Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System poradnictwa całożyciowego- diagnoza i wyzywania doradztwa edukacyjno-zawodowego w Małopolsce Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System poradnictwa całożyciowego- diagnoza i wyzywania doradztwa edukacyjno-zawodowego w Małopolsce Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce."— Zapis prezentacji:

1 System poradnictwa całożyciowego- diagnoza i wyzywania doradztwa edukacyjno-zawodowego w Małopolsce Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce

2 PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI ZAWODOWEJ wymaga umiejętności związanych z : planowaniem realizacją planu oceną skutków podejmowanych decyzji zmianą planu gdy jest to konieczne ORIENTACJA ZAWODOWA DZIECI I MŁODZIEŻY TO INWESTYCJA W DOBRYCH PRACOWNIKÓW

3 WSPARCIE ORIENTACJI ZAWODOWEJ PRIORYTETEM REGIONALNEJ POLITYKI KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI DLA RYNKU PRACY Dla RYNKU PRACY zawsze ważne będzie: Reakcja na zmianę Elastyczność Ciągłe uczenie się Dokonywanie wyborów Odnalezienie się w sytuacjach kryzysowych Dostosowywanie się do nowego otoczenia Zdobywanie nowych umiejętności KLUCZOWA JEST ZATEM UMIEJETNOŚĆ dokonywania wyborów opartych o rzetelne informacje dotyczące osoby i rynku pracy

4 Doradztwo w gimnazjach Wykres: Kto prowadzi doradztwo w gimnazjach Wykres: Podmioty, z którymi gimnazja współpracują w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego Główne bariery występujące w rozwoju poradnictwie edukacyjno-zawodowego w badanych gimnazjach: Rekomendacja: NIE REWOLUCJA ALE WZMOCNIENIE JUŻ ISTNIEJĄCEGO POTENCJAŁU- DOSKONALENIE KADRY ORAZ WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY!

5 Dlaczego ważne są systemowe rozwiązania? na przykładzie szkół ponadgimnazjalnych (w badaniu odpowiedziało 329 szkół) Wykres: Formy doradztwa edukacyjno- zawodowego realizowane w szkole lub poza nią w roku szkolnym 2011/12 zajęcia zorganizowane w szkole w roku szkolnym 2011/12LOtechnikaZSZrazem indywidualne porady nt. planowania kariery i kształcenia zajęcia przygotowujące do rozmowy o pracę zajęcia nt. przygotowania dokumentów aplikacyjnych spotkania z przedstawicielami innych szkół lub uczelni udział w targach edukacyjnych informacja zawodoznawcza zajęcia na temat poszukiwania informacji wizyty zawodoznawcze pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych spotkanie z pracownikiem PUP/CIZ zajęcia w MCIZ OHP udział w targach pracy inne

6 SYSTEM wymaga KOORDYNACJI Koordynacja Poradnictwa Całożyciowego: WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI, DOKONALENIE DORADCÓW I INNYCH OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W INSTYTUCJACH, JAKOŚĆ USŁUG, STANDARYZACJA, KLIENT W CENTRUM Gimnazja Szkoły ponadgimna zjalne Poradnie psychologicz no- pedagogiczn e Ochotnicze Hufce Pracy Akademickie biura karier Powiatowe urzędy pracy Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie Inne instytucje specjalistycz ne

7 SYSTEM ułożenie usług i informacji wokół klienta Na czym możemy budować SYSTEM 1.Koordynacja na poziomie regionalnym 2.Współpraca poprzez Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego 3.Wsparcie metodyczne (doskonalenie doradców) subregionalne 4.Wspólna promocja usług – np. Ogólnopolski Tydzień Kariery w Małopolsce 5.Rozbudowa serwisu w stronę serwisu poradnictwa całożyciowego 6.Festiwal Zawodów 7.Dobre praktyki np. Projekt Azymut Kariery, Trener zatrudnienia wspieranego Klient w centrum !

8 SUBREGIONALNA PRACA PARTNERSKA Możliwości doskonalenia : Kraków Tarnów Nowy Sącz o Oświęcim o Nowy Targ 22 marca 2013 podczas Festiwalu Zawodów SPIS POWSZECHNY DORADCÓW ZAWODOWYCH w celu stworzenia subregionalnych sieci doskonalenia.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach Kraków Telefon: Faks: Dziękuję za uwagę, Andrzej Martynuska


Pobierz ppt "System poradnictwa całożyciowego- diagnoza i wyzywania doradztwa edukacyjno-zawodowego w Małopolsce Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google