Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Woda pokrywa 71 % powierzchni Ziemi – te 1,3 miliardów m 3 mas wody decyduje o ziemskim ż yciu. 2011-02-28.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Woda pokrywa 71 % powierzchni Ziemi – te 1,3 miliardów m 3 mas wody decyduje o ziemskim ż yciu. 2011-02-28."— Zapis prezentacji:

1

2 Woda pokrywa 71 % powierzchni Ziemi – te 1,3 miliardów m 3 mas wody decyduje o ziemskim ż yciu. 2011-02-28

3 Woda to jeden z ż ywio ł ów bez którego nie ma ż ycia, gdy ż woda to nie tylko woda pitna, ale tak ż e jest wykorzystywana do przemys ł u, rolnictwa i do ró ż nych procesów z ł o ż onych. Mi ę dzy innymi z tego powodu tereny ubogie w wod ę nie s ą zaludnione lub cierpi ą bied ę i g ł ód. To w ł a ś nie z tego powodu nie kolonizujemy Ksi ęż yca, i jak dot ą d nie odkryli ś my alternatywnej planety sprzyjaj ą cej ż yciu. Woda to ż ycie, bez wzgl ę du na posta ć i jej wp ł yw zawsze jest niezb ę dna do funkcjonowania ż ycia. Woda jest budulcem naszego cia ł a w dwóch trzecich masy, jest nieodzownym sk ł adnikiem ż ycia zarówno cz ł owieka, jak i zwierz ą t oraz ro ś lin, a co za tym idzie istnienia ś wiata w aktualnej znanej nam postaci.

4 Tereny ubogie w wod ę nie s ą zaludnione lub cierpi ą bied ę i g ł ód.

5

6 Woda jest budulcem naszego cia ł a w dwóch trzecich masy, jest nieodzownym sk ł adnikiem ż ycia zarówno cz ł owieka, jak i zwierz ą t.

7

8

9 skraplacze

10

11 A poniewa ż z pustego sam Salomon nie naleje, musimy znale źć sposoby oszcz ę dzania i uzdatniania wody, któr ą mamy.

12 Ź ród ł a wykorzystane w prezentacji: www.tessart.pl www.wodadlazdrowia.pl www.sos.wwf.pl www.tvp.info/informacje/nauka/h2o-bez-niej-nie-ma-zycia


Pobierz ppt "Woda pokrywa 71 % powierzchni Ziemi – te 1,3 miliardów m 3 mas wody decyduje o ziemskim ż yciu. 2011-02-28."

Podobne prezentacje


Reklamy Google