w sektorach o niskiej innowacyjności Analogia do zachowań konsumenckich Nisza popytowa w e-handlu: zakupy na cele prowadzonej działalności, sprzedaż produktów oraz usługi finansowe, a także e-administracja w zakresie rejestracji, pozwoleń i podatków

8 Regionalne nisze popytowe: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
90% MŚP w Polsce już dysponuje łącznością Rezerwa popytu w łańcuchu dostaw, elektronicznych systemach kooperacyjnych, systemach wspomagania zarządzania firmą oraz bardziej zaawansowanych rozwiązań e-administracji Dla większych firm, zwłaszcza w strukturach rozproszonych – rozwiązania Machine-to-Machine i kompleksowe konwergentne rozwiązania komunikacji elektronicznej w NGN/NGA

9 Regionalne nisze popytowe: elektroniczna administracja
Prawie wszystkie urzędy w Polsce dysponują łącznością elektroniczną Urzędy są przede wszystkim dostawcami kontentu (treści) - narzędzi ICT generujących popyt szczególnie wśród przedsiębiorców Popyt wzrośnie wraz z tworzeniem wspólnej infrastruktury aktywnej w tempie zależnym od postępów usług elektronicznej administracji Nisze instytucji publicznych szczególnie w telemedycynie, wymiarze sprawiedliwości i edukacji

10 Regionalne nisze popytowe: odbiorcy indywidualni
Wykluczenie cyfrowe dotyka głównie osoby starsze Spośród 13 milionów Polaków w wieku 50+ ponad 10 milionów nie korzysta z Internetu Chociaż 40% ma w domu komputer, tylko połowa z niego korzysta, gdyż nie widzi takiej potrzeby lub uważa, że jest to zbyt skomplikowane Przykładowe inicjatywy: Lider Cyfryzacji, Polska Cyfrowa Równych Szans – Latarnicy Polski Cyfrowej

11 2.6 jobs are created by the Internet for every job lost
Miejsca pracy 2.6 jobs are created by the Internet for every job lost (McKinsey, 2011, SME survey)

12 ICT zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw
Source McKinsey & Company, 2011 - SMEs going digital improve economy by improving efficiency, transforming business processes and facilitating specialization Small businesses that go online grow twice as fast as their competitors

13 ICT zmienia procesy produkcyjne i usługowe
Empirical data demonstrates that digital economy grows seven times faster than the rest of the economy ICT sector represents 5% of total European economy and 20% of productivity growth Source: Leger Marketing, 2011

14 Wzrost produktywności i efektywności przedsiębiorstw
ICT increases productivity by improving business processes, supply and value chains For basic business needs the effects are obvious and include online banking, online billing and eCommerce ICT facilitates sharing of information, ideas and knowledge and makes it easier to "coordinate complexity at distance" ICT allows better access to specialist know-how and human capital Source Micus (2008)

15 Zwiększenie wartości dodanej i większa specjalizacja
ICT enables enterprises to enhance their products by increasing quality of service and introducing new value added features Supply value chains become increasingly complex and rely ICT to coordinate networks of suppliers and manufacturers allowing for patterns of regional integration The gains from networked ICT are equally visible in manufacturing industries such as vehicle production as well as in major services industries such as financial services Source Micus (2008)

16 Mniejsze przedsiębiorstwa wciąż mniej wykorzystują ICT
Small and Medium Enterprises in Europe use ICT less than larger companies

17 ICT is a huge opportunity for Poland
However, the relevant data for Small and Medium Enterprises from the Digital Agenda Scoreboard demonstrates that Poland is still lagging behind in Europe for sales

18 - And Business to Business exchange of information

19 Obserwacje z Brukseli (maj 2013)
Polska wciąż pozostaje znacząco w tyle za innymi państwami członkowskimi jeśli chodzi o ICT, a zasięg stacjonarnych sieci dostępu szerokopasmowego należy do najniższych w UE Projekty w zakresie sieci szerokopasmowych oraz usług elektronicznych współfinansowane z funduszy strukturalnych opóźniają się i istnieje ryzyko, że nie zostaną zrealizowane

20 ICT szansą na nadrobienie opóźnień
Polska Wschodnia: bezrobocie powyżej średniej krajowej Migracja, szczególnie młodych Niska konkurencyjność – wydajność pracy poniżej średniej krajowej Niska przedsiębiorczość, innowacyjność, zależność sektorowa Słabo rozwinięta sieć transportowa, niedostateczne zagospodarowanie turystyczne

