Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja i wizja SDSiZ RP - w poszukiwaniu strategii rozwoju poradnictwa w Polsce Wojciech Kreft Wiceprzewodniczący SDSiZ RP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja i wizja SDSiZ RP - w poszukiwaniu strategii rozwoju poradnictwa w Polsce Wojciech Kreft Wiceprzewodniczący SDSiZ RP."— Zapis prezentacji:

1 Misja i wizja SDSiZ RP - w poszukiwaniu strategii rozwoju poradnictwa w Polsce Wojciech Kreft Wiceprzewodniczący SDSiZ RP

2 1. W kontekście konieczności kształcenia się przez całe życie, poradnictwo zawodowe odnosi się do grupy działań umożliwiających zidentyfikowanie umiejętności, kompetencji i zainteresowań obywateli w każdej grupie wiekowej i znajdujących się na dowolnym etapie życia. Rezolucja GUIDANCE THROUGHOUT LIFE IN EUROPE Całożyciowe poradnictwo zawodowe w Europie

3 Poradnictwo zawodowe umożliwia podejmowanie trafnych decyzji zawodowych i edukacyjnych oraz zarządzanie własną ścieżką życiową w trakcie nauki, pracy i w innych sytuacjach wpływających na rozwój bądź wykorzystanie w/w zdolności i kompetencji. Rezolucja GUIDANCE THROUGHOUT LIFE IN EUROPE Całożyciowe poradnictwo zawodowe w Europie

4 Misję i wizję Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP można dziś analizować tylko w perspektywie całożyciowego poradnictwa zawodowego.

5 Istota całożyciowego poradnictwa zawodowego Emerytura… Interwencja doradcy Wybór zawodu kontinuum życia wsparcie orientacja preorientacja w trakcie naukina rynku pracy koniec?...

6 Misja Stowarzyszenia Art. 7. Stowarzyszenie działa na rzecz: Specjalistów zajmujących się problematyką orientacji i poradnictwa zawodowego młodzieży i dorosłych oraz łagodzenia skutków bezrobocia występującego w systemie gospodarki rynkowej. Art. 7. Stowarzyszenie działa na rzecz: Specjalistów zajmujących się problematyką orientacji i poradnictwa zawodowego młodzieży i dorosłych oraz łagodzenia skutków bezrobocia występującego w systemie gospodarki rynkowej.

7 Cele SDSiZ RP Art. 8. Głównym celem Stowarzyszenia jest: 1) Integracja ludzi zajmujących się problematyką doradztwa szkolnego i zawodowego pracujących w różnych resortach budżetowych i gospodarczych. 2) Podejmowanie działań na rzecz propagowania i doskonalenia systemu orientacji i poradnictwa zawodowego, oraz polityki społecznie racjonalnego zatrudnienia 3) Wymiana doświadczeń między specjalistami zajmującymi się tą problematyką w Polsce oraz w krajach europejskich i poza europejskich. Art. 8. Głównym celem Stowarzyszenia jest: 1) Integracja ludzi zajmujących się problematyką doradztwa szkolnego i zawodowego pracujących w różnych resortach budżetowych i gospodarczych. 2) Podejmowanie działań na rzecz propagowania i doskonalenia systemu orientacji i poradnictwa zawodowego, oraz polityki społecznie racjonalnego zatrudnienia 3) Wymiana doświadczeń między specjalistami zajmującymi się tą problematyką w Polsce oraz w krajach europejskich i poza europejskich.

8 Działania statutowe Art. 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 1. Organizowanie narad szkoleniowych, seminariów, konferencji krajowych i zagranicznych, sympozjów, odczytów, wykładów, konkursów i warsztatów. 2. Współpracę z innymi Stowarzyszeniami w kraju i zagranicą. 3. Współpracę z organizacjami i instytucjami rządowymi i społecznymi zainteresowanymi rozwiązywaniem problemów poradnictwa zawodowego. 4. Stwarzanie warunków do efektywniejszej wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia. 5. Popularyzowanie problematyki doradztwa zawodowego. 6. Prowadzenia działalności wydawniczej. Art. 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 1. Organizowanie narad szkoleniowych, seminariów, konferencji krajowych i zagranicznych, sympozjów, odczytów, wykładów, konkursów i warsztatów. 2. Współpracę z innymi Stowarzyszeniami w kraju i zagranicą. 3. Współpracę z organizacjami i instytucjami rządowymi i społecznymi zainteresowanymi rozwiązywaniem problemów poradnictwa zawodowego. 4. Stwarzanie warunków do efektywniejszej wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia. 5. Popularyzowanie problematyki doradztwa zawodowego. 6. Prowadzenia działalności wydawniczej.

