Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo publiczne-edukacja dla s ł u ż b mundurowych. Nowo ść!!! - ż adna szko ł a w powiecie kwidzy ń skim nie realizuje takiego projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo publiczne-edukacja dla s ł u ż b mundurowych. Nowo ść!!! - ż adna szko ł a w powiecie kwidzy ń skim nie realizuje takiego projektu."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo publiczne-edukacja dla s ł u ż b mundurowych. Nowo ść!!! - ż adna szko ł a w powiecie kwidzy ń skim nie realizuje takiego projektu.

2 W roku szkolnym 2012/2013 zostanie utworzona klasa realizująca program liceum og ó lnokształcącego z innowacją pedagogiczną Bezpieczeństwo publiczne – edukacja dla służb mundurowych. Jest to propozycja dla os ó b zainteresowanych kwestiami bezpieczeństwa Państwa i społeczeństwa

3 Podstawowym celem kształcenia w klasie o profilu bezpieczeństwo publiczne jest: zapewnienie absolwentom szkoły dobrego przygotowania og ó lnokształcącego umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach policealnych i wyższych, przygotowanie umożliwiające podjęcie dalszej nauki w szkołach dla służb mundurowych (policja, straż miejska, straż pożarna, straż graniczna, szkoły wojskowe), przygotowanie umożliwiające kontynuację edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego i innych.

4 CELEM NASZEJ INNOWACJI JEST OPANOWANIE PRZEZ UCZNIA : wiedzy w zakresie obowiązującego prawa, wiedzy w zakresie administracji publicznej, wiedzy na temat zadań, uprawnień i obowiązków funkcjonariuszy służb mundurowych, wiedzy i umiejętności strzeleckich, wiedzy i umiejętności w zakresie musztry sprawności fizycznej – przygotowanie do testów sprawnościowych technik interwencji i samoobrony, wiedzy i umiejętności z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, wiedzy w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

5 Zapewniamy: przygotowanie do egzaminu maturalnego na wysokim poziomie, wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki w szkołach policealnych i uczelniach wyższych, umiejętności teoretyczne i praktyczne cenione przez przyszłego pracodawcę, wysoki stopień sprawności fizycznej, profesjonalną kadrę, zajęcia z funkcjonowania służb mundurowych, prewencji z elementami prawa i kryminalistyki, bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratownictwa medycznego oraz podstaw psychologii realizowane w ramach innowacji pedagogicznej i zajęć specjalistycznych, w ramach zajęć sportowych: zajęcia z samoobrony i technik interwencji, pływania, strzelectwa i musztry, obozy szkoleniowe.

6 Uczeń tej klasy realizuje: wszystkie przedmioty objęte podstawą programową w liceum ogólnokształcącym. na poziomie rozszerzonym: o język angielski, o wiedzę o społeczeństwie, o jeden wybrany przez siebie trzeci przedmiot: biologię, chemię, fizykę albo geografię, w zależności od potrzeb lub zainteresowań. zajęcia uzupełniające: o edukacja prawna o pierwsza pomoc przedlekarska o bezpieczeństwo publiczne o funkcjonowanie służb mundurowych o podstawy psychologii

7 Co sprawiło, że to właśnie my możemy taki projekt realizować: Konkursy z obrony cywilnej: 2004 r. – I miejsce w powiatowych eliminacjach konkursu Obrony Cywilnej szkół ponadgimnazjalnych. 2008 r. – I miejsce w powiatowym konkursie Wiedzy o Obronie Cywilnej dla szkół ponadgimnazjalnych. 2010 r. - I miejsce w powiatowym konkursie Wiedzy o Obronie Cywilnej dla szkół ponadgimnazjalnych.

8 Zawody drużyn ratownictwa medycznego: 2005 r. – II miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK i OC 2006 r. - I miejsce 2007 r. – I miejsce 2008 r. – IV i V miejsce 2009 r. - I, II, III miejsce 2010 r. – II, III, IV i V miejsce 2011 r. – I miejsce i II miejsce

9 Zawody ratownictwa medycznego.

10 Ogólnopolski Konkurs Polska w NATO: Ogólnopolski Konkurs Polska w NATO: rok szkolny 2006/2007 – III i V miejsce w województwie indywidualnie; II miejsce drużynowo. rok szkolny 2007/2008 – VI, IX i XI miejsce, w województwie indywidualnie; VI miejsce drużynowo. rok szkolny 2008/2009 – III miejsce drużynowo w województwie rok szkolny 2009/2010 – IV, VI, VII miejsce indywidualnie i II miejsce drużynowo. rok szkolny 2010/2011 – V i XII miejsce indywidualnie i III miejsce drużynowo. rok szkolny 2011/2012 – I, II, III miejsce indywidualnie oraz I miejsce drużynowo – dwa pierwsze miejsca będą reprezentować województwo w eliminacjach centralnych.

11

12

13 Turniej Wiedzy Pożarniczej 2007 r. – IV, V i VI miejsce w eliminacjach miejskich. 2008 r. – I miejsce w eliminacjach miejskich i IV miejsce w eliminacjach powiatowych. 2010 r. – I, IV i V miejsce w eliminacjach powiatowych i VI miejsce w zawodach wojewódzkich. 2011 r. - I miejsce w eliminacjach powiatowych i V miejsce w województwie.


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo publiczne-edukacja dla s ł u ż b mundurowych. Nowo ść!!! - ż adna szko ł a w powiecie kwidzy ń skim nie realizuje takiego projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google