Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

No cóż, partnerstwo … Mirosław Górczyński psycholog, doradca zawodowy Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "No cóż, partnerstwo … Mirosław Górczyński psycholog, doradca zawodowy Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie."— Zapis prezentacji:

1 No cóż, partnerstwo … Mirosław Górczyński psycholog, doradca zawodowy Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie

2 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Trochę historii … Szkolne Ośrodki Kariery w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych utworzone na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w latach 2003 - 2005. Na Lubelszczyźnie powołano w ramach 3 edycji grantów konkursowych 17 SZOK-ów. Szkolne Ośrodki Kariery w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych utworzone na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w latach 2003 - 2005. Na Lubelszczyźnie powołano w ramach 3 edycji grantów konkursowych 17 SZOK-ów. opracowana w Lubelskim Kuratorium Oświaty strategia Aktywizacji kształcenia zawodowego w województwie lubelskim poprzez działania w obszarze orientacji, informacji i poradnictwa zawodowego prowadzone w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych opracowana w Lubelskim Kuratorium Oświaty strategia Aktywizacji kształcenia zawodowego w województwie lubelskim poprzez działania w obszarze orientacji, informacji i poradnictwa zawodowego prowadzone w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

3 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Trochę historii … Uroczyste podpisania partnerstwa w dniu dzisiejszym, to jedynie finał działań podjętych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

4 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Punkt wyjścia Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok. Od RPD wszystko się zaczęło.

5 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Realizując rekomendacje zapisane w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok, określone dla Obszaru I DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU PORADNICTWA ZAWODOWEGO, Działanie 1. Zintegrowanie systemu poradnictwa zawodowego Działanie 2. Promocja znaczenia poradnictwa zawodowego, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie podjął inicjatywę, która opiera się w swych założeniach na uświadomieniu roli doradztwa uczniom szkół gimnazjalnych oraz grupie osób, które uczestniczą w procesie wychowania młodzieży.

6 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Trochę historii … 21 luty 2013 - spotkanie 21 luty 2013 - spotkanie w Starostwie Powiatowym w Lublinie 21 marca 2013 - spotkanie 21 marca 2013 - spotkanie w WUP w Lublinie 19 kwietnia 2013 - spotkanie 19 kwietnia 2013 - spotkanie w WUP w Lublinie 16 maja 2013 - spotkanie 16 maja 2013 - spotkanie w WUP w Lublinie

7 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Zapisy RPD 2013, jego postanowienia i rekomendacje – z nich wynika porozumienie w sprawie funkcjonowania w województwie lubelskim partnerstwa lokalnego na rzecz promocji poradnictwa zawodowego.

8 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Sygnatariuszami Porozumienia są: Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w Lublinie Lubelska Wojewódzka Komenda OHP w Lublinie Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

9 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Czym się kierowaliśmy powołując do życia partnerstwo lokalne ? ujednolicenie usług informacji i doradztwa zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej ujednolicenie usług informacji i doradztwa zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej promocja poradnictwa zawodowego wśród młodzieży gimnazjalnej promocja poradnictwa zawodowego wśród młodzieży gimnazjalnej zapewnienie zaplecza metodycznego wspierającego osoby, które świadczą usługi poradnictwa zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej zapewnienie zaplecza metodycznego wspierającego osoby, które świadczą usługi poradnictwa zawodowego dla młodzieży gimnazjalnej tworzenie warunków umożliwiających dobrą współpracę różnych interesariuszy rynku pracy tworzenie warunków umożliwiających dobrą współpracę różnych interesariuszy rynku pracy zmiana polityki informacyjnej służąca zwiększeniu związanej z nią aktywności zmiana polityki informacyjnej służąca zwiększeniu związanej z nią aktywności

10 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Z Partnerstwa lokalnego wynika Projekt pilotażowy, który będzie realizowany w powiecie ryckim i lubelskim ziemskim na poziomie szkół gimnazjalnych.

11 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO W pilotażu wezmą udział : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół im ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie Gimnazjum w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli Gimnazjum w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wacława Nałkowskiego w Nowodworze Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Polskich Noblistów w Kłoczewie Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Polskich Noblistów w Kłoczewie Gimnazjum Publiczne im. Stefana Batorego w Stężycy Gimnazjum Publiczne im. Stefana Batorego w Stężycy

12 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Założenia istotne dla pilotażu: jest realizowany bezkosztowo, opiera się jedynie na zaangażowaniu instytucjonalnych i fizycznych partnerów tworzących to partnerstwo jest realizowany bezkosztowo, opiera się jedynie na zaangażowaniu instytucjonalnych i fizycznych partnerów tworzących to partnerstwo ma otwarty charakter zarówno na nowe podmioty (interesariuszy) jak i nowe pomysły ma otwarty charakter zarówno na nowe podmioty (interesariuszy) jak i nowe pomysły jest zgodne z postanowieniami i rekomendacjami Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok. jest zgodne z postanowieniami i rekomendacjami Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok. objęci są nim tylko uczniowie programowo najwyższych klas gimnazjów (klas trzecich) oraz ich rodzice objęci są nim tylko uczniowie programowo najwyższych klas gimnazjów (klas trzecich) oraz ich rodzice

