Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie wniosku Złożenie wniosku Ocena Umowa o dofinansowanie Realizacja działań Kontrola.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie wniosku Złożenie wniosku Ocena Umowa o dofinansowanie Realizacja działań Kontrola."— Zapis prezentacji:

1

2 Przygotowanie wniosku Złożenie wniosku Ocena

3 Umowa o dofinansowanie Realizacja działań Kontrola

4 Wypłata środków

5 Zachowaj okres trwałości projektu !!!

6

7

8 Wniosek o dofinansowanie projektu Zanim przygotujesz Wniosek o dofinansowanie, musisz przemyśleć, z którego programu będziesz mógł skorzystać i jakiego typu projekt chcesz zrealizować. Firma consultingowa? Poradzę sobie sam?!

9 Złożenie wniosku Pamiętaj o terminach i godzinach! Pamiętaj o wersji elektronicznej!

10 Ocena Twojego projektu Kryteria oceny

11 11 Uwagi ogólne: Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006, Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 jest odpowiedzialna za przygotowanie kryteriów wyboru projektów Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006, Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 jest odpowiedzialna za przygotowanie kryteriów wyboru projektów Kryteria będą stosowane do wszystkich projektów, niezależnie od trybu, w jakim będą wybierane Kryteria będą stosowane do wszystkich projektów, niezależnie od trybu, w jakim będą wybierane Kryteria stanowią załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2007–2013 Kryteria stanowią załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2007–2013

12 12 Po co kryteria? Kryteria oceny projektów są kluczowym instrumentem w toku procedury oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 Kryteria oceny projektów są kluczowym instrumentem w toku procedury oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 Kryteria umożliwią potwierdzenie zgodności przedstawionej propozycji projektu z warunkami formalnymi i merytorycznymi przewidzianymi w danym konkursie Kryteria umożliwią potwierdzenie zgodności przedstawionej propozycji projektu z warunkami formalnymi i merytorycznymi przewidzianymi w danym konkursie Zastosowanie kryteriów umożliwi ocenę realizacji celów RPO WO 2007-2013, rozumianej jako wkład w rozwój społeczno – gospodarczy regionu Zastosowanie kryteriów umożliwi ocenę realizacji celów RPO WO 2007-2013, rozumianej jako wkład w rozwój społeczno – gospodarczy regionu

13 13 W procesie oceny projektów w ramach RPO WO 2007 - 2013 mają zastosowanie dwa rodzaje kryteriów: Kryteria formalne decydujące, czy dany projekt może podlegać dalszej ocenie Kryteria formalne decydujące, czy dany projekt może podlegać dalszej ocenie Kryteria merytoryczne I i II stopnia pozwalające obiektywnie ocenić i zrankingować projekty (pomogą Zarządowi Województwa Opolskiego w wyborze najlepszych projektów) Kryteria merytoryczne I i II stopnia pozwalające obiektywnie ocenić i zrankingować projekty (pomogą Zarządowi Województwa Opolskiego w wyborze najlepszych projektów)

14 14

15 15 Kryteria formalne Kryteria binarne (TAK/NIE) – pozwolą obiektywnie ocenić i wykluczyć nieprawidłowo przygotowane projekty, dlatego zakładano przyjęcie maksymalnie dużej liczby kryteriów binarnych Mogą mieć charakter : Względny / niewypełnienie danego kryterium w momencie złożenia wniosku nie eliminuje go automatycznie z danego konkursu / Względny / niewypełnienie danego kryterium w momencie złożenia wniosku nie eliminuje go automatycznie z danego konkursu / Bezwzględny / spełnienie kryterium jest obowiązkowe / Bezwzględny / spełnienie kryterium jest obowiązkowe / Ocena będzie dokonywana przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. W przypadku szczególnie skomplikowanych projektów, dopuszcza się możliwość udziału ekspertów

16 16 Kryteria merytoryczne I stopnia Są to kryteria binarne (TAK/NIE) Są to kryteria binarne (TAK/NIE) Mają charakter względny lub bezwzględny Mają charakter względny lub bezwzględny Ocena będzie dokonywana przez członków Komisji Konkursowej Ocena będzie dokonywana przez członków Komisji Konkursowej

17 17 Kryteria merytoryczne II stopnia /punktowane/ Ocena merytoryczna będzie przeprowadzana przez członków Komisji Konkursowej oraz ekspertów krajowych Ocena merytoryczna będzie przeprowadzana przez członków Komisji Konkursowej oraz ekspertów krajowych Przyjęte kryteria obiektywizują proces oceny Przyjęte kryteria obiektywizują proces oceny Punktowane są wartości mierzalnych wskaźników /głównie ekonomicznych/ Punktowane są wartości mierzalnych wskaźników /głównie ekonomicznych/

18 18 Kryteria merytoryczne II stopnia – cd. Ocena jest oparta o kryteria specyficzne dla każdego typu projektu Ocena jest oparta o kryteria specyficzne dla każdego typu projektu Każdemu z kryteriów jest przyporządkowana waga, odzwierciedlająca wpływ /ważność/ kryterium na dany obszar interwencji Każdemu z kryteriów jest przyporządkowana waga, odzwierciedlająca wpływ /ważność/ kryterium na dany obszar interwencji Każde kryterium jest punktowane od 1 do 4 punktów Każde kryterium jest punktowane od 1 do 4 punktów

19 19 Obok kryteriów uniwersalnych dla wszystkich rodzajów projektów, w poszczególnych obszarach interwencji będą stosowane kryteria specyficzne dla danego sektora: 1.Badania+Rozwój / Przedsiębiorczość / Innowacje 2.Społeczeństwo Informacyjne 3.Infrastruktura drogowa 4.Infrastruktura transportowa /transport publiczny, lotniska/ 5.Ochrona środowiska /inwestycje wodno – kanalizacyjne/ 6.Ochrona środowiska /gospodarka odpadami, ochrona przeciwpowodziowa, bioróżnorodność/

20 Karta oceny - omówienie Ćwiczenie 2

21 Karta oceny - omówienie Ćwiczenie 3

22 Umowa Wymagania Wskaźniki sankcje

23 realizacja Wymogi Zgodność za założeniami projektu Osiągnięcie zakładanych wskaźników

24 Kontrola Sprawozdania Kto może kontrolować? Co podlega kontroli? Rozliczenie projektu

25 Środki trwałe, budynki Ewidencja środków trwałych Dokumenty księgowe Protokoły odbiorów Dokumentacja przetargowa Oznakowanie/promocja Porównanie kopii i oryginałów

26


Pobierz ppt "Przygotowanie wniosku Złożenie wniosku Ocena Umowa o dofinansowanie Realizacja działań Kontrola."

Podobne prezentacje


Reklamy Google