Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Skuteczność regionów w wykorzystaniu funduszy na modernizację gospodarki i infrastruktury Jerzy Kwieciński Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Skuteczność regionów w wykorzystaniu funduszy na modernizację gospodarki i infrastruktury Jerzy Kwieciński Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 1 Skuteczność regionów w wykorzystaniu funduszy na modernizację gospodarki i infrastruktury Jerzy Kwieciński Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Lubuskie Forum Funduszy Europejskich Zielona Góra, 04 października 2012

2 2 Plan prezentacji 1. Zaawansowanie realizacji regionalnych programów operacyjnych 2. Programy regionalne a programy krajowe 3. Wskaźniki rzeczowe realizacji RPO 4. Przygotowanie regionów do nowej perspektywy finansowej

3 3 Postęp w realizacji regionalnych programów operacyjnych (jako % alokacji)

4 Podział Krajowej Rezerwy Wykonania między regiony (mln euro)

5 5 Poziom kontraktacji w 16 RPO, stan na koniec lipca 2012

6 Poziom wydatków w 16 RPO, stan na koniec lipca 2012

7 Postęp w kontraktacji programów operacyjnych, lipiec 2012 (jako % alokacji)

8 Postęp w wydatkowaniu programów operacyjnych, lipiec 2012 (% alokacji)

9 9 Stan realizacji programów operacyjnych na koniec lipca 2011 (mld zł)

10 10 Alokacja środków wg kategorii interwencji (w %) w 16 RPO

11

12 12 Zrealizowane (w nawiasie dla woj. lubuskiego) Planowane do zrealizowania (wg podpisanych umów) Procent realizacji umów długość wybudowanych dróg [km]383 (10)764 (29)50,1% (34,5%) długość przebudowanych dróg [km]4593 (91)7561 (117)60,7% (77,8%) długość wybudowanej /zmodernizowanej kanalizacji [km]3392 (89)8678 (195)39,1% (45,6%) Długość zbudowanej /zmodernizowanej sieci wodociągowej [km]1156 (6)3074 (31) 37,6% (19,4%) liczba wybudowanych /przebudowanych obiektów infrastruktury szkolnej1179 (27)515 (44)43,7% (61,4%) Wybrane wskaźniki rzeczowe realizacji RPO, lipiec 2012

13 13 Zrealizowane (w nawiasie dla woj. lubuskiego) Planowane do zrealizowania (wg podpisanych umów) Procent realizacji umów liczba wspartych instytucji ochrony zdrowia ,5% liczba wspartych przedsiębiorstw ,2% długość wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego [km] ,6% Liczba wybudowanych /przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych ,0% Wybrane wskaźniki rzeczowe realizacji RPO, lipiec 2012

14 14 Wydatki na B+R jako % PKB w regionach NUTS 2, 2007 Źródło:epp.eurostat.ec.europa.eu/

15 Poziomy innowacyjności regionów w Unii Europejskiej Większość województw w Polsce należy do kategorii najmniej innowacyjnych regionów, w tym również woj. lubuskie.

16 Udział przedsiębiorstw wysokiej i średnio- wysokiej techniki w ogólnej liczbie przedsiębiorstw według województw w 2009 roku

17 Wynalazki krajowe zgłoszone oraz udzielone patenty według województw

18 Patenty udzielone podmiotom krajowym w 2010 r:

19 Alokacja bezpośrednich środków budżetowych na badania i prace rozwojowe

20 20 Krajowe instytucje z największą liczbą zgłoszonych wynalazków 20 Źródło:http://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/39/98/39 987/2010_raport_roczny.pdf 15 podmiotów krajowych, które w 2010 r. dokonały największej liczby zgłoszeń wynalazków.

21 WNIOSKI Realizacja regionalnych programów operacyjnych jest silnie zaawansowana. Polska powinna podtrzymywać opinię kraju, który świetnie sobie radzi w realizacji polityki spójności i w wykorzystywaniu pieniędzy unijnych. Analiza wykorzystania funduszy europejskich pokazuje, że polskie regiony skutecznie i efektywnie wykorzystują pieniądze unijne. Rośnie siła gospodarcza i konkurencyjność regionów. Przed regionami stają nowe wyzwania związane z przygotowywaną nową perspektywą finansową

22 22 Dziękuję za uwagę Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Kopernika 34, Warszawa tel.: (22) , tel./faks: (22) , kom.: (0) Internet:


Pobierz ppt "1 Skuteczność regionów w wykorzystaniu funduszy na modernizację gospodarki i infrastruktury Jerzy Kwieciński Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google