13 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Pilotaż krok po kroku... Zajęcia z poradnictwa zawodowego dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych będą prowadzone przez kadrę pedagogiczną szkół biorących udział w pilotażu. Zajęcia te będą prowadzone w ramach godzin wymienionych w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

14 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Pilotaż krok po kroku... Osoby prowadzące w szkołach zajęcia z poradnictwa zawodowego dla uczniów, zobowiązane są do udziału w spotkaniach doskonalących, organizowanych przez doradców zawodowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Lublinie i Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie.

15 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Pilotaż krok po kroku... Spotkania doskonalące obejmą: 1 grupowe spotkanie informacyjne, poświęcone omówieniu ogólnych założeń Partnerstwa (termin: miesiąc maj 2013 r.), 1 grupowe spotkanie informacyjne, poświęcone omówieniu ogólnych założeń Partnerstwa (termin: miesiąc maj 2013 r.), 3 grupowe spotkania doskonalące, poprzedzające moduły tematyczne zajęć dla uczniów (termin: w okresie od miesiąca września do miesiąca grudnia 2013 r.). 3 grupowe spotkania doskonalące, poprzedzające moduły tematyczne zajęć dla uczniów (termin: w okresie od miesiąca września do miesiąca grudnia 2013 r.).

16 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Pilotaż krok po kroku... W ramach Projektu pilotażowego zaplanowano: przeprowadzenie dla każdej III klasy w szkole, 6 godzin lekcyjnych, w trzech 1,5 godzinnych modułach tematycznych. Realizacja modułów będzie odbywała się w okresie od miesiąca września do miesiąca grudnia 2013 r. przeprowadzenie dla każdej III klasy w szkole, 6 godzin lekcyjnych, w trzech 1,5 godzinnych modułach tematycznych. Realizacja modułów będzie odbywała się w okresie od miesiąca września do miesiąca grudnia 2013 r. Zakres merytoryczny modułów tematycznych obejmuje: samopoznanie, samopoznanie, informacje o zawodach i lokalnym rynku pracy, informacje o zawodach i lokalnym rynku pracy, oferta edukacyjna na poziomie ponadgimnazjalnym oraz zmiany w systemie kształcenia zawodowego. oferta edukacyjna na poziomie ponadgimnazjalnym oraz zmiany w systemie kształcenia zawodowego.

17 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Pilotaż krok po kroku... W ramach Projektu pilotażowego zaplanowano: zorganizowanie dwóch spotkań o charakterze informacyjnym dla rodziców i opiekunów uczniów klas III; zorganizowanie dwóch spotkań o charakterze informacyjnym dla rodziców i opiekunów uczniów klas III; Spotkania odbędą się w ramach zebrań z rodzicami, w terminie: miesiąc wrzesień 2013 r. i w okresie od miesiąca lutego do miesiąca kwietnia 2014 r.

18 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Pilotaż krok po kroku... W ramach Projektu pilotażowego zaplanowano: przygotowanie Niezbędnika dla rodziców zawierającego informacje o szkołach, ofercie edukacyjnej, trendach na rynku pracy przygotowanie Niezbędnika dla rodziców zawierającego informacje o szkołach, ofercie edukacyjnej, trendach na rynku pracy

19 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Pilotaż krok po kroku... W ramach Projektu pilotażowego w każdej szkole biorącej udział w pilotażu zaplanowano przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych: dla uczniów (na początku i na zakończenie projektu), dla uczniów (na początku i na zakończenie projektu), dla placówek edukacyjnych. dla placówek edukacyjnych.

20 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Pilotaż krok po kroku... Efektem realizacji Projektu pilotażowego będzie między innymi próba przygotowania innowacji pedagogicznej, polegającej na opracowaniu programu zajęć w obszarze poradnictwa zawodowego, a także jego świadome wprowadzenie do systemu lokalnego w celu ulepszenia praktyki pedagogicznej, zgodnie z określonymi potrzebami.

21 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO Osoby zainteresowane Partnerstwem pragnę poinformować, że informacje na temat partnerstwa są na stronie internetowej WUP. stronie internetowej WUPstronie internetowej WUP

22 PARTNERSTWO LOKALNE NA RZECZ PROMOCJI PORADNICTWA ZAWODOWEGO DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "No cóż, partnerstwo … Mirosław Górczyński psycholog, doradca zawodowy Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google