Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIURO DS. PROOBRONNYCH MON Możliwości współpracy organizacji proobronnych ze szkołami realizującymi innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIURO DS. PROOBRONNYCH MON Możliwości współpracy organizacji proobronnych ze szkołami realizującymi innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 BIURO DS. PROOBRONNYCH MON Możliwości współpracy organizacji proobronnych ze szkołami realizującymi innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa - wsparcie procesu szkolenia uczniów z klas mundurowych płk Marek BARANOWSKI Dyrektor Biura ds. Proobronnych MON 531671701 1

2 GENEZA DECYZJA Nr 460 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Społecznych Inicjatyw Proobronnych i Nieetatowego Zespołu Pełnomocnika 8 miesięcy prac Nieetatowego Zespołu Pełnomocnika – identyfikacja potencjału OP „Koncepcja doskonalenia współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej z organizacjami proobronnymi na rzecz wsparcia systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej” BIURO DS. PROOBRONNYCH MON 2 Decyzja Nr 253 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przeformowania Zespołu do Spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP w Biuro do spraw Proobronnych. Utworzenie Biura 15 lipca 2015 r. 20-21.03.2015 r. Ogólnopolski Kongres Klas Mundurowych i Organizacji Proobronnych – Wypracowanie nowej koncepcji współpracy z organizacjami proobronnymi i klasami mundurowymi

3 GŁÓWNE ZADANIA BIURA monitorowanie i wspieranie działalności organizacji proobronnych oraz rekomendowanie zadań do realizacji przez te organizacje na rzecz wsparcia systemu obronnego państwa; wskazywanie kierunków zmian w przepisach prawa oraz przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących obszaru współdziałania resortu obrony narodowej z organizacjami proobronnymi; przygotowanie kandydatów-ochotników (z organizacji proobronnych, klas mundurowych) na potrzeby rezerw osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przez ustalanie wymogów i wskazywanie potrzeb w zakresie ich szkolenia na rzecz SZ RP oraz koordynowanie procesu tego szkolenia; monitorowanie i definiowanie potrzeb resortu obrony narodowej w zakresie wsparcia systemu obronnego państwa przez organizacje proobronne; 3 BIURO DS. PROOBRONNYCH MON

4 4 4 CO TO JEST ORGANIZACJA PROOBRONNA? Organizacje proobronne są dobrowolnymi zrzeszeniami obywateli polskich, działającymi w ramach zakreślonych norm prawnych ustawami z dnia: - 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, - 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, - 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz - 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP.

5 TYPY ORGANIZACJI PROOBRONNYCH Edukacyjno-kulturalno-wychowawczo-sportowe – ich działania koncentrują się na wychowaniu patriotycznym, obywatelskim, propagowaniu wiedzy obronnej, historycznej, tradycji oręża polskiego, szacunku dla kombatantów, rozwoju tężyzny fizycznej oraz strzelectwa; Paramilitarne – organizacje których działanie oraz struktura wzorowana jest na wojskowej, posiadające wewnętrzną hierarchię dowodzenia oraz stopnie, kładące duży nacisk na szkolenie wojskowe; Byłych wojskowych oraz kombatantów – zrzeszają weteranów, byłych żołnierzy, rezerwistów ; Ratownicze – organizacje społeczne prowadzące działalność ratunkową, zapobiegające skutkom klęsk żywiołowych ekologicznych, prowadzące szkolenia z zakresu ratownictwa, pierwszej pomocy oraz specjalistyczne (wiele z nich współpracuje z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym); 5 BIURO DS. PROOBRONNYCH MON

6 6 6 PO CO POTRZEBNE SĄ ORGANIZACJE PROOBRONNE? W większości aglomeracji w dużych miastach system bezpieczeństwa opiera się wyłącznie na profesjonalnych służbach. Brakuje struktur opartych na wolontariacie, które stanowiłyby integralną część systemu. Ich brak stanowi poważne niebezpieczeństwo w wypadku zdarzeń niosących zagrożenie o charakterze masowym, które ze względu na ich rozmiar trudno będzie opanować wyłącznie profesjonalnymi siłami

