Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkania konsultacyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkania konsultacyjne"— Zapis prezentacji:

1 Spotkania konsultacyjne
Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata ” Spotkania konsultacyjne

2 Proces opracowania RSI WK-P

3 OGÓLNE ZASADY WDRAŻANIA Warunki szczegółowe udzielania wsparcia
RSI WK-P – cel główny, wizja, cele strategiczne i wiodące zasady wdrażania OGÓLNE ZASADY WDRAŻANIA Zasada konkretyzacji działań. Zasada precyzji koncentracji interwencji. Zasada kompleksowości i systemowości interwencji. Zasada radykalnej modernizacji. Zasada uwzględnienia kreatywności i zasobów kulturowych. Warunki szczegółowe udzielania wsparcia

4

5 Główne problemy, zidentyfikowane dla celów planowania strategicznego
Edukacja Gospodarka Brak systemowej współpracy sfery edukacji z przemysłem oraz szkół średnich ze szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami Niski odsetek osób z wyższym wykształceniem, szczególnie w obszarze nauk ścisłych i technicznych Niedostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb innowacyjnej gospodarki Emigracja młodzieży poza region. Niska innowacyjność, w szczególności sektora MŚP. Niskie nakłady firm na działalność B+R. Słabe powiązanie gospodarki ze sferą nauki. Brak silnych powiązań sieciowych. Brak realnego i trwałego systemu wspierania procesów transferu technologii i rozwoju innowacji. Brak kadry znającej specyfikę działalności badawczo-rozwojowej. Nauka Cyfryzacja Niskie nakłady na działalność badawczo-rozwojową. Zbyt słabe powiązanie sfery nauki z gospodarką. Brak dostosowania zaplecza naukowego do potrzeb regionalnego przemysłu. Bardzo mało wdrożeń, patentów, licencji. Słaba identyfikacja regionu z wysoko zaawansowaną nauką. Potrzeba radykalnego rozwoju sieci internetowej nowej generacji. Potrzeba rozwoju nowych technologii informatycznych. Potrzeba budowy cyfrowej gospodarki bazującej na super szybkim Internecie.

6 Mocne strony regionu, zidentyfikowane dla celów planowania strategicznego
Edukacja Gospodarka Rozwinięta sieć szkół, w tym szkół zawodowych. Duży potencjał w zakresie szkolnictwa wyższego. Duży nacisk na kształcenie młodzieży. Inicjatywa rozwoju innowacyjnej edukacji na bazie projektu Astrobaz. Działania mające na celu cyfryzację edukacji. Dobrze rozwinięty przemysł. Silny sektor uzdrowiskowy. Wysoko konkurencyjne duże firmy. Stosunkowo wysoki udział wyrobów innowacyjnych i nowych w ofercie dużych firm. Silne branże: spożywcza, chemiczna, producentów wyrobów mechanicznych, metalowych, z tworzyw sztucznych i automatyki. Rozwinięte jednostki otoczenia biznesu i instytucje finansowe. Nauka Znaczny potencjał szkół wyższych. Specjalizacja naukowa w zakresie astronomii rozpoznawana w kraju i na świecie. Znaczny rozwój potencjału uczelni w ramach projektów RPO. Inicjatywy mające na celu budowę laboratoriów dla przemysłu. Projekty w ramach programu: voucher technologiczny. Cyfryzacja Silna baza edukacyjna i naukowa w zakresie kształcenia w specjalności informatyka i programowanie. Spora grupa firm IT skupionych w jednym subregionie. Realizacja projektów e-edukacji.

7 Cele operacyjne RSI WK-P
Edukacja Nauka Gospodarka Cyfryzacja

8

9 Proces wyboru specjalizacji

10 System wdrażania RSI WK-P
Główna jednostka wdrażania RSI WK-P. Funkcje: wdrażanie, monitoring, ewaluacja.

11 Ramowy plan wdrażania Wdrażanie RSI WK-P oparte na dwóch Planach Wykonawczych oraz Planach Działań w okresach przejściowych. Plany wykonawcze tworzone przy wykorzystaniu wyników monitoringu i ewaluacji.

12 Ramy finansowe RSI WK-P – źródła finansowania

13 Ramy finansowe RSI WK-P (finansowana koncentracja interwencji)

14 Proponowana lista projektów kluczowych

15 Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”
Dziękuję za uwagę ! Marta Dolecka


Pobierz ppt "Spotkania konsultacyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google