Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie chlubnych tradycji orężnych Wojska Polskiego w kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych młodzieży Michał WIATER Oddział Edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie chlubnych tradycji orężnych Wojska Polskiego w kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych młodzieży Michał WIATER Oddział Edukacji."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie chlubnych tradycji orężnych Wojska Polskiego w kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych młodzieży Michał WIATER Oddział Edukacji Obywatelskiej i Ceremoniału Wojskowego Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Michał WIATER Oddział Edukacji Obywatelskiej i Ceremoniału Wojskowego Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

2

3

4

5

6

7 1. Ramowy program obchodów świąt państwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz wojskowej asysty honorowej. Propozycje do ramowego programu składają urzędy państwowe, Kancelaria Senatu RP, Kancelaria Sejmu RP, SG WP, RSZ, DO SZ, IWsp SZ, ŻW, DGW w terminie do 10 sierpnia. 2. Plan współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. Propozycje do planu składają partnerzy społeczni, w tym szkoły, po uzgodnieniu z dowódcami garnizonów w terminie do 10 sierpnia.

8 Slajd wniosku [1] Minister Obrony Narodowej w przypadku: (1) organizowania centralnych uroczystości państwowych i wojskowych; (2) uroczystości poza granicami kraju (nie dotyczy Polskich Kontyngentów Wojskowych); (3) pogrzebów członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób zasłużonych dla państwa. Dowódca garnizonu w przypadku przygotowania i przeprowadzenia: (1) uroczystości państwowych, wojskowych, patriotycznych, patriotyczno-religijnych lub religijnych z udziałem wojskowej asysty honorowej w garnizonie; (2) uroczystości pogrzebowych: (a) dam i kawalerów orderów wojennych i wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej; (b) kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski; (c) kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa; (d) żołnierzy w służbie czynnej; (e) byłych żołnierzy zawodowych; szczególnie zasłużonych pracowników wojska.

9 Wojskową asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, buńczuka, trąbki), orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni), żołnierze do składania wieńców i wiązanek, do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz do posługi liturgicznej.

10 1) Wojskowa asysta honorowa nie może uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny. 2) O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych, uroczystościach poza granicami kraju oraz pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa nie będących żołnierzami decyzję podejmuje Minister ON, a Szef SG WP w swoim rozkazie określa jej skład (nie dotyczy pogrzebów). 3) O udziale wojskowej asysty honorowej w pozostałych uroczystościach decydują dowódcy garnizonów wyznaczając jej skład zgodnie z posiadanymi możliwościami.

11

12 Dziękuję Państwu za uwagę Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Wykorzystanie chlubnych tradycji orężnych Wojska Polskiego w kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych młodzieży Michał WIATER Oddział Edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google