9 Jak zbudować wizję rozwoju SDSiZ na najbliższe lata?

10 I. Rosnąca liczba instytucji II. Niewielka liczba badań (szczególnie kompleksowych) III. Brak systemu informacji zawodowej IV. Duże zróżnicowanie pomiędzy resortami V. Niedostateczna ilość i jakość narzędzi, metod, opracowań oraz szkoleń dla doradców VI. Niedostateczna promocja i popularyzacja usług poradnictwa zawodowego VII. Potrzeba kompleksowej strategii I. Rosnąca liczba instytucji II. Niewielka liczba badań (szczególnie kompleksowych) III. Brak systemu informacji zawodowej IV. Duże zróżnicowanie pomiędzy resortami V. Niedostateczna ilość i jakość narzędzi, metod, opracowań oraz szkoleń dla doradców VI. Niedostateczna promocja i popularyzacja usług poradnictwa zawodowego VII. Potrzeba kompleksowej strategii Budujmy wizję z wyzwań…

11 Poradnie Wychowaczo- Zawodowe Weźmy tylko rosnąca liczbę instytucji

12 Urzędy pracy (PUP, CIiPKZ) Urzędy pracy (PUP, CIiPKZ) Mobilne Centra Informacji Zawodowej (+MCK) Mobilne Centra Informacji Zawodowej (+MCK) Inne instytucje rynku pracy (m.in. agencje poradnictwa zawodowego, instytucje szkoleniowe, związki zawodowe) Inne instytucje rynku pracy (m.in. agencje poradnictwa zawodowego, instytucje szkoleniowe, związki zawodowe) NGO (SDSiZ, FRPS, NFPZ) NGO (SDSiZ, FRPS, NFPZ) Akademickie Biura Karier Akademickie Biura Karier Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne SZOK-i SZOK-i CKU, CKP CKU, CKP ZDZ-Net + ZDZ-Info ZDZ-Net + ZDZ-Info Gminne Centra Informacji Gminne Centra Informacji Centra Kształcenia na Odległość na Wsi Centra Kształcenia na Odległość na Wsi Ośrodki akademickie Ośrodki akademickie Urzędy pracy (PUP, CIiPKZ) Urzędy pracy (PUP, CIiPKZ) Mobilne Centra Informacji Zawodowej (+MCK) Mobilne Centra Informacji Zawodowej (+MCK) Inne instytucje rynku pracy (m.in. agencje poradnictwa zawodowego, instytucje szkoleniowe, związki zawodowe) Inne instytucje rynku pracy (m.in. agencje poradnictwa zawodowego, instytucje szkoleniowe, związki zawodowe) NGO (SDSiZ, FRPS, NFPZ) NGO (SDSiZ, FRPS, NFPZ) Akademickie Biura Karier Akademickie Biura Karier Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne SZOK-i SZOK-i CKU, CKP CKU, CKP ZDZ-Net + ZDZ-Info ZDZ-Net + ZDZ-Info Gminne Centra Informacji Gminne Centra Informacji Centra Kształcenia na Odległość na Wsi Centra Kształcenia na Odległość na Wsi Ośrodki akademickie Ośrodki akademickie Mamy nie system, lecz elementy puzzle

13

14 Wyzwania stojące przed SDSiZ I. Integracja instytucji i środowiska doradców zawodowych II. Opisanie potencjału i potrzeb poradnictwa zawodowego w Polsce III. Wzmocnienie polityki państwa w dziedzinie poradnictwa zawodowego IV. Wzmocnienie jakości usług poradnictwa zawodowego V. Wspieranie rozwoju narzędzi, metod I. Integracja instytucji i środowiska doradców zawodowych II. Opisanie potencjału i potrzeb poradnictwa zawodowego w Polsce III. Wzmocnienie polityki państwa w dziedzinie poradnictwa zawodowego IV. Wzmocnienie jakości usług poradnictwa zawodowego V. Wspieranie rozwoju narzędzi, metod Budujmy wizję z wyzwań…

15 Nowe kierunki działań SDSiZ I. Integracja instytucji i środowiska doradców zawodowych 1) Stworzenie sekcji w ramach SDSiZ: 1) Stworzenie sekcji w ramach SDSiZ: - edukacji (platforma dla wszystkich podmiotów) - edukacji (platforma dla wszystkich podmiotów) - rynku pracy ( - - j.w.) - rynku pracy ( - - j.w.) 2) Organizacja cyklu ogólnopolskich konferencji integracyjnych 2) Organizacja cyklu ogólnopolskich konferencji integracyjnych 3) Inspirowanie wspólnych działań lokalnych 3) Inspirowanie wspólnych działań lokalnych 4) Współpraca międzynarodowa (m.in. IAEVG, European Lifelong Guidance Policy Network) 4) Współpraca międzynarodowa (m.in. IAEVG, European Lifelong Guidance Policy Network) I. Integracja instytucji i środowiska doradców zawodowych 1) Stworzenie sekcji w ramach SDSiZ: 1) Stworzenie sekcji w ramach SDSiZ: - edukacji (platforma dla wszystkich podmiotów) - edukacji (platforma dla wszystkich podmiotów) - rynku pracy ( - - j.w.) - rynku pracy ( - - j.w.) 2) Organizacja cyklu ogólnopolskich konferencji integracyjnych 2) Organizacja cyklu ogólnopolskich konferencji integracyjnych 3) Inspirowanie wspólnych działań lokalnych 3) Inspirowanie wspólnych działań lokalnych 4) Współpraca międzynarodowa (m.in. IAEVG, European Lifelong Guidance Policy Network) 4) Współpraca międzynarodowa (m.in. IAEVG, European Lifelong Guidance Policy Network)

