Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do dnia 13 grudnia 2010 r. zostało podpisanych 1065 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 4 468 519 545,29 PLN, w tym dofinansowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do dnia 13 grudnia 2010 r. zostało podpisanych 1065 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 4 468 519 545,29 PLN, w tym dofinansowanie."— Zapis prezentacji:

1

2 Do dnia 13 grudnia 2010 r. zostało podpisanych 1065 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 4 468 519 545,29 PLN, w tym dofinansowanie UE 2 404 740 568,13 PLN. Stan realizacji RPO – kontraktacja ilościowo

3 Stan realizacji RPO – kontraktacja kwotowo

4 Działania: 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 2.2. Gospodarka odpadami 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Działania: 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 2.2. Gospodarka odpadami 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

5 59 Projektów: 17 Projektów -gospodarka wodno-ściekowa 36 Projektów -infrastruktura w zakresie ochrony powietrza 2 Projekty -infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 4 Projekty -bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Dofinansowanie 134 mln PLN Wykorzystanie środków 28,23 % (na podstawie podpisanych umów) 59 Projektów: 17 Projektów -gospodarka wodno-ściekowa 36 Projektów -infrastruktura w zakresie ochrony powietrza 2 Projekty -infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 4 Projekty -bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Dofinansowanie 134 mln PLN Wykorzystanie środków 28,23 % (na podstawie podpisanych umów) UMOWY Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (stan na 13 grudnia 2010) UMOWY Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (stan na 13 grudnia 2010)

6 PODSUMOWANIE Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (stan na 13 grudnia 2010) PODSUMOWANIE Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (stan na 13 grudnia 2010)

7 8 projektów kluczowych o dofinansowaniu ok. 58 mln PLN Gmina Mogilno „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie” – dotacja 5,3 mln PLN. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o. o. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” – dotacja 10,7 mln PLN. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. „ Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek” – dotacja 3,9 mln PLN. 8 projektów kluczowych o dofinansowaniu ok. 58 mln PLN Gmina Mogilno „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Mogilnie” – dotacja 5,3 mln PLN. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o. o. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” – dotacja 10,7 mln PLN. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. „ Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta Włocławek” – dotacja 3,9 mln PLN. UMOWY Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (Projekty kluczowe) UMOWY Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (Projekty kluczowe)

8 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu – „Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu pompowym i ewakuacyjnym” – dwa projekty na łączną kwotę dotacji 4,8 mln PLN. Powiat Włocławski „Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka-Stary Brześć” – dotacja 0,9 mln PLN. Miasto Bydgoszcz „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń” – dotacja 1,4 mln PLN. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia” – dotacja 31,6 PLN Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu – „Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej – w ugrupowaniu pompowym i ewakuacyjnym” – dwa projekty na łączną kwotę dotacji 4,8 mln PLN. Powiat Włocławski „Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w ciągu drogi powiatowej nr 2906 Polówka-Stary Brześć” – dotacja 0,9 mln PLN. Miasto Bydgoszcz „Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą połączeniowo-blokującą i innych miejsc wału przeciwpowodziowego Fordon-Łoskoń” – dotacja 1,4 mln PLN. Gmina Miasto Golub-Dobrzyń „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Golubia-Dobrzynia” – dotacja 31,6 PLN UMOWY Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (Projekty kluczowe c.d.) UMOWY Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska (Projekty kluczowe c.d.)

9 „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Osiedla Mieszkaniowego "Tuszyny" w Koronowie” – Gmina Koronowo „Budowa magistrali wodociągowej PE D280 w ul. Podgórnej w Brodnicy” – Gmina Miasta Brodnicy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, przyłączami oraz kanałem tłocznym w pasie drogowym ulic: Kazimierza Wielkiego, Ks. Wieczorka, Górczyńskiego, Franciszkańskiej, Moniuszki, Paderewskiego, Toruńskiej, Chopina w mieście Radziejów” – Gmina Miasto Radziejów „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork” – Gmina Więcbork „Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biopaliwami” – Gmina Drzycim „Termomodernizacja budynku"B" Publicznej Szkoły Nr 1 w Radziejowie ” – Gmina Miasto Radziejów „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3, Centrum Kultury i Sztuki oraz Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim” – Gmina Sępólno Krajeńskie „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim” – Gmina Sępólno Krajeńskie „Usprawnienie instalacji ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 Sępólnie Krajeńskim” – Gmina Sępólno Krajeńskie „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Osiedla Mieszkaniowego "Tuszyny" w Koronowie” – Gmina Koronowo „Budowa magistrali wodociągowej PE D280 w ul. Podgórnej w Brodnicy” – Gmina Miasta Brodnicy „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, przyłączami oraz kanałem tłocznym w pasie drogowym ulic: Kazimierza Wielkiego, Ks. Wieczorka, Górczyńskiego, Franciszkańskiej, Moniuszki, Paderewskiego, Toruńskiej, Chopina w mieście Radziejów” – Gmina Miasto Radziejów „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork” – Gmina Więcbork „Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biopaliwami” – Gmina Drzycim „Termomodernizacja budynku"B" Publicznej Szkoły Nr 1 w Radziejowie ” – Gmina Miasto Radziejów „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3, Centrum Kultury i Sztuki oraz Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim” – Gmina Sępólno Krajeńskie „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim” – Gmina Sępólno Krajeńskie „Usprawnienie instalacji ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 Sępólnie Krajeńskim” – Gmina Sępólno Krajeńskie PROJEKTY ZREALIZOWANE Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

