Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – PO KL na lata Poznań, 27 czerwca 2008 r.

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – PO KL
Program, którego celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie budowy struktur administracyjnych państwa.

3 Podstawowe dokumenty Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(PO KL) na lata System Realizacji PO KL Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Plan Działania na lata

4 Schemat wdrażania (Priorytet II PO KL, Działanie 2.3)
Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Instytucja Wdrażająca - Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych Ministerstwa Zdrowia

5 Schemat wdrażania (Priorytet II PO KL, Działanie 2.3)
Beneficjent systemowy - Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia Realizatorzy – uczelnie kształcące pielęgniarki i położne na studiach pomostowych Beneficjent ostateczny – PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE posiadające świadectwo dojrzałości, będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych

6 Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Poddziałanie Doskonalenie zawodowe kadr medycznych Projekt systemowy: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Oczekiwane efekty: Zwiększenie o 200 % (z do ) liczby pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia pomostowe w ramach PO KL Wskaźnik docelowy: W latach kształceniem pomostowym ma zostać objętych pielęgniarek i położnych Szacowany budżet projektu:

8 Plan działania na lata 2007 - 2008
Oczekiwane rezultaty w 2008 roku: 2700 pielęgniarek i położnych rozpocznie studia pomostowe dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szacowany budżet projektu na rok wynosi zł.

9 Grupy docelowe: pielęgniarki i położne, posiadające świadectwo dojrzałości, będące absolwentami: - pięcioletnich liceów medycznych, - dwuletnich medycznych szkół zawodowych, - dwu i pół-letnich oraz - trzyletnich medycznych szkół zawodowych, zakwalifikowane do odbywania studiów pomostowych

10 Harmonogram działań w roku 2008
przygotowanie projektu, w tym: - przygotowanie założeń merytorycznych - opracowanie budżetu projektu - opracowanie strategii działań informacyjno-promocyjnych Termin: styczeń – kwiecień br. - wypełnienie wniosku o dofinansowanie - ocena formalna wniosku Termin: maj - czerwiec br. - wybór wykonawców projektu zgodnie z prawem zamówień publicznych (podpisanie umowy ramowej oraz umów wykonawczych) Termin: maj - sierpień br.

11 Harmonogram działań w roku 2008
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Termin: styczeń – sierpień br. - przeprowadzenie naboru uczestników studiów pomostowych Termin: czerwiec – sierpień br. - zawarcie indywidualnych umów na dofinansowanie kształcenia ze studentami Termin: wrzesień br. - uruchomienie kształcenia Termin: październik br.

12

13 MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Pielęgniarek i Położnych ul
MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Pielęgniarek i Położnych ul. Miodowa Warszawa tel


Pobierz ppt "„Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google