Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego"— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020
Regiony, Miasta, Obszary wiejskie

2 KSRR a województwo wielkopolskie
Podstawowe pytania Jak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego widzi problemy Wielkopolski? Jaką ofertą dla nas jest proponowany w strategii pakiet instrumentów w ramach poszczególnych celów? Czy satysfakcjonuje nas proponowany w strategii system jej realizacji?

3 KSRR a województwo wielkopolskie
Jak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego widzi problemy Wielkopolski? Jaką ofertą dla nas jest proponowany w strategii pakiet instrumentów w ramach poszczególnych celów? Czy satysfakcjonuje nas proponowany w strategii system jej realizacji?

4 Główne potencjały rozwojowe Wielkopolski wyszczególnione w KSRR
Korzystne położenie geograficzne Zróżnicowana struktura gospodarcza Wysoki poziom technologiczny Korzystne warunki inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

5 Obszary miejskie najważniejsze dla rozwoju regionalnego wyróżnione w KSRR
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa ? Brak aglomeracji kalisko-ostrowskiej

6 Efekty stosowania granic administracyjnych na poziomie podregionów, do określania obszarów wsparcia Na przykładzie wyznaczania obszarów przygranicznych ! ? ! ? ! ? !

7 Obszary w Wielkopolsce zagrożone marginalizacją, pominięte w KSRR

8 Obszary problemowe Wielkopolski pominięte w KSRR
? ?

9 Obszary problemowe według planu zagospodarowania przestrzennego województwa
OBSZARY ZAGROŻEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARY PROBLEMOWE OBSZARY WSPIERANIA POLITYKI ROZWOJU

10 KSRR a województwo wielkopolskie
Jak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego widzi problemy Wielkopolski? Jaką ofertą dla nas jest proponowany w strategii pakiet instrumentów w ramach poszczególnych celów? Czy satysfakcjonuje nas proponowany w strategii system jej realizacji?

11 Cele strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku
Cele KSRR Cele strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku Wizja rozwoju Wielkopolska powinna być regionem: zintegrowanym konkurencyjnym Cel generalny Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców Cele strategiczne Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów Budowa spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych Usprawnianie procesów planowania i realizacji polityk publicznych mających wpływ terytorialny

12 KSRR a województwo wielkopolskie
Cele Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku Cele Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego ? Co będzie zawierał Kontrakt Terytorialny? Jaki zakres będzie mieć kontrakt terytorialny? Co dokumenty szczegółowe opracowane na podstawie KSRR uznają w Wielkopolsce za priorytetowe?

13 Cele KSRR Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów
Budowa spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych Usprawnianie procesów planowania i realizacji polityk publicznych mających wpływ terytorialny

14 KSRR a województwo wielkopolskie
Jak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego widzi problemy Wielkopolski? Jaką ofertą dla nas jest proponowany w strategii pakiet instrumentów w ramach poszczególnych celów? Czy satysfakcjonuje nas proponowany w strategii system jej realizacji?

15 System realizacji - pytania
Jaki będzie zakres merytoryczny i finansowy „regionalizacji” krajowych polityk sektorowych? Czy nastąpią zmiany w finansowym upodmiotowieniu Samorządu Województwa? W jakim zakresie nastąpi dostosowanie prawa?

16 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020
Regiony, Miasta, Obszary wiejskie


Pobierz ppt "Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google