16 Nowe kierunki działań SDSiZ II. Opisanie potencjału i potrzeb poradnictwa zawodowego w Polsce 1) Organizacja badań stanu poradnictwa w różnych instytucjach (PPP, SzOK, IRP, UP) 1) Organizacja badań stanu poradnictwa w różnych instytucjach (PPP, SzOK, IRP, UP) 2) Ankieta potrzeb (szkoleniowych, narzędzi, metod itp.) 2) Ankieta potrzeb (szkoleniowych, narzędzi, metod itp.) 3) Współpraca z uczelniami w planowaniu badań 3) Współpraca z uczelniami w planowaniu badań 4) Opisanie obszarów współpracy zew. (m.in.: HR, coaching, pomoc psychologiczno- pedagogiczna) 4) Opisanie obszarów współpracy zew. (m.in.: HR, coaching, pomoc psychologiczno- pedagogiczna) II. Opisanie potencjału i potrzeb poradnictwa zawodowego w Polsce 1) Organizacja badań stanu poradnictwa w różnych instytucjach (PPP, SzOK, IRP, UP) 1) Organizacja badań stanu poradnictwa w różnych instytucjach (PPP, SzOK, IRP, UP) 2) Ankieta potrzeb (szkoleniowych, narzędzi, metod itp.) 2) Ankieta potrzeb (szkoleniowych, narzędzi, metod itp.) 3) Współpraca z uczelniami w planowaniu badań 3) Współpraca z uczelniami w planowaniu badań 4) Opisanie obszarów współpracy zew. (m.in.: HR, coaching, pomoc psychologiczno- pedagogiczna) 4) Opisanie obszarów współpracy zew. (m.in.: HR, coaching, pomoc psychologiczno- pedagogiczna)

17 Nowe kierunki działań SDSiZ III. Wzmocnienie polityki państwa w dziedzinie poradnictwa zawodowego 1) Wspólnie z Partnerami opracowanie zarysu strategii kompleksowego rozwoju poradnictwa zawodowego w resortach edukacji i rynku pracy 1) Wspólnie z Partnerami opracowanie zarysu strategii kompleksowego rozwoju poradnictwa zawodowego w resortach edukacji i rynku pracy 2) Bliska współpraca z MPiPS i MEN 2) Bliska współpraca z MPiPS i MEN 3) Poszukiwanie możliwości wzmocnienia roli poradnictwa zawodowego w aktach prawnych 3) Poszukiwanie możliwości wzmocnienia roli poradnictwa zawodowego w aktach prawnych III. Wzmocnienie polityki państwa w dziedzinie poradnictwa zawodowego 1) Wspólnie z Partnerami opracowanie zarysu strategii kompleksowego rozwoju poradnictwa zawodowego w resortach edukacji i rynku pracy 1) Wspólnie z Partnerami opracowanie zarysu strategii kompleksowego rozwoju poradnictwa zawodowego w resortach edukacji i rynku pracy 2) Bliska współpraca z MPiPS i MEN 2) Bliska współpraca z MPiPS i MEN 3) Poszukiwanie możliwości wzmocnienia roli poradnictwa zawodowego w aktach prawnych 3) Poszukiwanie możliwości wzmocnienia roli poradnictwa zawodowego w aktach prawnych

18 Nowe kierunki działań SDSiZ IV. Wzmocnienie jakości usług poradnictwa zawodowego 1) Działania na rzecz doskonalenia istniejących standardów usług poradnictwa zawodowego 1) Działania na rzecz doskonalenia istniejących standardów usług poradnictwa zawodowego 2) Promocja wdrażania standardów usług poradnictwa zawodowego w większej liczbie instytucji 2) Promocja wdrażania standardów usług poradnictwa zawodowego w większej liczbie instytucji 3) Opracowanie i wdrożenie zasad certyfikacji usług, metod, narzędzi… 3) Opracowanie i wdrożenie zasad certyfikacji usług, metod, narzędzi… IV. Wzmocnienie jakości usług poradnictwa zawodowego 1) Działania na rzecz doskonalenia istniejących standardów usług poradnictwa zawodowego 1) Działania na rzecz doskonalenia istniejących standardów usług poradnictwa zawodowego 2) Promocja wdrażania standardów usług poradnictwa zawodowego w większej liczbie instytucji 2) Promocja wdrażania standardów usług poradnictwa zawodowego w większej liczbie instytucji 3) Opracowanie i wdrożenie zasad certyfikacji usług, metod, narzędzi… 3) Opracowanie i wdrożenie zasad certyfikacji usług, metod, narzędzi…

