Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System poradnictwa całożyciowego- diagnoza i wyzywania doradztwa edukacyjno-zawodowego w Małopolsce Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System poradnictwa całożyciowego- diagnoza i wyzywania doradztwa edukacyjno-zawodowego w Małopolsce Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce."— Zapis prezentacji:

1 System poradnictwa całożyciowego- diagnoza i wyzywania doradztwa edukacyjno-zawodowego w Małopolsce Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce

2 PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI ZAWODOWEJ wymaga umiejętności związanych z : planowaniem realizacją planu oceną skutków podejmowanych decyzji zmianą planu gdy jest to konieczne ORIENTACJA ZAWODOWA DZIECI I MŁODZIEŻY TO INWESTYCJA W DOBRYCH PRACOWNIKÓW

3 WSPARCIE ORIENTACJI ZAWODOWEJ PRIORYTETEM REGIONALNEJ POLITYKI KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI DLA RYNKU PRACY Dla RYNKU PRACY zawsze ważne będzie: Reakcja na zmianę Elastyczność Ciągłe uczenie się Dokonywanie wyborów Odnalezienie się w sytuacjach kryzysowych Dostosowywanie się do nowego otoczenia Zdobywanie nowych umiejętności KLUCZOWA JEST ZATEM UMIEJETNOŚĆ dokonywania wyborów opartych o rzetelne informacje dotyczące osoby i rynku pracy

4 Doradztwo w gimnazjach Wykres: Kto prowadzi doradztwo w gimnazjach Wykres: Podmioty, z którymi gimnazja współpracują w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego Główne bariery występujące w rozwoju poradnictwie edukacyjno-zawodowego w badanych gimnazjach: Rekomendacja: NIE REWOLUCJA ALE WZMOCNIENIE JUŻ ISTNIEJĄCEGO POTENCJAŁU- DOSKONALENIE KADRY ORAZ WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY!

5 Dlaczego ważne są systemowe rozwiązania? na przykładzie szkół ponadgimnazjalnych (w badaniu odpowiedziało 329 szkół) Wykres: Formy doradztwa edukacyjno- zawodowego realizowane w szkole lub poza nią w roku szkolnym 2011/12 zajęcia zorganizowane w szkole w roku szkolnym 2011/12LOtechnikaZSZrazem indywidualne porady nt. planowania kariery i kształcenia1058160246 zajęcia przygotowujące do rozmowy o pracę877969235 zajęcia nt. przygotowania dokumentów aplikacyjnych878163231 spotkania z przedstawicielami innych szkół lub uczelni1038132216 udział w targach edukacyjnych917744212 informacja zawodoznawcza846956209 zajęcia na temat poszukiwania informacji867150207 wizyty zawodoznawcze348859181 pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych596550174 spotkanie z pracownikiem PUP/CIZ364731114 zajęcia w MCIZ OHP18281864 udział w targach pracy16291964 inne2019443

6 SYSTEM wymaga KOORDYNACJI Koordynacja Poradnictwa Całożyciowego: WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI, DOKONALENIE DORADCÓW I INNYCH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W INSTYTUCJACH, JAKOŚĆ USŁUG, STANDARYZACJA, KLIENT W CENTRUM Gimnazja Szkoły ponadgimna zjalne Poradnie psychologicz no- pedagogiczn e Ochotnicze Hufce Pracy Akademickie biura karier Powiatowe urzędy pracy Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie Inne instytucje specjalistycz ne

7 SYSTEM ułożenie usług i informacji wokół klienta Na czym możemy budować SYSTEM 1.Koordynacja na poziomie regionalnym 2.Współpraca poprzez Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego 3.Wsparcie metodyczne (doskonalenie doradców) subregionalne 4.Wspólna promocja usług – np. Ogólnopolski Tydzień Kariery w Małopolsce 5.Rozbudowa serwisu www.pociagdokariery.pl w stronę serwisu poradnictwa całożyciowego www.pociagdokariery.pl 6.Festiwal Zawodów 7.Dobre praktyki np. Projekt Azymut Kariery, Trener zatrudnienia wspieranego Klient w centrum !

8 SUBREGIONALNA PRACA PARTNERSKA Możliwości doskonalenia : Kraków Tarnów Nowy Sącz o Oświęcim o Nowy Targ 22 marca 2013 podczas Festiwalu Zawodów SPIS POWSZECHNY DORADCÓW ZAWODOWYCH w celu stworzenia subregionalnych sieci doskonalenia.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach 1 30-107 Kraków Telefon: 12 424 08 53 Faks: 12 422 97 85 E-mail: mpku@wup-krakow.pl Dziękuję za uwagę, Andrzej Martynuska


Pobierz ppt "System poradnictwa całożyciowego- diagnoza i wyzywania doradztwa edukacyjno-zawodowego w Małopolsce Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google