Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ICT dla regionów – Polska Wschodnia Bruksela, 26 czerwca 2013 Anna Krzyżanowska Szymon Pogorzelski DG CONNECT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ICT dla regionów – Polska Wschodnia Bruksela, 26 czerwca 2013 Anna Krzyżanowska Szymon Pogorzelski DG CONNECT."— Zapis prezentacji:

1 ICT dla regionów – Polska Wschodnia Bruksela, 26 czerwca 2013 Anna Krzyżanowska Szymon Pogorzelski DG CONNECT

2 ICT jako katalizator wzrostu Bezpośrednia zależność między Technologiami Informacyjno - Komunikacyjnymi (ICT) a konkurencyjnością i wzrostem gospodarczym ICT ułatwia szybszy rozwój małym i średnim przedsiębiorstwom oraz dostęp do nowoczesnych technologii Rozwój ICT w regionach jest korzystny dla wszystkich, a szczególnie dla ludzi młodych, mobilnych i przedsiębiorczych

3 ICT generuje wzrost gospodarczy Source Czernich (2009)

4 Pozycja w swiecie

5 Source: 2012 Broadband Commission Report, United Nations Popyt

6 6 Potrzeby

7 Regionalne nisze popytowe: mikro- przedsiębiorstwa Jednoosobowe podmioty gospodarcze, które najczęściej działają w sektorach o niskiej innowacyjności Analogia do zachowań konsumenckich Nisza popytowa w e-handlu: zakupy na cele prowadzonej działalności, sprzedaż produktów oraz usługi finansowe, a także e-administracja w zakresie rejestracji, pozwoleń i podatków

8 Regionalne nisze popytowe: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 90% MŚP w Polsce już dysponuje łącznością Rezerwa popytu w łańcuchu dostaw, elektronicznych systemach kooperacyjnych, systemach wspomagania zarządzania firmą oraz bardziej zaawansowanych rozwiązań e-administracji Dla większych firm, zwłaszcza w strukturach rozproszonych – rozwiązania Machine-to-Machine i kompleksowe konwergentne rozwiązania komunikacji elektronicznej w NGN/NGA

9 Regionalne nisze popytowe: elektroniczna administracja Prawie wszystkie urzędy w Polsce dysponują łącznością elektroniczną Urzędy są przede wszystkim dostawcami kontentu (treści) - narzędzi ICT generujących popyt szczególnie wśród przedsiębiorców Popyt wzrośnie wraz z tworzeniem wspólnej infrastruktury aktywnej w tempie zależnym od postępów usług elektronicznej administracji Nisze instytucji publicznych szczególnie w telemedycynie, wymiarze sprawiedliwości i edukacji

10 Regionalne nisze popytowe: odbiorcy indywidualni Wykluczenie cyfrowe dotyka głównie osoby starsze Spośród 13 milionów Polaków w wieku 50+ ponad 10 milionów nie korzysta z Internetu Chociaż 40% ma w domu komputer, tylko połowa z niego korzysta, gdyż nie widzi takiej potrzeby lub uważa, że jest to zbyt skomplikowane Przykładowe inicjatywy: Lider Cyfryzacji, Polska Cyfrowa Równych Szans – Latarnicy Polski Cyfrowej

11 Miejsca pracy

12 ICT zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw Small businesses that go online grow twice as fast as their competitors Source McKinsey & Company, 2011

13 ICT zmienia procesy produkcyjne i usługowe Source: Leger Marketing, 2011

14 Wzrost produktywności i efektywności przedsiębiorstw Source Micus (2008)

15 Zwiększenie wartości dodanej i większa specjalizacja Source Micus (2008)

16 Mniejsze przedsiębiorstwa wciąż mniej wykorzystują ICT

17

18

19 Obserwacje z Brukseli (maj 2013) Polska wciąż pozostaje znacząco w tyle za innymi państwami członkowskimi jeśli chodzi o ICT, a zasięg stacjonarnych sieci dostępu szerokopasmowego należy do najniższych w UE Projekty w zakresie sieci szerokopasmowych oraz usług elektronicznych współfinansowane z funduszy strukturalnych opóźniają się i istnieje ryzyko, że nie zostaną zrealizowane

20 ICT szansą na nadrobienie opóźnień Polska Wschodnia: bezrobocie powyżej średniej krajowej Migracja, szczególnie młodych Niska konkurencyjność – wydajność pracy poniżej średniej krajowej Niska przedsiębiorczość, innowacyjność, zależność sektorowa Słabo rozwinięta sieć transportowa, niedostateczne zagospodarowanie turystyczne

