Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Departament Administracji Publicznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Departament Administracji Publicznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji."— Zapis prezentacji:

1 Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Departament Administracji Publicznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2 Celem Działania jest wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy samorządu terytorialnego oraz poprawa jakości polityk i programów o zasięgu regionalnym i lokalnym Cel Działania 5.2

3 Priorytety Działania 5.2 Sprawna i przyjazna obsługa klientów w urzędach administracji samorządowej Przejrzyste procedury i etyczne kadry urzędów jednostek samorządu terytorialnego Strategiczne planowanie i efektywne wdrażanie strategii i polityk o zasięgu lokalnym lub regionalnym

4 1.Zdiagnozowanie stanu administracji samorządowej 2.Doskonalenie kwalifikacji kadr urzędniczych 3.Podniesienie sprawności instytucjonalnej administracji samorządowej 4.Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych Etapy realizacji Działania 5.2

5 Typy projektów konkursowych Podnoszenie jakości i zwiększanie dostępności usług publicznych Wdrażanie usprawnień zarządczych Wzmacnianie działów kadrowo – szkoleniowych jako centrów zarządzania zasobami ludzkimi Promowanie i wdrażanie zasad, mechanizmów oraz procedur wzmacniających przejrzystość Szkolenia generalne i specjalistyczne Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii

6 Diagnozowanie samorządu terytorialnego w kluczowych aspektach jego funkcjonowania, w tym m.in. poprzez badania, analizy i ekspertyzy Usprawnienie i zintensyfikowanie mechanizmów współpracy między jednostkami administracji publicznej Wsparcie w opracowaniu oraz rozwoju systemu monitorowania i oceny efektywności działania lokalnej i regionalnej administracji Identyfikowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w urzędach administracji samorządowej, w szczególności standardów obsługi klienta Pomoc doradczą oraz szkolenia w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu Implementacja systemu planowania wieloletniego w obszarze zarządzania finansowego i zarządzania przez cele Typy projektów systemowych

7 Łącznie 252 mln EUR, w tym 214 mln EUR z Europejskiego Funduszu Społecznego Około 80% alokacji na projekty konkursowe Około 20% alokacji na projekty systemowe MSWiA W 2008 r. MSWiA planuje ogłoszenie 4 konkursów na łączną kwotę 134 mln PLN W 2008 r. rozpoczęcie realizacji 5 projektów systemowych MSWiA na łączną kwotę 19 mln PLN Alokacja finansowa

8 1.Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów administracji samorządowej (ogłoszenie konkursu 29 kwietnia – alokacja 40,9 mln PLN) 2.Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych (ogłoszenie konkursu 29 kwietnia – alokacja 19,8 mln PLN) 3.Wdrażanie usprawnień zarządczych w administracji publicznej (ogłoszenie konkursu czerwiec/lipiec – alokacja 50 mln PLN) 4.Szkolenia językowe dla służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (ogłoszenie konkursu IV kwartał – alokacja 24 mln PLN) Projekty konkursowe – 2008 r.

9 1.Zdiagnozowanie samorządu terytorialnego oraz wsparcie reformy decentralizacji administracji publicznej (2 mln PLN) 2.Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, opracowanie standardów kompetencyjnych oraz przeprowadzenie oceny potrzeb szkoleniowych w urzędach administracji samorządowej (2 mln PLN) 3.Szkolenia i pomoc doradcza oraz w zakresie etyki i unikania konfliktu interesu w samorządzie terytorialnym (5,5 mln PLN) 4.Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Modelu CAF(5,5 mln PLN) 5.Identyfikowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w jednostkach samorządu terytorialnego (4,2 mln PLN) Projekty systemowe – 2008 r.

10 Przyjęte cele i struktury administracyjne będą odpowiadały wyzwaniom i oczekiwaniom społecznym Procesy zarządcze będą ukierunkowane na osiągnięcie rezultatów Pomiar rezultatów będzie procesem stałym, służącym doskonaleniu efektów działania Kompetencje kadr administracji będą ciągle podnoszone interes publiczny będzie dobrem najwyższym a podejmowane decyzje będą zgodne z literą i duchem prawa Dostęp do informacji publicznej będzie łatwiejszy Oczekiwane zmiany w administracji samorządowej

11 Andrzej Trzęsiara Zastępca Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kontakt: trzesiara.a@mswia.gov.pl tel.: 022-621 22 96 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Departament Administracji Publicznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google