Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie projektów pilotażowych PO KL Planowane zmiany w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie projektów pilotażowych PO KL Planowane zmiany w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL."— Zapis prezentacji:

1 Badanie projektów pilotażowych PO KL Planowane zmiany w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

2 Główne rekomendacje – uspójnienie formularza wniosku z metodyką PCM Do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL zostaną wprowadzone pola/polecenia dotyczące: analizy ryzyka analizy strategii dojścia do celu ewaluacji i monitoringu wskaźników dla celu ogólnego/celów szczegółowych/rezultatów/ produktów opisu w punkcie Grupy docelowe: wykazywanie beneficjentów pośrednich pokazanie specyfiki potrzeb kobiet i mężczyzn przedstawienia pogłębionej analizy grupy docelowej według zmiennych tj. płeć, wiek, status społeczny, wykształcenie etc. przedstawienie planu rekrutacji z uwzględnieniem planowanych działań promocyjnych

3 Główne rekomendacje – system wyboru projektów Uzupełnienie procedury odwoławczej o możliwość odwołania się od wadliwości przebiegu oceny Wprowadzenie tabeli terminów (harmonogramu) procesu aplikowania o środki Doprecyzowanie zapisów w zakresie oceny dokonywanej przez trzeciego oceniającego W przypadku projektów skierowanych do oceny przez trzeciego oceniającego ocenę będzie stanowiła średnia arytmetyczna punktów z dwóch ocen za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych (oceny trzeciego oceniającego oraz oceny, która była do niej zbliżona)

4 Główne rekomendacje – system wyboru projektów Wprowadzenie możliwości uzupełniania szczegółowo wskazanych uchybień formalnych Wagowy system oceny Obowiązek publicznego losowania członków KOP na posiedzeniu przez Przewodniczącego Obowiązek powoływania asesorów do składu KOP Regulacje umożliwiające dostosowanie harmonogramu realizacji projektu do terminu podpisania umowy o dofinansowanie

5 Główne rekomendacje – system wyboru projektów Zwiększenie kompetencji Przewodniczącego KOP Doprecyzowanie regulacji dotyczących zasięgania opinii ekspertów w trakcie oceny wniosków o dofinansowanie Usprawnienie procesu negocjacji z wnioskodawcą poprzez wprowadzenie standardów negocjacji

6 Główne rekomendacje – Punkty Informacyjno- Promocyjne przy IOK Zwiększenie liczby linii telefonicznych w Punktach, zatrudnienie większej liczby osób Szkolenia, forum internetowe dla pracowników Punktów, przesyłanie odpowiedzi na zapytanie jednej IP do wszystkich pozostałych instytucji Bieżąca aktualizacja, przebudowa stron, dodanie działu z pytaniami i odpowiedziami (FAQ) Jednolity system monitoringu za pomocą ankiety, badanie satysfakcji klientów


Pobierz ppt "Badanie projektów pilotażowych PO KL Planowane zmiany w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google