Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ź ród ł a: Google Grafika i www.ekologia.pl Ma ł y konik Klacz o imieniu Thumbelina (Calineczka), ma jedynie pó ł metra wzrostu i przysz ł a na ś wiat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ź ród ł a: Google Grafika i www.ekologia.pl Ma ł y konik Klacz o imieniu Thumbelina (Calineczka), ma jedynie pó ł metra wzrostu i przysz ł a na ś wiat."— Zapis prezentacji:

1

2 Ź ród ł a: Google Grafika i www.ekologia.pl

3 Ma ł y konik Klacz o imieniu Thumbelina (Calineczka), ma jedynie pó ł metra wzrostu i przysz ł a na ś wiat w 2001 roku na ameryka ń skiej farmie, w St. Louis która zajmuje si ę hodowl ą miniaturowych kucy; w 2006 roku trafi ł a do Ksi ę gi Rekordów Guinessa jako najmniejszy ko ń ś wiata.

4 Mini - mysz Ryjówka etruska (Suncus etruscus) to najmniejszy ssak na ś wiecie – zwierz ą tko to wa ż y zaledwie 2 gramy i mierzy 4 cm d ł ugo ś ci. Wyst ę puje w po ł udniowej Europie, po ł udniowej Azji i pó ł nocnej Afryce.ssak

5 Ś mier ć w mgnieniu oka Osa morska (Chironex fleckeri) to najgro ź niejsza meduza ś wiata. Jej jad mo ż e zabi ć w ci ą gu 10 minut, a jedna kropla truj ą cej substancji jest w stanie b ł yskawicznie u ś mierci ć nawet 60 osób. Wyst ę puje u wybrze ż y Australii oraz po ł udniowo-wschodniej Azji.

6 Medal za wytrwa ł o ść Je ż eli zwierz ę tom przyznawano by medale, to rybitwa popielata dosta ł aby ten za wytrwa ł o ść : co roku pokonuje ponad 70 tysi ę cy kilometrów. To najd ł u ż sza w ę drówka w ś wiecie zwierz ą t! Ten niewielki ptak w ci ą gu ż ycia by ł by w stanie dolecie ć na ksi ęż yc ponad 5 razy.

7 L ą dowy sprinter Bezapelacyjnie Najszybszym zwierz ę ciem l ą dowym jest gepard (Acinonyx jubatus). Ten wspania ł y sprinter potrafi w ci ą gu kilku sekund osi ą gn ąć pr ę dko ść 72 km/h, a w punkcie kulminacyjnym, w pogodni za zdobycz ą nawet 120 km/h. Jednak gepard nie jest zbyt wytrzyma ł y. Po 300, 400 metrach musi si ę zatrzyma ć, by wyrówna ć oddech.

8 Szybki jak b ł yskawica Gepard króluje na l ą dzie, w wodzie prym wiedzie ż aglica, a w powietrzu? Bezsprzecznie najszybszym ptakiem, ale i zwierz ę ciem na ś wiecie jest sokó ł w ę drowny (Falco peregrinus). Je ś li chodzi o pr ę dko ść, sokó ł w ę drowny nie ma sobie równych. Podczas normalnego lotu potrafi osi ą gn ąć pr ę dko ść ok. 100 km/h. W trakcie polowania spadaj ą na swoj ą ofiar ę lotem pikowym z zawrotn ą pr ę dko ś ci ą nawet do 360 km/h.

9 Z ł oto za skok w dal Z ł oty medal za najbardziej spektakularny skok otrzymuje... pch ł a! Ten ma ł y owad potrafi skoczy ć na odleg ł o ść 350 razy d ł u ż sz ą i 220 razy wy ż sz ą ni ż jej cia ł o. Wynika to z tego, ż e pch ł y maj ą w mi ęś niach ko ń czyn tylnych specjalny zwi ą zek gromadz ą cy energi ę kinetyczn ą, która w nag ł ych przypadkach ca ł kowicie si ę uwalnia. Gdyby cz ł owiek dysponowa ł takimi warunkami, to rekord skoku w dal wynosi ł by ponad 240 metrów, a skoku wzwy ż – a ż 21 metrów.owadenergi ę kinetyczn ą

10 Psi Olbrzym Najwi ę kszym psem ś wiata jest Gigant George, czyli Gigantyczy Jerzy, pochodz ą cy z Arizony. Mierzy on 1 metr i 9 cm w k łę bie, czyli od ł opatek do pod ł o ż a, 2 metry i 20 cm od nosa do ko ń ca ogona oraz wa ż y 111 kg!

11 KONIEC autor: Zofia Eckert


Pobierz ppt "Ź ród ł a: Google Grafika i www.ekologia.pl Ma ł y konik Klacz o imieniu Thumbelina (Calineczka), ma jedynie pó ł metra wzrostu i przysz ł a na ś wiat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google