19 Nowe kierunki działań SDSiZ V. Wspieranie rozwoju narzędzi, metod 1) Inspirowanie, wzmacnianie i udział w projektach tworzących nowe narzędzia i metody pracy doradcy zawodowego 1) Inspirowanie, wzmacnianie i udział w projektach tworzących nowe narzędzia i metody pracy doradcy zawodowego 2) Podejmowanie działań w celu stworzenia stabilnego systemu informacji zawodowej 2) Podejmowanie działań w celu stworzenia stabilnego systemu informacji zawodowej 3) Wypracowanie systemu ewaluacji narzędzi, metod i innych opracowań dla poradnictwa 3) Wypracowanie systemu ewaluacji narzędzi, metod i innych opracowań dla poradnictwa 4) Działania na rzecz optymalnego wyposażenia warsztatu pracy doradcy w różnych instytucjach 4) Działania na rzecz optymalnego wyposażenia warsztatu pracy doradcy w różnych instytucjach V. Wspieranie rozwoju narzędzi, metod 1) Inspirowanie, wzmacnianie i udział w projektach tworzących nowe narzędzia i metody pracy doradcy zawodowego 1) Inspirowanie, wzmacnianie i udział w projektach tworzących nowe narzędzia i metody pracy doradcy zawodowego 2) Podejmowanie działań w celu stworzenia stabilnego systemu informacji zawodowej 2) Podejmowanie działań w celu stworzenia stabilnego systemu informacji zawodowej 3) Wypracowanie systemu ewaluacji narzędzi, metod i innych opracowań dla poradnictwa 3) Wypracowanie systemu ewaluacji narzędzi, metod i innych opracowań dla poradnictwa 4) Działania na rzecz optymalnego wyposażenia warsztatu pracy doradcy w różnych instytucjach 4) Działania na rzecz optymalnego wyposażenia warsztatu pracy doradcy w różnych instytucjach

20 Nowy styl pracy SDSiZ 1) Dwa biura SDSiZ: 1) Dwa biura SDSiZ: - administracyjne w Elblągu - administracyjne w Elblągu - projektowe w Warszawie - projektowe w Warszawie 2) Pracownicy etatowi 2) Pracownicy etatowi 3) Nowa strona internetowa www.sdsiz.pl 3) Nowa strona internetowa www.sdsiz.plwww.sdsiz.pl 4) Newsletter (internetowy drukowany) 4) Newsletter (internetowy drukowany) 5) Intensywne działania promocyjne 5) Intensywne działania promocyjne 6) Uczestnictwo w projektach 6) Uczestnictwo w projektach 7) Działania na rzecz członków SDSiZ (ulgi, rabaty, wsparcie itp.) 7) Działania na rzecz członków SDSiZ (ulgi, rabaty, wsparcie itp.) 1) Dwa biura SDSiZ: 1) Dwa biura SDSiZ: - administracyjne w Elblągu - administracyjne w Elblągu - projektowe w Warszawie - projektowe w Warszawie 2) Pracownicy etatowi 2) Pracownicy etatowi 3) Nowa strona internetowa www.sdsiz.pl 3) Nowa strona internetowa www.sdsiz.plwww.sdsiz.pl 4) Newsletter (internetowy drukowany) 4) Newsletter (internetowy drukowany) 5) Intensywne działania promocyjne 5) Intensywne działania promocyjne 6) Uczestnictwo w projektach 6) Uczestnictwo w projektach 7) Działania na rzecz członków SDSiZ (ulgi, rabaty, wsparcie itp.) 7) Działania na rzecz członków SDSiZ (ulgi, rabaty, wsparcie itp.)

21 Jak podsumować misję i wizję SDSiZ ?

22 Może poprzez liczbę członków SDSiZ … ? Misja i wizja…

23

24 Kontinuum życia Misja i wizja…

25 Dziękuję za uwagę! Wojciech Kreft wojtek.kreft@sdsiz.pl


Pobierz ppt "Misja i wizja SDSiZ RP - w poszukiwaniu strategii rozwoju poradnictwa w Polsce Wojciech Kreft Wiceprzewodniczący SDSiZ RP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google