Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XVIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Współpraca i jakość w poradnictwie zawodowym Działania Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim na rzecz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XVIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Współpraca i jakość w poradnictwie zawodowym Działania Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim na rzecz."— Zapis prezentacji:

1 XVIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Współpraca i jakość w poradnictwie zawodowym Działania Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim na rzecz poradnictwa zawodowego - stan aktualny i projekty na przyszłość Lubuski Kurator Oświaty Roman Sondej 1

2 Doradztwo zawodowe w szkołach wprowadzenie przedmiotu przedsiębiorczość, wprowadzenie elementów informacji i poradnictwa zawodowego w pracy pedagogów i psychologów szkolnych. uruchamianie w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Szkolnych Ośrodków Kariery zatrudnianie doradców zawodowych z odpowiednimi kwalifikacjami. 2

3 Doradztwo zawodowe w szkołach 3 zajęcia grupowe zajęcia indywidualne treningi umiejętności podejmowania decyzji zapoznawanie z wymaganiami zawodowymi i warunkami pracy planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej

4 Doradcy w szkołach lubuskich W roku szkolnym 2007/2008 zatrudnionych było: 16 doradców zawodowych -w większości w niepełnym wymiarze etatu. 4

5 Doradcy w szkołach lubuskich W roku szkolnym 2008/2009 sytuacja uległa nieznacznej poprawie: 26 doradców zawodowych w tym 9 zatrudnionych na całym etacie, pozostali w niepełnym wymiarze. 5

6 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne W roku szkolnym 2007/2008 w ramach realizacji zadaniaudzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej zajęciami grupowymi aktywizującymi dokonywanie wyboru kierunku kształcenia i zawodu objęły 7806 uczniów lubuskich gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych. Część poradni nie wykazuje aktywności w realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym, co wynika między innymi z niedostatków kadrowych oraz z obciążenia poradni innymi zadaniami. 6

7 Doradcy w szkołach lubuskich Efektem zbyt małej liczby zatrudnionych doradców zawodowych w szkołach jest pełnienie zadań doradcy przez pedagogów szkolnych i nauczycieli wychowawców szukając wsparcia w: poradniach psychologiczno-pedagogicznych mobilnych centrach informacji zawodowej działających w ramach OHP instytucjach wspierających rynek pracy. 7

8 Działania wspierające poradnictwo zawodowe: kursy realizowane w ramach grantów LKO 2000/2001 Kształcenie ogólne i zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych – szkolenie rad pedagogicznych Projektowanie procesu kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych. 2001/2002 Wspomaganie ucznia w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej 8

9 Działania wspierające poradnictwo zawodowe: kursy realizowane w ramach grantów LKO 2002/2003 Wprowadzanie ucznia szkoły ponadgimnazjalnej do świata pracy Przygotowanie uczniów szkół gimnazjalnych do planowania i kariery edukacyjno-zawodowej dla rynku pracy 2003/2004 SZOK, czyli Szkolny Ośrodek Kariery – pierwszy krok do sukcesu w społeczeństwie europejskim, 9

10 Działania wspierające poradnictwo zawodowe: kursy realizowane w ramach grantów LKO 2004/2005 Poradnictwo zawodowe w warunkach dynamicznych zmian na rynku pracy, 2005/2006 Kreowanie aktywności edukacyjno-zawodowej ucznia szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalne 10

11 Działania wspierające poradnictwo zawodowe: kursy realizowane w ramach grantów LKO 2006/2007 Wspomaganie ucznia szkoły gimnazjalnej w planowaniu kolejnego etapu kształcenia Dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w systemie szkolnym. 11

12 Działania wspierające poradnictwo zawodowe wizytacje – weryfikacja działań osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie WSDZ propagowanie idei poradnictwa zawodowego poprzez udział pracowników kuratorium z głosem doradczym na konferencjach, szkoleniach i seminariach program Lubuskiego Kuratora Oświaty "Dostosowywanie struktur szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego do możliwości edukacyjnych uczniów i potrzeb rynku pracy na lata 2007-2011. 12

13 Wnioski zbyt mała liczba szkolnych doradców zawodowych zatrudnionych do chwili obecnej w lubuskich szkołach: - wskazane jest, aby w każdej szkole ponadgimnazjalnej a przede wszystkim w gimnazjum zatrudniony był doradca zawodowy z odpowiednimi kwalifikacjami (ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego). 13

14 Wnioski w każdej szkole powinna funkcjonować odpowiednio wyposażona pracownia doradztwa zawodowego (jeżeli nie ma SzOK); należy zintegrować działania placówek i instytucji zajmujących się poradnictwem zawodowym oraz wspierających pracę szkolnego doradcy zawodowego, aby zwiększyć skuteczność zadań w tym zakresie realizowanych na rzecz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 14

15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "XVIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Współpraca i jakość w poradnictwie zawodowym Działania Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim na rzecz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google