Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Generator wniosków o dofinansowanie LSI MAKS2 Olsztyn, 1.03.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Generator wniosków o dofinansowanie LSI MAKS2 Olsztyn, 1.03.2016."— Zapis prezentacji:

1 Generator wniosków o dofinansowanie LSI MAKS2 Olsztyn, 1.03.2016

2 LSI MAKS2 – lokalny system informatyczny służący do obsługi procesów związanych z: wnioskowaniem o dofinansowanie (wypełnienie wniosku, edycja, podgląd, walidacja, wysyłka, drukowanie, etc.) podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020, http://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/logowanie

3 LSI MAKS2 – budowa modułowa systemu:  Nabory wniosków – informacje o prowadzonych naborach  Moje projekty – zapisane wnioski o dofinansowanie  Regulaminy i instrukcje – dokumenty pomocnicze

4  Nabory wniosków – informacje o prowadzonych naborach

5  Podgląd danego naboru

6  Tworzenie nowego wniosku o dofinansowanie

7

8  Limity liczby znaków we wniosku o dofinansowanie Lp.Rodzaj projektuLimit liczby znaków 1. Projekt standardowy25 000 2. Projekt z partnerstwem35 000 Dodatkowe pola we wniosku Liczba dodatkowych znaków, do wykorzystania wyłącznie w danym polu wniosku 3. Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (pkt 3.3 wniosku) + 10 000 Pole staje się aktywne w zależności od ustaleń IOK. 4. Trwałość rezultatów projektu (pkt 4.2 wniosku) + 5 000 Pole staje się aktywne w zależności od ustaleń IOK. 5. Kwoty ryczałtowe (pkt 4.4 wniosku) + 5000

9  Tworzenie nowego wniosku o dofinansowanie

10  Zakładka: Informacje o projekcie

11

12

13

14  Zakładka: Wnioskodawca

15

16

17

18 1. Opis grupy docelowej wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu 2. Analiza celów projektów i określenie wskaźników pomiaru celów 3. Analiza ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (o ile dotyczy) 4. Opis zadań 5. Opis trwałości rezultatów projektu 6. Harmonogram realizacji projektu 7. Opis potencjału, doświadczenia projektodawcy oraz sposobu zarządzania projektem 8. Budżet projektu

19  Zakładka: Opis projektu 1 2

20 1 2

21 1 2

22 1 2

23  Zakładka: Wskaźniki

24

25

26  Zakładka: Wskaźniki – ryzyko (o ile dotyczy)

27  Zakładka: Zadania

28  Zakładka: Harmonogram realizacji projektu

29  Zakładka: Potencjał i zarządzanie Potencjał finansowy Kadra merytoryczna Kadra zarządzająca Potencjał techniczny (posiadany potencjał, sposób wykorzystania) Doświadczenie wnioskodawcy (w zakresie tematycznym, grupy docelowej oraz terytorium)

30  Zakładka: Potencjał i zarządzanie Potencjał finansowy Kadra merytoryczna Kadra zarządzająca Potencjał techniczny (posiadany potencjał, sposób wykorzystania) Doświadczenie wnioskodawcy (w zakresie tematycznym, grupy docelowej oraz terytorium)

31  Zakładka: Potencjał i zarządzanie

32  Zakładka: Budżet projektu (podgląd)

33  Zakładka: Szczegółowy budżet projektu (wypełnianie)

34

35

36  Zakładka: Uzasadnienie kosztów

37  Zakładka: Oświadczenia

38  Zakładka: Oświadczenia (cd.) np. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)

39  Zakładka: Dodatkowe informacje

40

41  Zakładka: Walidacja i wysyłka wniosku

42  Zakładka: Drukowanie wniosku (do 2 minut)

43 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Generator wniosków o dofinansowanie LSI MAKS2 Olsztyn, 1.03.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google