Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 KZ Kraków Wrocław Bydgoszcz Narodowe Centrum Koordynacji HNS Wojskowy Instytut Wydawniczy Radca Generalny M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 KZ Kraków Wrocław Bydgoszcz Narodowe Centrum Koordynacji HNS Wojskowy Instytut Wydawniczy Radca Generalny M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O."— Zapis prezentacji:

1 2 KZ Kraków Wrocław Bydgoszcz Narodowe Centrum Koordynacji HNS Wojskowy Instytut Wydawniczy Radca Generalny M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J S T R U K T U R A O R G A N I Z A C Y J N A DYREKTOR GENERALNY MON DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY DEPARTAMENT INFORMATYKI i TELEKOM. (wg stanu na 5 grudnia 2012 r.) PODSEKRETARZ STANU ds. Polityki Obronnej DEPARTAMENT WOJSKOWYCH SPRAW ZAGRANICZNYCH DEPARTAMENT WYCHOWANIA i PROMOCJI OBRONNOŚCI DEPARTAMENT POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO DEPARTAMENT PRASOWO-INFORMACYJNY DEPARTAMENT BUDŻETOWY SEKRETARIAT MON GABINET POLIT. MINISTRA ------------------------------------------------------------------------------- Radca generalny - rzecznik prasowy MON GABINET POLIT. MINISTRA ------------------------------------------------------------------------------- Radca generalny - rzecznik prasowy MON DEPARTAMENT KONTROLI DEPARTAMENT KADR Biuro Skarg i Wniosków Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych Radca Generalny Pełnomocnik MON DEPARTAMENT POLITYKI ZBROJENIOWEJ DEPARTAMENT SPRAW SOCJALNYCH DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO SZEF SZTABU GENERALNEGO WP ZARZĄD PLANOWANIA LOGISTYKI - P4 ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO - P3 ZARZĄD ORGANIZACJI i UZUPEŁNIEŃ - P1 ZARZĄD ANALIZ WYWIADOWCZYCH i ROZPOZNAWCZYCH - P2 ZARZĄD PLANOWANIA STRATEGICZNEGO - P5 ZARZĄD PLANOWANIA SYSTEMÓW DOWODZENIA i ŁĄCZNOŚCI - P6 ZARZĄD PLANOWANIA RZECZOWEGO - P8 ZARZĄD SZKOLENIA – P7 BIURO KOORDYNACYJNE Centrum Wsp. Teleinformat. SZ DEPARTAMENT NAUKI i SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO DEPARTAMENT OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH DEPARTAMENT PRAWNY Biuro Audytu Wewnętrznego KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ Przewodnicząca Rady ds. Kobiet - Pełnomocnik MON ds. Wojsk. Służby Kobiet Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – CKRW DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH DOWÓDZTWO MARYNARKI WOJENNEJ DOWÓDZTWO SIŁ POWIETRZNYCH DOWÓDZTWO OPERACYJNE SIŁ ZBROJNYCH DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA DOWÓDZTWO WOJSK SPECJALNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA SEKRETARZ STANU w Ministerstwie Obrony Narodowej - uczestniczenie (w im. MON) w posiedzeniach Stałego Komitetu Rady Ministrów; - sprawowanie (z up. MON) bieżącego nadzoru nad WAM ; - bieżąca koordynacja spraw parlam.w MON, w tym udzielanie (z up. MON) odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senator.; - podpisywanie (z up. MON) pism związanych z przygotowaniem niezbędnych dokumentów na posiedzenia stałego komitetu Rady Ministrów. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK SZEFOSTWO OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA SZEFOSTWO INŻYNIERII WOJSKOWEJ SZEFOSTWO OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ - Sprawowanie (z up. MON) bieżącego nadzoru nad AMW; - podpisywanie (z up. MON) pism związanych z uzgadnianiem projektów aktów prawnych w toku uzgodnień międzyresortowych. - koordynowanie całości spraw dotyczących współpracy z UE, w tym uczestniczenie (w im. MON) w posiedzeniach Komitetu ds. Europejskich. Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycz. Zespół ds. Profesjonalizacji SZ RP Zespół ds. Sytuacji Szczególnych PODSEKRETARZ STANU ds. Uzbrojenia i Modernizacji (Krajowy Dyr.ds.Uzbr.Org.Trakt. Północnoatlant.) PODSEKRETARZ STANU ds. Uzbrojenia i Modernizacji (Krajowy Dyr.ds.Uzbr.Org.Trakt. Północnoatlant.) Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji Wojskowe Centrum Metrologii Biuro Pełnomoc. MON ds. Budowy i Wdraż. Narod. Centrum Wspomag. Operacji Powietrznych Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycz. Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycz. Warszawa Biuro Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP INSPEKTORAT UZBROJENIA Centrum Doktryn i Szkolenia SZ DEPARTAMENT STRATEGII i PLANOWANIA OBRONEGO Pełnomocnik MON ds. Wdrażania Nowego Systemu Zarządzania, Kierowania i Dowodzenia SZ RP PODSEKRETARZ STANU ds. Infrastruktury - uczestniczenie (w im.MON) w posiedzeniach Komitetu ds. Umów Offsetowych; - koordynowanie w państwie (w im. MON) prac związanych z Programem Mobilizacji Gospodarki (PMG). Wojskowy Dozór Techniczny Wojskowa Inspekcja Gospod. Energet. Inspektorat Wojsk. Ochrony Ppoż. Zakład Inwestycji Traktatu Północnoatlant. Biuro Obrony Przeciwrakietowej Radca Koordynator Radca Generalny Biuro Infrastruktury Specjalnej Rejonowe Przedstawicielstwa Wojskowe


Pobierz ppt "2 KZ Kraków Wrocław Bydgoszcz Narodowe Centrum Koordynacji HNS Wojskowy Instytut Wydawniczy Radca Generalny M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O."

Podobne prezentacje


Reklamy Google