Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Spotkania konsultacyjne

2 Proces opracowania RSI WK-P 2

3 RSI WK-P – cel główny, wizja, cele strategiczne i wiodące zasady wdrażania Zasada konkretyzacji działań. Zasada precyzji koncentracji interwencji. Zasada kompleksowości i systemowości interwencji. Zasada radykalnej modernizacji. Zasada uwzględnienia kreatywności i zasobów kulturowych. 3 OGÓLNE ZASADY WDRAŻANIA Warunki szczegółowe udzielania wsparcia

4 4

5 Główne problemy, zidentyfikowane dla celów planowania strategicznego 5 Niskie nakłady na działalność badawczo- rozwojową. Zbyt słabe powiązanie sfery nauki z gospodarką. Brak dostosowania zaplecza naukowego do potrzeb regionalnego przemysłu. Bardzo mało wdrożeń, patentów, licencji. Słaba identyfikacja regionu z wysoko zaawansowaną nauką. Niska innowacyjność, w szczególności sektora MŚP. Niskie nakłady firm na działalność B+R. Słabe powiązanie gospodarki ze sferą nauki. Brak silnych powiązań sieciowych. Brak realnego i trwałego systemu wspierania procesów transferu technologii i rozwoju innowacji. Brak kadry znającej specyfikę działalności badawczo-rozwojowej. Potrzeba radykalnego rozwoju sieci internetowej nowej generacji. Potrzeba rozwoju nowych technologii informatycznych. Potrzeba budowy cyfrowej gospodarki bazującej na super szybkim Internecie. Brak systemowej współpracy sfery edukacji z przemysłem oraz szkół średnich ze szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami Niski odsetek osób z wyższym wykształceniem, szczególnie w obszarze nauk ścisłych i technicznych Niedostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb innowacyjnej gospodarki Emigracja młodzieży poza region. Edukacja Nauka Gospodarka Cyfryzacja

6 Mocne strony regionu, zidentyfikowane dla celów planowania strategicznego 6 Edukacja Nauka Gospodarka Cyfryzacja Rozwinięta sieć szkół, w tym szkół zawodowych. Duży potencjał w zakresie szkolnictwa wyższego. Duży nacisk na kształcenie młodzieży. Inicjatywa rozwoju innowacyjnej edukacji na bazie projektu Astrobaz. Działania mające na celu cyfryzację edukacji. Znaczny potencjał szkół wyższych. Specjalizacja naukowa w zakresie astronomii rozpoznawana w kraju i na świecie. Znaczny rozwój potencjału uczelni w ramach projektów RPO. Inicjatywy mające na celu budowę laboratoriów dla przemysłu. Projekty w ramach programu: voucher technologiczny. Dobrze rozwinięty przemysł. Silny sektor uzdrowiskowy. Wysoko konkurencyjne duże firmy. Stosunkowo wysoki udział wyrobów innowacyjnych i nowych w ofercie dużych firm. Silne branże: spożywcza, chemiczna, producentów wyrobów mechanicznych, metalowych, z tworzyw sztucznych i automatyki. Rozwinięte jednostki otoczenia biznesu i instytucje finansowe. Silna baza edukacyjna i naukowa w zakresie kształcenia w specjalności informatyka i programowanie. Spora grupa firm IT skupionych w jednym subregionie. Realizacja projektów e-edukacji.

7 Cele operacyjne RSI WK-P 7 Edukacja Nauka Gospodarka Cyfryzacja

8 8

9 9 Proces wyboru specjalizacji

10 System wdrażania RSI WK-P 10 System wdrażania RSI Główna jednostka wdrażania RSI WK-P. Funkcje: wdrażanie, monitoring, ewaluacja.

11 Ramowy plan wdrażania 11 Wdrażanie RSI WK-P oparte na dwóch Planach Wykonawczych oraz Planach Działań w okresach przejściowych. Plany wykonawcze tworzone przy wykorzystaniu wyników monitoringu i ewaluacji.

12 Ramy finansowe RSI WK-P – źródła finansowania 12

13 13 Ramy finansowe RSI WK-P (finansowana koncentracja interwencji)

14 Proponowana lista projektów kluczowych 14

15 15 Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 http://www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl Dziękuję za uwagę ! Marta Dolecka 660 75 49 17 56 656 10 96 m.dolecka@kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google