Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 Regiony, Miasta, Obszary wiejskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 Regiony, Miasta, Obszary wiejskie."— Zapis prezentacji:

1 1 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 Regiony, Miasta, Obszary wiejskie

2 2 KSRR a województwo wielkopolskie Jak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego widzi problemy Wielkopolski? Jak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego widzi problemy Wielkopolski? Jaką ofertą dla nas jest proponowany w strategii pakiet instrumentów w ramach poszczególnych celów? Jaką ofertą dla nas jest proponowany w strategii pakiet instrumentów w ramach poszczególnych celów? Czy satysfakcjonuje nas proponowany w strategii system jej realizacji? Czy satysfakcjonuje nas proponowany w strategii system jej realizacji? Podstawowe pytania

3 3 KSRR a województwo wielkopolskie Jak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego widzi problemy Wielkopolski? Jaką ofertą dla nas jest proponowany w strategii pakiet instrumentów w ramach poszczególnych celów? Jaką ofertą dla nas jest proponowany w strategii pakiet instrumentów w ramach poszczególnych celów? Czy satysfakcjonuje nas proponowany w strategii system jej realizacji? Czy satysfakcjonuje nas proponowany w strategii system jej realizacji?

4 4 Główne potencjały rozwojowe Wielkopolski wyszczególnione w KSRR Korzystne położenie geograficzne Zróżnicowana struktura gospodarcza Wysoki poziom technologiczny. Korzystne warunki inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

5 5 Obszary miejskie najważniejsze dla rozwoju regionalnego wyróżnione w KSRR Brak aglomeracji kalisko-ostrowskiej Plan zagospodarowania przestrzennego województwa ?

6 6 Efekty stosowania granic administracyjnych na poziomie podregionów, do określania obszarów wsparcia Na przykładzie wyznaczania obszarów przygranicznych ! ! ! ? ? ? !

7 7 Obszary w Wielkopolsce zagrożone marginalizacją, pominięte w KSRR

8 8 Obszary problemowe Wielkopolski pominięte w KSRR ? ?

9 9 Obszary problemowe według planu zagospodarowania przestrzennego województwa OBSZARY PROBLEMOWE OBSZARY WSPIERANIA POLITYKI ROZWOJU OBSZARY ZAGROŻEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

10 10 KSRR a województwo wielkopolskie Jak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego widzi problemy Wielkopolski? Jak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego widzi problemy Wielkopolski? Jaką ofertą dla nas jest proponowany w strategii pakiet instrumentów w ramach poszczególnych celów? Czy satysfakcjonuje nas proponowany w strategii system jej realizacji? Czy satysfakcjonuje nas proponowany w strategii system jej realizacji?

11 11 Cele strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku Wizja rozwoju Wielkopolska powinna być regionem: zintegrowanym konkurencyjnym Cel generalny Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców Cele strategiczne Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia Cele KSRR Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów Budowa spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych Usprawnianie procesów planowania i realizacji polityk publicznych mających wpływ terytorialny

12 12 KSRR a województwo wielkopolskie Cele Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 Cele Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku Co będzie zawierał Kontrakt Terytorialny? Jaki zakres będzie mieć kontrakt terytorialny? Co dokumenty szczegółowe opracowane na podstawie KSRR uznają w Wielkopolsce za priorytetowe? ?

13 13 Cele KSRR Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów Budowa spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych Budowa spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych Usprawnianie procesów planowania i realizacji polityk publicznych mających wpływ terytorialny Usprawnianie procesów planowania i realizacji polityk publicznych mających wpływ terytorialny

14 14 KSRR a województwo wielkopolskie Jak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego widzi problemy Wielkopolski? Jak Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego widzi problemy Wielkopolski? Jaką ofertą dla nas jest proponowany w strategii pakiet instrumentów w ramach poszczególnych celów? Jaką ofertą dla nas jest proponowany w strategii pakiet instrumentów w ramach poszczególnych celów? Czy satysfakcjonuje nas proponowany w strategii system jej realizacji?

15 15 System realizacji - pytania Jaki będzie zakres merytoryczny i finansowy regionalizacji krajowych polityk sektorowych? Jaki będzie zakres merytoryczny i finansowy regionalizacji krajowych polityk sektorowych? Czy nastąpią zmiany w finansowym upodmiotowieniu Samorządu Województwa? Czy nastąpią zmiany w finansowym upodmiotowieniu Samorządu Województwa? W jakim zakresie nastąpi dostosowanie prawa? W jakim zakresie nastąpi dostosowanie prawa?

16 16 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 Regiony, Miasta, Obszary wiejskie


Pobierz ppt "1 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 Regiony, Miasta, Obszary wiejskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google