10 WSKAŹNIKI PRODUKTU Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

11 WSKAŹNIKI REZULTATU Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

12 Konkursy ogłoszone w 2010 roku: 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Alokacja 13 285 133,00 EURO, czyli 54 077 133,88 PLN. Złożono 24 wnioski na kwotę dofinansowania 109 375 171,34 PLN zatwierdzonych zostało 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 42 887 150,90 PLN. 2.2. Gospodarka odpadami Alokacja 14 000 000,00 EURO, czyli 57 748 600,00 PLN. Złożono 17 wniosków na kwotę dofinansowania 83 350 333,22 PLN zatwierdzonych zostało 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 52 281 212,62 PLN. 2.2. Gospodarka odpadami (2010) Alokacja 4 530 114,00 EURO, czyli 18 032 571,79 PLN. Złożono 9 wniosków na kwotę dofinansowania 19 496 132,39 PLN - ocena formalna trwa nadal 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Alokacja 14 201 509,65 EURO czyli 56 700 947,41 PLN Złożono 39 wniosków na kwotę dofinansowania 62 977 033,35 PLN zatwierdzone zostały 32 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 55 329 682,16 PLN. Konkursy ogłoszone w 2010 roku: 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Alokacja 13 285 133,00 EURO, czyli 54 077 133,88 PLN. Złożono 24 wnioski na kwotę dofinansowania 109 375 171,34 PLN zatwierdzonych zostało 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 42 887 150,90 PLN. 2.2. Gospodarka odpadami Alokacja 14 000 000,00 EURO, czyli 57 748 600,00 PLN. Złożono 17 wniosków na kwotę dofinansowania 83 350 333,22 PLN zatwierdzonych zostało 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 52 281 212,62 PLN. 2.2. Gospodarka odpadami (2010) Alokacja 4 530 114,00 EURO, czyli 18 032 571,79 PLN. Złożono 9 wniosków na kwotę dofinansowania 19 496 132,39 PLN - ocena formalna trwa nadal 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Alokacja 14 201 509,65 EURO czyli 56 700 947,41 PLN Złożono 39 wniosków na kwotę dofinansowania 62 977 033,35 PLN zatwierdzone zostały 32 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 55 329 682,16 PLN. OGŁOSZONE KONKURSY Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska OGŁOSZONE KONKURSY Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

13 Konkursy ogłoszone w 2010 roku: 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Alokacja 12 792 448,00 EURO, czyli 51 075 127,00 PLN. Złożono 13 wniosków na kwotę dofinansowania 29 080 438,84 PLN zatwierdzonych zostało 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 16 549 724,08 PLN. 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Alokacja 5 608 031,00 EURO, czyli 22 454 556,12 PLN. Złożono 3 wnioski na kwotę dofinansowania 3 975 783,35 PLN - trwa nadal oceny formalna 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Alokacja 4 755 019,00 EURO, czyli 18 897 872,01 PLN Konkurs ogłoszony 27.10.2010 Nabór od 9 maja 2011 r. Konkursy ogłoszone w 2010 roku: 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Alokacja 12 792 448,00 EURO, czyli 51 075 127,00 PLN. Złożono 13 wniosków na kwotę dofinansowania 29 080 438,84 PLN zatwierdzonych zostało 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 16 549 724,08 PLN. 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Alokacja 5 608 031,00 EURO, czyli 22 454 556,12 PLN. Złożono 3 wnioski na kwotę dofinansowania 3 975 783,35 PLN - trwa nadal oceny formalna 2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych Alokacja 4 755 019,00 EURO, czyli 18 897 872,01 PLN Konkurs ogłoszony 27.10.2010 Nabór od 9 maja 2011 r. OGŁOSZONE KONKURSY Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska OGŁOSZONE KONKURSY Oś 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

14 Działania: 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska (podpisano 7 umów) 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Działania: 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska (podpisano 7 umów) 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

15 PODSUMOWANIE Działanie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska (stan na 13 grudnia 2010) PODSUMOWANIE Działanie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska (stan na 13 grudnia 2010)

16 Konkursy ogłoszone w 2010 roku: 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów środowiska Alokacja 2 500 000,00 euro, czyli 9 689 750,00 PLN. Konkurs ogłoszony 30.04.2010 (nabór otwarty) Złożono 26 wniosków na kwotę dofinansowania 20 407 314,27 PLN - trwa nadal ocena formalna Konkursy ogłoszone w 2010 roku: 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów środowiska Alokacja 2 500 000,00 euro, czyli 9 689 750,00 PLN. Konkurs ogłoszony 30.04.2010 (nabór otwarty) Złożono 26 wniosków na kwotę dofinansowania 20 407 314,27 PLN - trwa nadal ocena formalna OGŁOSZONE KONKURSY Oś 5. Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów środowiska OGŁOSZONE KONKURSY Oś 5. Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów środowiska

17 www.mojregion.eu rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie.pl www.mojregion.eu rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Do dnia 13 grudnia 2010 r. zostało podpisanych 1065 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 4 468 519 545,29 PLN, w tym dofinansowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google