Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Działanie 2.1 i 2.2 PO IG System wdrażania działań: 1.Podmioty systemu wdrażania; 2.Dokumenty; 3. Ocena projektu;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Działanie 2.1 i 2.2 PO IG System wdrażania działań: 1.Podmioty systemu wdrażania; 2.Dokumenty; 3. Ocena projektu;"— Zapis prezentacji:

1

2 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Działanie 2.1 i 2.2 PO IG System wdrażania działań: 1.Podmioty systemu wdrażania; 2.Dokumenty; 3. Ocena projektu; 4.Czas oceny wniosków; 5.Nabór wniosków; 6.Tryb odwoławczy;

3 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 1.Podmioty systemu wdrażania (część 1): Wnioskodawca – przygotowuje i składa wniosek, na wezwanie dokonuje uzupełnień, po zatwierdzeniu projektu podpisuje umowę; Beneficjent – wnioskodawca, który podpisał umowę, realizuje projekt, składa sprawozdania oraz wnioski o płatność; Działanie 2.1 i 2.2 PO IG

4 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 Działanie 2.1 i 2.2 PO IG 1.Podmioty systemu wdrażania (część 2): Instytucja Pośrednicząca – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DFE), odpowiada za nabór, rejestrację oraz formalną ocenę wniosków, podpisuje umowę z beneficjentem, zarządza środkami finansowymi, przeprowadza kontrolę realizacji projektu, odpowiada za monitoring, sprawozdawczość, informację i promocję ; Instytucja Zarządzająca – Minister Rozwoju Regionalnego, zatwierdza: dokumenty dot. działania, listę rankingową projektów, uczestniczy w kontroli systemowej IP oraz rozpatrywaniu odwołań;

5 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4 1.Podmioty systemu wdrażania (część 3): Zespół Zadaniowy – odpowiada za ocenę merytoryczną wniosku, wyznacza recenzentów, wynikiem jego prac jest lista rankingowa; Recenzent – specjalista w wybranych dziedzinach wskazany przez ZZ ; Ekspert zewnętrzny – specjalista z danej dziedziny wyłoniony z listy MRR Działanie 2.1 i 2.2 PO IG

6 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5 Działanie 2.1 i 2.2 2.Dokumenty: Wniosek – przygotowany zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, zawiera dane wnioskodawcy, cel realizacji projektu, planowane działania/zakupy, oczekiwane rezultaty, budżet, przesyłany w wersji papierowej i elektronicznej

7 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 6 Działanie 2.1 i 2.2 Umowa 3.Ocena projektu: Wniosek Rejestracja Ocena formalna Negatywna Pozytywna Uzupełnienie Odrzucony Ocena merytoryczna Opinia recenzentów oraz ewentualnych ekspertów Lista rankingowa Akceptacja IP Akceptacja IZ Odrzucony

8 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 7 4.Czas oceny wniosków; 5.Nabór wniosków: zamknięty konkurs wniosków raz w roku 6.Tryb odwoławczy: protest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Działanie 2.1 i 2.2

9 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8 Dziękuję za uwagę! poig21-22@nauka.gov.pl


Pobierz ppt "Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Działanie 2.1 i 2.2 PO IG System wdrażania działań: 1.Podmioty systemu wdrażania; 2.Dokumenty; 3. Ocena projektu;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google