Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Platforma Programowa OHP dla Szkoły w województwie świętokrzyskim – 2005 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Platforma Programowa OHP dla Szkoły w województwie świętokrzyskim – 2005 rok."— Zapis prezentacji:

1 Platforma Programowa OHP dla Szkoły w województwie świętokrzyskim – 2005 rok

2 PLATFORMA PROGRAMOWA OHP DLA SZKOŁY to inicjatywa wspierająca działania w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego, skierowane do młodzieży i doradców zawodowych. Poprzez jej podjęcie Ochotnicze Hufce Pracy włączają się w realizację powszechnego programu i hasła Edukacja dla rynku pracy. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie jednolitego systemu informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży oraz zwiększenie dostępu młodzieży do usług świadczonych przez doradców zawodowych.

3 Cele szczegółowe utworzenia wojewódzkiego systemu współpracy to: - Rozwój współpracy pomiędzy jednostkami OHP a Szkolnymi Ośrodkami Kariery - Doskonalenie kwalifikacji doradców zawodowych z jednostek OHP i SzOK - Rozwój metod, technik i zasobów z dziedziny informacji i poradnictwa zawodowego w ramach dwustronnej współpracy - promocja dobrych praktyk - Wymiana doświadczeń zawodowych - Kreowanie i wdrażanie najnowszych trendów w poradnictwie zawodowym - Promocja realizowanych zadań - Doradcy zawodowi z MCIZ i MCK (funkcjonujących w ramach struktur OHP) - Doradcy zawodowi ze Szkolnych Ośrodków Kariery

4 Adresaci projektu: Adresatami projektu jest młodzież kontaktująca się z Doradcami zawodowymi Idea budowy systemu współpracy OHP – SzOK ma zasięg ogólnopolski i jest wdrażana prze Komendę Główna OHP i 16 – cie Komend Wojewódzkich przy aprobacie i wsparciu Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej oraz Urzędów Pracy.

5 W roku 2003 w województwie świętokrzyskim zostało utworzonych 6 SzOK-ów Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie L.O. nr 3 im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim Publiczne gimnazjum w Łagowie Zespół Szkół nr 7 Centrum Kształcenia Ustawicznego um. J.III Sobieskiego w Podzamczu Chęcińskim Gimnazjum nr 2 w Pińczowie II Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Końskich

6 W roku 2004 utworzono 3 SzOK-i Gimnazjum – Zespół Szkół w Boleścicach Gimnazjum im. Jana Pawła II – Zespół Szkół w Masłowie Zespół Szkół Panadgimnazjalnych nr 2 im. Gen. S. Roweckiego Grota w Jędrzejowie

7 W roku 2005 utworzonych zostało 4 SzOK-i Publiczne Gimnazjum – Skarżysko Kościelne Gimnazjum nr 1 w Pińczowie Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szyłki w Ożarowie Niepubliczne Technikum w Starachowicach ZDZ w Kielcach

8 Propozycje programowe na II półrocze 2005 roku czerwiec czerwiec - giełda pracy dla młodzieży w SzOK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym nr 1 w Jędrzejowie - w ramach współpracy z PIP dla Doradców Zawodowych i pracowników ŚWK OHP nt. : Umowa z młodocianym Umowa z młodocianym Wypadki przy pracy Wypadki przy pracy Lista prac wzbronionych dla młodocianych Lista prac wzbronionych dla młodocianych sierpień sierpień – zaproszenie do współpracy Szkół, w których powstały SzOK wrzesień wrzesień – podpisanie porozumień - utworzenie Wojewódzkiego Forum Realizacyjnego - utworzenie Wojewódzkiego Forum Realizacyjnego

9 październik październik – warsztaty szkoleniowe Psychologiczne zaplecze doradcy – spotkanie 1 pt. Doradca skuteczny – usprawnienie własnego warsztatu - Giełda Pracy w SzOK LO III Ostrowiec Świętokrzyski listopad listopad - warsztaty szkoleniowe Psychologiczne zaplecze doradcy – spotkanie 2 pt. psychologiczne narzędzia do pracy z młodzieżą - Giełda Pracy w SzOK LO Końskie grudzień grudzień - warsztaty szkoleniowe Psychologiczne zaplecze doradcy – spotkanie 3 pt. Wpływ doradcy zawodowego na zwiększenie poziomu motywacji młodzieży do własnej ścieżki zawodowej - Giełda Pracy w SzOK Technikum w Starachowicach III kwartał 2005 III kwartał 2005 - zakup materiałów i pomocy metodycznych Propozycje programowe na II półrocze 2005 roku


Pobierz ppt "Platforma Programowa OHP dla Szkoły w województwie świętokrzyskim – 2005 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google