Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małe projekty Szkolenie dla beneficjentów 28 marca 2014 r. Omówienie dokumentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małe projekty Szkolenie dla beneficjentów 28 marca 2014 r. Omówienie dokumentów."— Zapis prezentacji:

1 Małe projekty Szkolenie dla beneficjentów 28 marca 2014 r. Omówienie dokumentów

2 Dokumenty niezbędne do oceny wniosku: LGDUM papierowe oświadczenie osoby fizycznej opis zgodności operacji z LSRwniosek o przyznanie pomocy CD oświadczenie osoby fizycznej wniosek o przyznanie pomocy opis zgodności operacji z LSR

3 Co składamy na nabór w LGD: papieroweoświadczenie osoby fizycznej x2 papieroweopis zgodności operacji z LSR papierowewniosek o przyznanie pomocy CD (dla LGD) oświadczenie osoby fizycznej opis zgodności operacji z LSR wniosek o przyznanie pomocy CD (dla UM) oświadczenie osoby fizycznej wniosek o przyznanie pomocy

4 GDZIE ZNALEŹĆ DOKUMENTY WYMAGANE NA NABÓR - Oświadczenie osoby fizycznej o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - Opis zgodności operacji z LSR Wzory dokumentów można znaleźć na stronie LGD „RZL”: http://www.lgd-rzl.pl w dziale „Dofinansowanie” -> Dokumenty -> Małe projekty - Wniosek o przyznanie pomocy - Instrukcja do wniosku Wzory dokumentów można znaleźć na stronie UM: http://prow.podkarpackie.pl w dziale „Dokumenty” -> Formularze wniosków i umów -> Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -> Małe projekty

5 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ - Wniosek o płatność - Instrukcja do wniosku Wzory dokumentów można znaleźć na stronie UM: http://prow.podkarpackie.pl w dziale „Dokumenty” -> Formularze wniosków i umów -> Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -> Małe projekty Wnioski o płatność można składać po zakończeniu każdego etapu realizacji projektu. Płatność ostateczna musi obejmować minimum 25% łącznej kwoty pomocy!

6 SPRAWOZDAWCZOŚĆ BENEFICJENTA - Sprawozdanie z realizacji operacji - Ankieta monitorująca Wzory dokumentów, dołączanych do wniosku o płatność, można znaleźć na stronie UM: http://prow.podkarpackie.pl w dziale „Dokumenty” -> Sprawozdawczość beneficjenta -> Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -> Małe projekty

7 Opis zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”

8 1Wnioskodawca 1.1 Pełna nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.2 Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2Tytuł operacji 2.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 3 Miejsce realizacji operacji Należy wymienić wszystkie miejscowości, na terenie których operacja będzie realizowana. 3.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4Cele operacji 4.1 Należy określić cele główne i szczegółowe operacji: ……………………………………………………………………………………………………………………….................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………................................................ ……………………………………………………………………… 5Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji i poziom udziału własnego Wnioskodawcy w pokryciu kosztów operacji. 5.1 Całkowite koszty operacji: ……………………………………………………………………… zł 5.2 Wysokość kosztów kwalifikowanych: ………………………………………………………………………. Zł tj. 100% 5.3 Wysokość wnioskowanej kwoty dotacji: …………………………………………………………………………..zł, tj………………………………...% 5.4 Wysokość wkładu własnego finansowego: …………………………………………………………………………..zł, tj. ………………………………..% 5.5Wysokość wkładu własnego rzeczowego: ……………………………………………………………………………zł, tj. ………………………………...%

9 6Zgodność operacji z celami ogólnymi LSR 6.1 Cel 1. Podniesienie jakości życia na obszarze objętym LSR poprzez rozwój turystyki przy wykorzystaniu walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych regionu Tak nie Cel 2. Podniesienia poziomu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców Tak nie 6.2 Uzasadnienie zgodności operacji z wybranym celem LSR: ………………………………………………………………………………………………………………………................................................……… 7Zgodność operacji z celami szczegółowymi LSR 7.1Cel pośredni 1.1. Rozwój usług turystycznych Tak nie Cel pośredni 1.2. Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej Tak nie Cel pośredni 1.3. Promocja walorów turystycznych regionu, informacja oraz wsparcie szkoleniowe Tak nie Cel pośredni 2.1. Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców Tak nie Cel pośredni 2.2. Podniesienie aktywności gospodarczej mieszkańców Tak nie 7.2 Uzasadnienie zgodności operacji z wybranym celem szczegółowym LSR: ………………………………………………………………………………………………………………………................................................…… 8Zgodność operacji z przedsięwzięciami LSR 8.1Przedsięwzięcie 1. Zagospodarowanie obszarów atrakcyjnych turystycznie Tak nie Przedsięwzięcie 2. Lubaczowszczyzna tętniąca życiem społeczno-kulturalnym Tak nie Przedsięwzięcie 3. Region aktywny gospodarczo Tak nie Przedsięwzięcie 4. Aktywizacja i integracja lokalnego środowiska Tak nie 8.2Uzasadnienie zgodności operacji z wybranym przedsięwzięciem LSR: ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................

10 9Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu o naborze 9.1 Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………………................................................…… ………… 10Oddziaływanie operacji dotyczy (proszę zaznaczyć wybór) 10.12 gmin LGD 1 gminy LSR (wszystkich miejscowości) Kilku miejscowości w jednej gminie Jednej miejscowości 11Operacja jest innowacyjna – krótki opis. 11.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………..... 12 Jaki wpływ realizacja operacji może mieć na podniesienie aktywności ludzi młodych i wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania – krótki opis 12.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………


Pobierz ppt "Małe projekty Szkolenie dla beneficjentów 28 marca 2014 r. Omówienie dokumentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google