Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Folwark zwierz ę cy Cho ć pó ź niej roztył si ę, nadal miał dostojny wygl ą d oraz m ą dry i dobrotliwy wyraz ryja. Cieszył si ę w ś ród zwierz ą t wielkim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Folwark zwierz ę cy Cho ć pó ź niej roztył si ę, nadal miał dostojny wygl ą d oraz m ą dry i dobrotliwy wyraz ryja. Cieszył si ę w ś ród zwierz ą t wielkim."— Zapis prezentacji:

1

2 Folwark zwierz ę cy

3 Cho ć pó ź niej roztył si ę, nadal miał dostojny wygl ą d oraz m ą dry i dobrotliwy wyraz ryja. Cieszył si ę w ś ród zwierz ą t wielkim powa ż aniem. Był twórc ą idei równo ś ci wszystkich zwierz ą t i buntu przeciwko człowiekowi oraz duchowym przywódc ą rewolucji (zmarł przed jej wybuchem) Major - Snowball: Knur bardziej wygadany, ruchliwy i bystrzejszy od Napoleona, lecz nie maj ą cy tak silnego charakteru. opracował plany obrony folwarku przed lud ź mi. opracował plany budowy wiatraka. Kwestia ta doprowadziła do konfliktu z Napoleonem. Kiedy Snowball, przekonywał zwierz ę ta do swojego pomysłu, Napoleon przep ę dził go z folwarku.

4 Napoleon - Podst ę pnie ukrył szczeni ę ta, które wychował na gro ź ne i bezwzgl ę dne psy i u ż ył do przep ę dzenia Snowballa. Przypisał sobie pomysł budowy wiatraka, a przy u ż yciu propagandy kreował si ę na troskliwego i skutecznego przywódc ę. Squealer : Niewielki i gruby, lecz ruchliwy knur o okr ą głych policzkach Posiadał przenikliwy głos oraz dar wymowy, który wykorzystywał, by umacnia ć pozycj ę Napoleona

5 Boxer - Ko ń poci ą gowy, wysoki, muskularny, o niezwykłej sile.Cieszył si ę powa ż aniem w ś ród zwierz ą t ze wzgl ę du na niezłomny charakter Jego ż yciow ą ambicj ą było uko ń czenie budowy wiatraka przed odej ś ciem na emerytur ę. Nie słuchał przestróg innych zwierz ą t, pomimo dokuczliwego bólu kopyta ukrywał swoje cierpienie i nadal ci ęż ko pracował. Pewnego dnia został podst ę pnie wywieziony do ko ń skiej jatki. Squealer przedstawił zaniepokojonym zwierz ę tom kłamliw ą wersj ę ś mierci Boxera, zapewniaj ą c, ż e został on zawieziony do szpitala i jest pod doskonał ą opiek ą. Mollie - Ładna biała klacz, która za panowania pana Jonesa była zaprz ę gana do bryczki. Była pró ż na, niezbyt m ą dra, lubiła si ę stroi ć i wdzi ę czy ć Uciekła z folwarku, by słu żą c ludziom, dostawa ć swój ulubiony cukier i mie ć wplatane w grzyw ę kolorowe wst ąż ki.

6 Mr Jones- Wła ś ciciel folwarku, wygnany z niego przez zbuntowane zwierz ę ta. Dawniej był on surowym, lecz dobrym gospodarzem. Po przegranym procesie podupadł finansowo, zacz ą ł nadu ż ywa ć alkoholu, zaniedbywał swoje gospodarstwo. Całymi dniami przesiadywał w fotelu lub wylegiwał si ę na sofie, nie interesuj ą c si ę prac ą parobków i losem zwierz ą t.

7 Akcja -

8 Ksi ąż ka nawi ą zuje do wydarze ń historycznych i obrazuje stalinizm w Europie

9 Opisuje ona również rzadko poruszany temat jakim jest człowieczeństwo

10 Opracowali: Remigiusz Kryger oraz Filip Heckel D Źródła: google grafika http://www.edulandia.pl/


Pobierz ppt "Folwark zwierz ę cy Cho ć pó ź niej roztył si ę, nadal miał dostojny wygl ą d oraz m ą dry i dobrotliwy wyraz ryja. Cieszył si ę w ś ród zwierz ą t wielkim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google