Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 31 maja 2005r. 1 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W WIELKOPOLSCE Co było i jest –> Dariusz Dymek Co było i jest –> Dariusz Dymek Wydział Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 31 maja 2005r. 1 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W WIELKOPOLSCE Co było i jest –> Dariusz Dymek Co było i jest –> Dariusz Dymek Wydział Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 31 maja 2005r. 1 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W WIELKOPOLSCE Co było i jest –> Dariusz Dymek Co było i jest –> Dariusz Dymek Wydział Zarządzania Kryzysowego Wielkopolski Urząd Wojewódzki W Poznaniu

2 Warszawa, 31 maja 2005r. 2 To był zwiastun nowego !!! USTAWA z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. (Dz. U. Nr 141, poz. 943)

3 Warszawa, 31 maja 2005r. 3 1) ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, 2) tajemnicy państwowej i służbowej, 3) ochrony granicy Państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców, 4) obywatelstwa, 5) obrony cywilnej, 6) ochrony przeciwpożarowej, 7) przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, 8) zbiórek publicznych. 2. …. 3. …. 4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju. Art Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy:

4 Warszawa, 31 maja 2005r. 4 Kolejny kamień milowy USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. (Dz. U. Nr 91, poz. 577)

5 Warszawa, 31 maja 2005r. 5 Art. 15. Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa, a w szczególności: 4. zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających na obszarze województwa i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach, 4a. dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,

6 Warszawa, 31 maja 2005r. 6 Następny krok ku lepszemu Projekt Ustawy o zarządzaniu kryzysowym druk sejmowy nr 3973 z 26 kwietnia 2005r.

7 Warszawa, 31 maja 2005r. 7 Art organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda. 2. Do zadań wojewody należy w szczególności : 1) Wspieranie powiatów i ich współpracy w zakresie pozyskiwania infrastruktury, finansów i środków materialnych niezbędnych do zapewnienia skuteczności zarządzania kryzysowego; 1) Wspieranie powiatów i ich współpracy w zakresie pozyskiwania infrastruktury, finansów i środków materialnych niezbędnych do zapewnienia skuteczności zarządzania kryzysowego; 2) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia; 2) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia; 3) wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań w sytuacjach zagrożeń; 3) wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań w sytuacjach zagrożeń; 4) wykonywanie zadań wynikających z Planu, o którym mowa w art.5 ust 2. (Plan Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej) 4) wykonywanie zadań wynikających z Planu, o którym mowa w art.5 ust 2. (Plan Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej)

8 Warszawa, 31 maja 2005r. 8 Koniec 1998r. był początkiem nowego

9 Warszawa, 31 maja 2005r. 9 Proste, ale wcale nie łatwe Szef OC powiatu (31) (CZK powiatu) Szef OC województwa (CZK wojewódzkie) Szef OC gminy (od 3 do 17) Ogółem 226 gmin

10 Warszawa, 31 maja 2005r. 10 Zasoby gminy

11 Warszawa, 31 maja 2005r. 11 Sprzęt budowlany nie ujęty w CEPIK-u

12 Warszawa, 31 maja 2005r. 12 Miejsca noclegowe w zimie

13 Warszawa, 31 maja 2005r. 13 Możliwości pojedynczego szpitala

14 Warszawa, 31 maja 2005r. 14 Zasoby

15 Warszawa, 31 maja 2005r. 15 Obliczanie liczby ludności

16 Warszawa, 31 maja 2005r. 16 Przeglądanie zasobów

17 Warszawa, 31 maja 2005r. 17 Zobrazowanie rozmieszczenia zasobów

18 Warszawa, 31 maja 2005r. 18 Rysowanie sytuacji na mapie

19 Warszawa, 31 maja 2005r. 19 Prognozowanie skażeń wg ATP-45

20 Warszawa, 31 maja 2005r. 20 Wykorzystanie zdjęć satelitarnych

21 Warszawa, 31 maja 2005r. 21 Dziękuję za uwagę !!!


Pobierz ppt "Warszawa, 31 maja 2005r. 1 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W WIELKOPOLSCE Co było i jest –> Dariusz Dymek Co było i jest –> Dariusz Dymek Wydział Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google