21 ICT - Podlasie Podlasie: obecnie łączność podstawowa minimum 2 Mbps możliwa dla 73% mieszkańców, a nowej generacji minimum 30 Mbps dla 55% Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Podlasie: 51 milionów euro, łączność podstawowa dla 88% mieszkańców regionu (+14%), a nowej generacji dla 68% (+13%) RPO w obecnej perspektywie – 3 projekty szerokopasmowe o wartości 36 mln PLN między innymi w gminach Bakłarzewo, Drohiczyn i Mońki Oś priorytetowa 4 RPO: Społeczeństwo informacyjne

22 ICT – Warmińsko-Mazurskie Warmińsko-Mazurskie: obecnie łączność podstawowa minimum 2 Mbps możliwa dla 81% mieszkańców, a nowej generacji minimum 30 Mbps dla 42% Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – W-M: 65 milionów euro, łączność podstawowa dla 92% mieszkańców regionu (+11%), a nowej generacji dla 60% (+17%) RPO w obecnej perspektywie – 16 projektów szerokopasmowych o wartości 107 mln PLN między innymi w Elblągu, Olsztynie, Ełku i Mrągowie Oś priorytetowa 7 RPO – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

23 ICT - Lubelskie Lubelskie: obecnie łączność podstawowa minimum 2 Mbps możliwa dla 78% mieszkańców, a nowej generacji minimum 30 Mbps dla 45% Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Lubelskie: 78 milionów euro, łączność podstawowa dla 93% mieszkańców regionu (+15%), a nowej generacji dla 61% (+16%) RPO w obecnej perspektywie – 25 projektów szerokopasmowych o wartości 127 mln PLN w tym Wirtualne Powiaty, Puławy w sieci Oś priorytetowa 4 RPO: Społeczeństwo informacyjne

24 ICT - Podkarpacie Podkarpacie: obecnie łączność podstawowa minimum 2 Mbps możliwa dla 91% mieszkańców, a nowej generacji minimum 30 Mbps dla 60% Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Podkarpackie: 60 milionów euro, łączność podstawowa dla 97% mieszkańców regionu (+6%), a nowej generacji dla 74% (+14%) RPO w obecnej perspektywie – 4 projekty szerokopasmowe o wartości 25 mln PLN między innymi w Rzeszowie i Krośnie Oś priorytetowa 3 RPO: Społeczeństwo informacyjne

25 Wzkaźniki (KPI) Teraz w RPO: liczba projektów ICT, podłączenia do internetu, długość sieci, zainstalowane aplikacje, usługi publiczne on-line i ich wykorzystanie Na przyszły okres programowania rekomendujemy wskaźniki ICT zgodne ze Scoreboard'em Agendy Cyfrowej Progres łączności – dostęp do podstawowej przepływowości od stanu obecnego dla podstawowej i nowej generacji do 2020 mierzony rocznie

26 Wnioski ogólne ICT jest fundamentem wzrostu odzwierciedlonym w priorytetach strategii Europa 2020: wzrostu inteligentnego, trwałego i integrującego cyfrowo ICT jest kluczem do rozwoju regionalnego co powinno być widoczne w priorytetach RPO tak aby działania ICT były komplementarne i spójne do działań PO PC Horyzontalna rola ICT, szczególne znaczenie dla włączenia cyfrowego i rozwoju obszarów wiejskich Potrzebny jest wysiłek na poziomie regionów aby na czas ukończyć budowane obecnie wojewódzkie sieci szerokopasmowe

27 Wnioski szczegółowe Szczególnie konieczna jest pomoc w zakresie pozyskiwania gruntów prywatnych jak i możliwości inwestycji w pasach drogowych. Konieczne jest współdziałanie JST i wykonawców w celu efektywnego uzgadniania projektów, np. zarządcy dróg często odmawiają możliwości realizacji inwestycji w pasie drogowym. Problemem może być ustalenie stanu własności dla danej nieruchomości Potrzebne jest możliwie sprawne wydawanie map geodetom, weryfikacja dokumentacji projektowej i wydawanie decyzji. Szacunkowo na powiat przypada 140 km sieci = 400 arkuszy map i 700 działek, na których realizowana jest inwestycja. Należy zharmonizować wydawanie decyzji lokalizacyjnych


Pobierz ppt "ICT dla regionów – Polska Wschodnia Bruksela, 26 czerwca 2013 Anna Krzyżanowska Szymon Pogorzelski DG CONNECT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google