Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wycieczka krajoznawcza po Wrocławiu 4-5 stycznia 2011 r. 4-5.01.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wycieczka krajoznawcza po Wrocławiu 4-5 stycznia 2011 r. 4-5.01.2011."— Zapis prezentacji:

1 Wycieczka krajoznawcza po Wrocławiu 4-5 stycznia 2011 r. 4-5.01.2011

2 Uczestnicy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego

3 Cele wycieczki: Poznawanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naukowego Wrocławia poprzez zwiedzanie miasta i jego zabytków. Poznawanie zastosowań technologii informatycznych poprzez obserwację prezentacji multimedialnych w Panoramie Racławickiej i Wrocławskim ZOO. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz rozbudzanie poczucia odpowiedzialności poprzez udział w zajęciach edukacyjnych we Wrocławskim ZOO. Poznawanie miejsc związanych z historią powstawania miasta oraz legend związanych z Wrocławiem.

4 Pierwszy przystanek: Rotunda Panoramy Racławickiej, gdzie

5 cofnęliśmy się w czasie do roku 1794 i znaleźliśmy się na polu bitwy pod Racławicami

6 Wysłuchaliśmy wykładu

7 Podziwialiśmy makietę bitwy

8 oraz malowidło

9 Następnie zwiedziliśmy Aulę Leopoldina

10

11 oraz podziwialiśmy widoki z Wieży Matematycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

12

13

14 W drodze do planetarium zwiedziliśmy Pergolę przy Hali Stulecia

15 W Planetarium wysłuchaliśmy krótkiego wykładu, a następnie obejrzeliśmy pokaz

16 Drugi dzień naszej wycieczki rozpoczęliśmy zajęciami we Wrocławskim ZOO

17 Wspólnie z Panią przewodnik odwiedziliśmy pawilony Małpiarni.

18 Mieliśmy okazję przyjrzeć się z bliska małpom zwierzokształtnym oraz człekokształtnym. Ulubieńcami naszych uczniów zostały kilkunastocentymetrowe Uisititi białouche.

19

20

21

22 Odwiedziliśmy również małpią kuchnię…

23 Ciekawostką okazało się, że nie samym bananem małpa żyje…

24 Kolejnym przystankiem podczas naszej wycieczki było Ossolineum, w którym przechowywany jest rękopis Pana Tadeusza

25 Zobaczyliśmy również inne cenne zabytki literackie

26

27 Po Wrocławskim Rynku odbyliśmy szybki spacer, w trakcie którego poznaliśmy pełne tajemnic i niesamowitych historii takie miejsca jak: więzienie miejskie, Jatki i Rzeźnika Sadełko, Pręgierz, Ostrów Tumski oraz Katedrę św. Jana Chrzciciela, Kościół NMP na Piasku.

28 Nasze refleksje po wycieczce

29 Wycieczka po Wroc ł awiu by ł a bardzo ciekawa i cho ć od urodzenia mieszkam we Wroc ł awiu, to wielu miejsc nigdy nie widzia ł am. Dominika Gryczewska kl. 6b

30 Wycieczka po naszym wspania ł ym mie ś cie przynios ł a nam wiele rado ś ci, pomimo ż e mieszkamy tu od urodzenia i bardzo dobrze znamy nasz kochany i wspania ł y Wroc ł aw. Jeste ś my dumni z naszego miasta, które posiada tak wiele zabytków i ciekawych miejsc. Urszula Banda, kl. 6b

31 Chcia ł bym jeszcze kiedy ś pój ść na tak ą wycieczk ę, mimo ż e mieszkam we Wroc ł awiu. Mi ł o by ł o dowiedzie ć si ę czego ś ciekawego o mie ś cie, w którym si ę mieszka wiele lat, a i tak nie wie si ę o nim wszystkiego i nie zna wszystkich dróg. Szymon Sudo ł, kl. 6b

32 W wycieczce najbardziej podoba ł o mi si ę zoo, poniewa ż dowiedzia ł am si ę, jakim zwierz ę tom grozi wygini ę cie i co mo ż emy robi ć, aby do tego nie dosz ł o. Na wycieczce podoba ł o mi si ę, by ł o ciekawie i interesuj ą co. Asia Sznerch, kl.6b

33 Wycieczka by ł a bardzo ciekawa i du ż o si ę na niej dowiedzia ł am. Chcia ł abym jeszcze niejeden raz pojecha ć na tak ą wycieczk ę. Moim zdaniem takie lekcje s ą ciekawe i powinny by ć organizowane cz ęś ciej, gdy ż naprawd ę bardzo du ż o potrafi ą nauczy ć.

34 Galeria prac plastycznych

35 Klaudia Kubiak, kl. 6b

36 Damian Kosi ń ski, kl. 6b

37 Dominika Gryczewska, kl. 6b

38 Krystian Barni ń ski kl. 6b

39 Dziękujemy


Pobierz ppt "Wycieczka krajoznawcza po Wrocławiu 4-5 stycznia 2011 r. 4-5.01.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google