7 Plany Biura na 2016 r. Standaryzacja procesu szkolenia w organizacjach proobronnych Ukierunkowanie procesu szkolenia na klasy mundurowe i organizacje proobronne Zadania publiczne – lokalnie, w oparciu o sprawdzone stowarzyszenia proobronne Oferta dla klas mundurowych – regionalnie, szkolenia w weekend Szkolenia o charakterze pilotażowym województwo, określeni adresaci Dobór najbardziej efektywnych form i metod szkolenia dla organizacji i klas Szkolenia będą kończone testami z wiedzy i umiejętności BIURO DS. PROOBRONNYCH MON

8 Co zamierzamy zrobić w pierwszej kolejności Dokonać analizy obowiązujących aktów prawnych i opracowanie projektów zmian lub nowych propozycji (np. strzelanie z broni wojskowej, noszenia mundurów) Koordynacja i wsparcie szkolenia (organizacja regionalnego zintegrowanego szkolenia dla organizacji proobronnych, klas mundurowych) Rozpoczęcie prac nad stworzeniem bazy danych organizacji proobronnych Rozpoczęcie porad prawnych w trakcie dyżurów telefonicznych prawników Biura BIURO DS. PROOBRONNYCH MON

9 Działania Biura dedykowane klasom mundurowym Organizacja egzaminów eksternistycznych z języka angielskiego wg STANAG Pozyskiwanie i opracowanie programów, podręczników i instrukcji Pomoc w organizacji i koordynacja szkolenia specjalistycznego Wspieranie organizacji obozów szkoleniowych BIURO DS. PROOBRONNYCH MON

10 CZEGO OCZEKUJEMY OD SZKÓŁ I ORGANIACJI PROOBRONNYCH Komunikacji z Biurem ds. Proobronnych w zakresie przemyślanych potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych (tematy zakresów szkolenia na kolejny rok kalendarzowy – do 30 kwietnia) Aktywne włączenie się do zawodów „PROOBRONNI - 16" eliminacje regionalne (wojewódzkie). Propozycji w zakresie lokalnych inicjatyw szkoleniowych i edukacyjnych w uzgodnieniu z komendantami/dowódcami związków strzeleckich i innymi organizacjami proobronnymi Szerszego otwarcia na propozycje współpracy lokalnej zgłaszane przez Organizacje proobronne 10 BIURO DS. PROOBRONNYCH MON

11 „PROOBRONNI – 16” SZCZEGÓŁY Eliminacje regionalne organizowane Szef WSzW w każdym województwie na bazie wytypowanych Jednostek Wojskowych dla reprezentacji organizacji proobronnych i klas mundurowych. W zawodach finałowych planuje się udział 3 reprezentacji 10 osobowych (drużyna 8+2 rezerwowi) z każdego województwa - łącznie 48 reprezentacji. Razem z opiekunami i liderami, przewiduje się udział w zawodach ok. 600 osób. Zawody obejmują konkurencje, które są sprawdzianem umiejętności ogólno-wojskowych członków organizacji proobronnych. Regulamin zawodów opracowany zostanie w Inspektoracie Szkolenia DG RSZ. 11 BIURO DS. PROOBRONNYCH MON

12 Propozycja na dzień dzisiejszy! BIURO DS. PROOBRONNYCH MON Utworzenie regionalnych kompanii reprezentacyjnych z uczniów klas mundurowych (wyszkolonych i certyfikowanych przez żołnierzy batalionu reprezentacyjnego WP)

13 KONTAKT Biuro ds. Proobronnych MON Ul. Nowowiejska 28 A 00-909 Warszawa organizacje.proobronne@mon.gov.pl Jesteśmy na Tel. 261-846-697, 261-846-743, fax. 261 845 559. 13 BIURO DS. PROOBRONNYCH MON

14 Dziękuję za uwagę! BIURO DS. PROOBRONNYCH MON płk Marek BARANOWSKI Dyrektor Biura ds. Proobronnych MON


Pobierz ppt "BIURO DS. PROOBRONNYCH MON Możliwości współpracy organizacji proobronnych ze szkołami realizującymi innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google