Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – PO KL na lata 2007-2013 Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – PO KL na lata 2007-2013 Poznań, 27 czerwca 2008 r.

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – PO KL Program, którego celem jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie budowy struktur administracyjnych państwa.

3 Podstawowe dokumenty Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007-2013 System Realizacji PO KL 2007-2013 Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Plan Działania na lata 2007 - 2008

4 Schemat wdrażania (Priorytet II PO KL, Działanie 2.3) Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Instytucja Wdrażająca - Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych Ministerstwa Zdrowia

5 Schemat wdrażania (Priorytet II PO KL, Działanie 2.3) Beneficjent systemowy - Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia Realizatorzy – uczelnie kształcące pielęgniarki i położne na studiach pomostowych Beneficjent ostateczny – PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE posiadające świadectwo dojrzałości, będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych

6 Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych Projekt systemowy: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Oczekiwane efekty: Zwiększenie o 200 % (z 12 000 do 36 000) liczby pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia pomostowe w ramach PO KL Wskaźnik docelowy: W latach 2008 - 2013 kształceniem pomostowym ma zostać objętych 24 000 pielęgniarek i położnych Szacowany budżet projektu: 180 000 000 zł

8 Plan działania na lata 2007 - 2008 Oczekiwane rezultaty w 2008 roku: 2700 pielęgniarek i położnych rozpocznie studia pomostowe dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szacowany budżet projektu na rok 2008 wynosi 6 900 000 zł.

9 Grupy docelowe: pielęgniarki i położne, posiadające świadectwo dojrzałości, będące absolwentami: - pięcioletnich liceów medycznych, - dwuletnich medycznych szkół zawodowych, - dwu i pół-letnich oraz - trzyletnich medycznych szkół zawodowych, zakwalifikowane do odbywania studiów pomostowych

10 Harmonogram działań w roku 2008 przygotowanie projektu, w tym: - przygotowanie założeń merytorycznych - opracowanie budżetu projektu - opracowanie strategii działań informacyjno-promocyjnych Termin: styczeń – kwiecień br. - wypełnienie wniosku o dofinansowanie - ocena formalna wniosku Termin: maj - czerwiec br. - wybór wykonawców projektu zgodnie z prawem zamówień publicznych (podpisanie umowy ramowej oraz umów wykonawczych) Termin: maj - sierpień br.

11 Harmonogram działań w roku 2008 - przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Termin: styczeń – sierpień br. - przeprowadzenie naboru uczestników studiów pomostowych Termin: czerwiec – sierpień br. - zawarcie indywidualnych umów na dofinansowanie kształcenia ze studentami Termin: wrzesień br. - uruchomienie kształcenia Termin: październik br.

12

13 MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Pielęgniarek i Położnych ul. Miodowa 15 00-938 Warszawa tel. 022 53 00 207 e-mail: dep-pp@mz.gov.pl www.mz.gov.pl


Pobierz ppt "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google