Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE. Generator wniosków o dofinansowanie umożliwia przygotowywanie i edycję wniosków o dofinansowanie. Jest to pierwszy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE. Generator wniosków o dofinansowanie umożliwia przygotowywanie i edycję wniosków o dofinansowanie. Jest to pierwszy."— Zapis prezentacji:

1 GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

2 Generator wniosków o dofinansowanie umożliwia przygotowywanie i edycję wniosków o dofinansowanie. Jest to pierwszy krok na drodze zmierzającej do otrzymania dofinansowania, na realizację konkretnego projektu w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Aby rozpocząć tworzenie wniosku aplikacyjnego, należy poprzez stronę internetową www.ipaw.walbrzych.eu, skorzystać z ikonki „Generator Wniosków o dofinansowanie” i następnie zalogować się do formularza.www.ipaw.walbrzych.eu

3

4

5 Aby rozpocząć zakładanie konta należy skorzystać z przycisku „Załóż konto”

6

7 Aby założyć konto wnioskodawcy należy wybrać zakładkę „Załóż konto” i wypełnić wszystkie pola wyświetlonego formularza i zaznaczyć check-boxy potwierdzające zapoznanie się z regulaminami. Po wypełnieniu formularza należy kliknąć jeden z dwóch przycisków znajdujących się w dolnej części formularza. Przycisk „Załóż konto” spowoduje potwierdzenie rejestracji i założenie konta oraz wysłanie na podany adres e-mai linku aktywacyjnego. Przycisk „Podpisz regulamin i załóż konto” spowoduje potwierdzenie rejestracji i założenie konta oraz wysłanie na podany adres e-mai linku aktywacyjnego – dodatkowo uruchomi procedurę podpisywania regulaminów podpisem elektronicznym za pomocą platformy e-PUAP. W przypadku wystąpienia błędów w formularzu – zduplikowany identyfikator użytkownika, nieprawidłowy adres e-mail, błędny numer telefonu – wyświetli się stosowny komunikat. Użytkownik musi dokonać stosownych poprawek w celu ukończenia procesu rejestracji. Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji system wyświetli w górnej części formularza komunikat z informacją o konieczności aktywacji konta.

8 System posiada zabezpieczenie przed wielokrotnym błędnym logowaniem. Po trzech nieudanych próbach konto zostaje zablokowane. Odblokowanie zablokowanego konta możliwe jest przez administratora beneficjenta.

9 Generator wniosków: Wniosek wypełniany jest w języku polskim, wyłącznie w programie SYSTEM OBSŁUGI WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH. Wszystkie załączniki muszą zostać przedstawione w języku polskim lub posiadać uwierzytelnione tłumaczenie. Wszystkie kwoty wpisywane we wniosku muszą być podawane w PLN. Każde pole posiada formatowanie, które jest zdefiniowane za pomocą formuł informatycznych w nim zawartych. System rejestracji i naboru wniosków zapewnia kompatybilność z następującymi przeglądarkami internetowymi obsługującymi technologię HTML 5 (przykłady): Google Chrome od wersji 10.0; Mozilla Firefox od wersji 10.0; Internet Explorer od wersji 9.0; Opera od wersji 12.10 Wypełniony wniosek o dofinansowanie musi zostać podpisany elektronicznie i wysłany on-line (generator wniosku posiada taką funkcjonalność) do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wniosek o dofinansowanie powinien być przygotowany zgodnie z odpowiednim ogłoszeniem o naborze zamieszczonym na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

10 ZAKRES WYPEŁNIANIA DANYCH Wszystkie pola wniosku muszą zostać wypełnione odpowiednimi wartościami. W przypadku braku określonych wartości należy wpisać wartość „0” lub „nie dotyczy”. Instrukcja zawiera jedynie opis podstawowych wymagań w zakresie treści merytorycznych wniosku. Jeżeli projekt zakłada wprowadzenie innowacyjnych, nietypowych rozwiązań bądź charakteryzuje się dużym stopniem złożoności, (np. zakup linii technologicznej przygotowanej na specjalnie zamówienie, zakup komponentów, które posłużą do skonstruowania nietypowego rozwiązania technologicznego zarówno we własnym zakresie jak i na zlecenie czy zakup indywidualnie zaprojektowanego oprogramowania itp.) minimum wskazane w instrukcji powinno zostać poszerzone o elementy uwzględniające specyfikę branży, zastosowanych rozwiązań technologicznych itp. W każdym przypadku, w sytuacji wystąpienia braku miejsca w generatorze (ograniczenie co do ilości znaków możliwych do zawarcia w danym polu) należy dołączyć załącznik dodatkowy opisujący przedmiotowe zagadnienie, zamieszczając wzmiankę o dołączeniu załącznika w polu tekstowym oraz dodając załącznik do wykazu załączników.

11

12

13

14

15 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych tel. 74 64 88 559 ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu ipaw@ipaw.walbrzych.euwww.ipaw.walbrzych.eu


Pobierz ppt "GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE. Generator wniosków o dofinansowanie umożliwia przygotowywanie i edycję wniosków o dofinansowanie. Jest to pierwszy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google