Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie Regiony 2020+ Warunki dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie Regiony 2020+ Warunki dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji."— Zapis prezentacji:

1 Polskie Regiony 2020+ Warunki dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Szczecin, 7 października 2015 r. Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju

2 Uwarunkowania 2014-2020 Polityka spójności(EFRR, EFS, FS) 82,5 mld euro 32,1 mld euro ok. 4,9 mld euro Wspólna polityka rolna (EFFROW, EFR) Zobowiązania wynikające ze strategii Europa 2020/Krajowego Programu Reform: 71% osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę 1,7 % PKB Unii na inwestycje w badania i rozwój zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 79,5 zwiększenie udziału energii z OZE do 15% zmniejszenie zużycia energii do 96 Mtoe ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do 4,5% co najmniej 45% osób w wieku 30-34 z wykształceniem wyższym zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 1,5 mln Zatrudnienie Badania i rozwój Zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii Edukacja Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

3 Regionalne Programy Operacyjne Budżet (mln EUR) *Środki na RPO Województwa Mazowieckiego stanowią około 55% całkowitej alokacji dla tego regionu. Pozostała kwota przeznaczona będzie w programach krajowych. Łączna alokacja na 16 RPO wynosi 31,3 mld euro środków z EFRR i EFS.

4 Umocnienie samorządu województwa dodatkowe obowiązki np. regionalne plany transportowe, regionalne specjalizacje, WPGO itp. dalsza decentralizacja funduszy strukturalnych (np. EFS) rosnące kompetencje w zarządzaniu strategicznym własne narzędzia wdrożeniowe np. regionalne programy strategiczne, kontrakty samorządowe nowe „generacje” SRW

5  kontrakt terytorialny  Krajowa polityka miejska  programy rozwoju na poziomie gminnym i powiatowym  strategie rozwoju dla obszarów funkcjonalnych  „związek metropolitalny”  strategie ponadregionalne  regionalne „polityki miejskie” (RIT, ZPT, ZIT-bis itp.)  pojęcie MOFOW Nowe uwarunkowania o wpływie na przyszłość

6 Finansowanie zadań wzrost udziału w PIT/ CIT – komu zabrać? nowe daniny publiczne? Krajowy Funduszu Rozwoju Regionalnego? zwiększenie poziomu samorządności finansowej regionu STATUS QUO powiatom? budżetowi państwa? podatek regionalny? „janosikowym”? „kopertami resortowymi”? zasilany większa swoboda w dysponowaniu dotacjami?

7 Rząd vs. Samorząd jakie wpływy rządu w regionie? czy potrzebny koordynator rządowy polityki rozwoju w terenie? czy jest wymagana zmiana roli KWRiST? województwo powiat gmina hierarchizacja JST? czy ograniczyć pozycję wojewodów?

8 Rząd vs. Samorząd jakie wpływy rządu w regionie? czy potrzebny koordynator rządowy polityki rozwoju w terenie? czy jest wymagana zmiana roli KWRiST? województwo powiat gmina czy ograniczyć pozycję wojewodów? Trójstopniowy czy dwustopniowy samorząd terytorialny?

9 Rząd vs. Samorząd Czy może wystarczy usprawnić mechanizm Kontraktu Terytorialnego?

10 Zarządzanie obszarami funkcjonalnymi Jak nimi zarządzać? Czy wymagają upodmiotowienia? Czy może odpowiedzią powinno być usprawnienie istniejących narzędzi – strategii ponadregionalnych, strategii dla obszarów funkcjonalnych?

11 Zarządzanie obszarami funkcjonalnymi ZIT wojewódzki ZIT subregionalny miejskie obszary funkcjonalne i obszary metropolitalne ustawa o związku metropolitalnym, strategie ZIT a strategie MOFOW? jaka powinna być relacja pomiędzy nimi?

12  korekta „niedoskonałości” planowania kraj-region  usprawnienie systemu zarządzania rozwojem na poziomie regionalnym i lokalnym  Komisja kodyfikacyjna  Zwiększenie efektywności instrumentów terytorialnych np. kontraktu terytorialnego  Zmiana ustawy o zppr Kierunki spodziewanych zmian

13 Województwa w 2020 r. 13

14 Dziękuję za uwagę www.mir.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Pobierz ppt "Polskie Regiony 2020+ Warunki dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google