Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ur. 15 sierpnia 1898 w Ż merynce na Podolu, zm. 2 lipca 1966 w Warszawie – polski poeta pochodzenia ż ydowskiego autor wielu znanych bajek i wierszy dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ur. 15 sierpnia 1898 w Ż merynce na Podolu, zm. 2 lipca 1966 w Warszawie – polski poeta pochodzenia ż ydowskiego autor wielu znanych bajek i wierszy dla."— Zapis prezentacji:

1 Ur. 15 sierpnia 1898 w Ż merynce na Podolu, zm. 2 lipca 1966 w Warszawie – polski poeta pochodzenia ż ydowskiego autor wielu znanych bajek i wierszy dla dzieci, satyrycznych tekstów dla doros ł ych, a tak ż e t ł umacz literatury rosyjskiej. By ł wnukiem warszawskiego ksi ę garza i wydawcy Bernarda Lesmana, a przy tym stryjecznym bratem poety Boles ł awa Le ś miana który wymy ś li ł literacki pseudonim "Brzechwa" (nawi ą zanie do cz ęś ci strza ł y). Ur. 15 sierpnia 1898 w Ż merynce na Podolu, zm. 2 lipca 1966 w Warszawie – polski poeta pochodzenia ż ydowskiego autor wielu znanych bajek i wierszy dla dzieci, satyrycznych tekstów dla doros ł ych, a tak ż e t ł umacz literatury rosyjskiej. By ł wnukiem warszawskiego ksi ę garza i wydawcy Bernarda Lesmana, a przy tym stryjecznym bratem poety Boles ł awa Le ś miana który wymy ś li ł literacki pseudonim "Brzechwa" (nawi ą zanie do cz ęś ci strza ł y). 1

2 Jan Brzechwa m ł odo ść sp ę dzi ł na Kresach Wschodnich, podró ż uj ą c ze sw ą rodzin ą. Jego ojciec, Aleksander, by ł in ż ynierem kolejowym. Brzechwa uko ń czy ł Zak ł ad Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie, a nast ę pnie, po przyje ź dzie do Warszawy – Wydzia ł Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocze ś nie z zapisaniem si ę na studia wst ą pi ł do 36 Pu ł ku Piechoty Legii Akademickiej i jako ochotnik uczestniczy ł w latach 1920-1921 w wojnie polsko-bolszewickiej. Z zawodu by ł adwokatem w latach 1924-1939 radca prawny ZAiKS-u. Specjalista w dziedzinie prawa autorskiego, które wybra ł jako specjalizacj ę studiów. Jako specjalista prawa autorskiego reprezentowa ł w s ą dzie m.in. Zenona Przesmyckiego w sprawie tocz ą cej si ę przeciwko poecie Tadeuszowi Piniemu, który poprzez wydanie edycji dzie ł Cypriana Kamila Norwida bez zgody w ł a ś ciciela praw autorskich, Przesmyckiego, naruszy ł jego prawa do spu ś cizny po Norwidzie. Z zawodu by ł adwokatem w latach 1924-1939 radca prawny ZAiKS-u. Specjalista w dziedzinie prawa autorskiego, które wybra ł jako specjalizacj ę studiów. Jako specjalista prawa autorskiego reprezentowa ł w s ą dzie m.in. Zenona Przesmyckiego w sprawie tocz ą cej si ę przeciwko poecie Tadeuszowi Piniemu, który poprzez wydanie edycji dzie ł Cypriana Kamila Norwida bez zgody w ł a ś ciciela praw autorskich, Przesmyckiego, naruszy ł jego prawa do spu ś cizny po Norwidzie. 2

3 Brzechwa jeszcze jako nastolatek zadebiutowa ł w 1915, kiedy to opublikowa ł swoje pierwsze wiersze w piotrogrodzkim "Sztandarze" oraz w kijowskich "K ł osach Ukrai ń skich Po demobilizacji w 1920 i rozpocz ę ciu studiów prawniczych zacz ął dorabia ć jako autor tekstów satyrycznych oraz piosenek i skeczy. Wspó ł pracowa ł wówczas z takimi znanymi kabaretami, jak m.in.: Qui Pro Quo. Pos ł ugiwa ł si ę najcz ęś ciej pseudonimami Szer-Sze ń. Pierwszy tomik wierszy dla dzieci – Ta ń cowa ł a ig ł a z nitk ą wydano w 1938. Rok po wydaniu pierwszego tomu z wierszami dla dzieci, w 1939 wydano tom Kaczka Dziwaczka. Na lata II wojny ś wiatowej przypada jeden z najwa ż niejszych okresów twórczo ś ci bajkopisarza – napisa ł on w tym czasie takie utwory, jak m.in. Akademia Pana Kleksa czy Pan Drops i jego trupa. Dwie ksi ąż ki kontynuuj ą ce Akademi ę... (Podró ż e Pana Kleksa i Tryumf Pana Kleksa) napisa ł kolejno w 1961 i w 1965. Brzechwa jeszcze jako nastolatek zadebiutowa ł w 1915, kiedy to opublikowa ł swoje pierwsze wiersze w piotrogrodzkim "Sztandarze" oraz w kijowskich "K ł osach Ukrai ń skich Po demobilizacji w 1920 i rozpocz ę ciu studiów prawniczych zacz ął dorabia ć jako autor tekstów satyrycznych oraz piosenek i skeczy. Wspó ł pracowa ł wówczas z takimi znanymi kabaretami, jak m.in.: Qui Pro Quo. Pos ł ugiwa ł si ę najcz ęś ciej pseudonimami Szer-Sze ń. Pierwszy tomik wierszy dla dzieci – Ta ń cowa ł a ig ł a z nitk ą wydano w 1938. Rok po wydaniu pierwszego tomu z wierszami dla dzieci, w 1939 wydano tom Kaczka Dziwaczka. Na lata II wojny ś wiatowej przypada jeden z najwa ż niejszych okresów twórczo ś ci bajkopisarza – napisa ł on w tym czasie takie utwory, jak m.in. Akademia Pana Kleksa czy Pan Drops i jego trupa. Dwie ksi ąż ki kontynuuj ą ce Akademi ę... (Podró ż e Pana Kleksa i Tryumf Pana Kleksa) napisa ł kolejno w 1961 i w 1965. 3

4 1946 – Akademia Pana Kleksa 1961 – Podróże Pana Kleksa 1965 – Tryumf Pana Kleksa 4

5 Na straganie Kaczka dziwaczka Entliczek-pentliczek Ryby, żaby i raki Katar Samochwała Kłamczucha Skarżypyta Leń Tańcowała igła z nitką Sum Jajko Na straganie Kaczka dziwaczka Entliczek-pentliczek Ryby, żaby i raki Katar Samochwała Kłamczucha Skarżypyta Leń Tańcowała igła z nitką Sum Jajko 5

6 6

7 7 Opracowała: Patrycja Rutana Klasa VI Opracowała: Patrycja Rutana Klasa VI


Pobierz ppt "Ur. 15 sierpnia 1898 w Ż merynce na Podolu, zm. 2 lipca 1966 w Warszawie – polski poeta pochodzenia ż ydowskiego autor wielu znanych bajek i wierszy dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google