21 ICT - Podlasie Podlasie: obecnie łączność podstawowa minimum 2 Mbps możliwa dla 73% mieszkańców, a nowej generacji minimum 30 Mbps dla 55% Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Podlasie: 51 milionów euro, łączność podstawowa dla 88% mieszkańców regionu (+14%), a nowej generacji dla 68% (+13%) RPO w obecnej perspektywie – 3 projekty szerokopasmowe o wartości 36 mln PLN między innymi w gminach Bakłarzewo, Drohiczyn i Mońki Oś priorytetowa 4 RPO: Społeczeństwo informacyjne

22 ICT – Warmińsko-Mazurskie
Warmińsko-Mazurskie: obecnie łączność podstawowa minimum 2 Mbps możliwa dla 81% mieszkańców, a nowej generacji minimum 30 Mbps dla 42% Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – W-M: 65 milionów euro, łączność podstawowa dla 92% mieszkańców regionu (+11%), a nowej generacji dla 60% (+17%) RPO w obecnej perspektywie – 16 projektów szerokopasmowych o wartości 107 mln PLN między innymi w Elblągu, Olsztynie, Ełku i Mrągowie Oś priorytetowa 7 RPO – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

23 ICT - Lubelskie Lubelskie: obecnie łączność podstawowa minimum 2 Mbps możliwa dla 78% mieszkańców, a nowej generacji minimum 30 Mbps dla 45% Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Lubelskie: 78 milionów euro, łączność podstawowa dla 93% mieszkańców regionu (+15%), a nowej generacji dla 61% (+16%) RPO w obecnej perspektywie – 25 projektów szerokopasmowych o wartości 127 mln PLN w tym Wirtualne Powiaty, Puławy w sieci Oś priorytetowa 4 RPO: Społeczeństwo informacyjne

24 ICT - Podkarpacie Podkarpacie: obecnie łączność podstawowa minimum 2 Mbps możliwa dla 91% mieszkańców, a nowej generacji minimum 30 Mbps dla 60% Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Podkarpackie: 60 milionów euro, łączność podstawowa dla 97% mieszkańców regionu (+6%), a nowej generacji dla 74% (+14%) RPO w obecnej perspektywie – 4 projekty szerokopasmowe o wartości 25 mln PLN między innymi w Rzeszowie i Krośnie Oś priorytetowa 3 RPO: Społeczeństwo informacyjne

25 Wzkaźniki (KPI) Teraz w RPO: liczba projektów ICT, podłączenia do internetu, długość sieci, zainstalowane aplikacje, usługi publiczne on-line i ich wykorzystanie Na przyszły okres programowania rekomendujemy wskaźniki ICT zgodne ze Scoreboard'em Agendy Cyfrowej Progres łączności – dostęp do podstawowej przepływowości od stanu obecnego dla podstawowej i nowej generacji do 2020 mierzony rocznie

26 Wnioski ogólne ICT jest fundamentem wzrostu odzwierciedlonym w priorytetach strategii Europa 2020: wzrostu inteligentnego, trwałego i integrującego cyfrowo ICT jest kluczem do rozwoju regionalnego co powinno być widoczne w priorytetach RPO tak aby działania ICT były komplementarne i spójne do działań PO PC Horyzontalna rola ICT, szczególne znaczenie dla włączenia cyfrowego i rozwoju obszarów wiejskich Potrzebny jest wysiłek na poziomie regionów aby na czas ukończyć budowane obecnie wojewódzkie sieci szerokopasmowe

27 Wnioski szczegółowe Szczególnie konieczna jest pomoc w zakresie pozyskiwania gruntów prywatnych jak i możliwości inwestycji w pasach drogowych. Konieczne jest współdziałanie JST i wykonawców w celu efektywnego uzgadniania projektów, np. zarządcy dróg często odmawiają możliwości realizacji inwestycji w pasie drogowym. Problemem może być ustalenie stanu własności dla danej nieruchomości Potrzebne jest możliwie sprawne wydawanie map geodetom, weryfikacja dokumentacji projektowej i wydawanie decyzji. Szacunkowo na powiat przypada 140 km sieci = 400 arkuszy map i 700 działek, na których realizowana jest inwestycja. Należy zharmonizować wydawanie decyzji lokalizacyjnych


Pobierz ppt "ICT dla regionów – Polska Wschodnia Bruksela, 26 czerwca 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google